Головна Усі новини Облік та звітність Облік окремих операцій

Строки проведення інвентаризації та списання (часткової ліквідації) основних засобів

Мінфін розповів про строки та нюанси проведення інвентаризації, а також про списання (часткову ліквідацію) основних засобів

Мінфін у листі від 11.04.2016 р. №31-11420-07-10/10433 нагадує, що на основні засоби, які не придатні до експлуатації і не підлягають відновленню, складається окремий інвентаризаційний опис із зазначенням часу введення в експлуатацію та причин, що довели до стану непридатності ці об'єкти.

Для проведення інвентаризації на підприємстві розпорядчим документом керівника підприємства створюється інвентаризаційна комісія з:

 - представників апарату управління підприємства,

 - бухгалтерської служби: представників аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку на підприємстві на договірних засадах;

 - досвідчених працівників підприємства, які знають об'єкт інвентаризації, ціни та первинний облік: інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери.

Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником підприємства.

Об'єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації у звітному році затверджуються розпорядчим документом керівника підприємства.

Таким чином, питання, пов'язані зі створенням інвентаризаційних комісій та строками проведення інвентаризації, відносяться до повноважень керівника підприємства.

Списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане державним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно:

  • морально чи фізично зношене,
  • непридатне для подальшого використання (зокрема, у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням);
  • пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає,
  • виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

Списання об'єктів основних засобів з метою розукомплектування Порядком №1314 не передбачено.

Якщо в процесі експлуатації складові об'єкта основного засобу вийшли з ладу, суб'єкт державного сектору може здійснити ремонт, технічне обслуговування, модернізацію об'єкта основних засобів.

Витрати на поліпшення об'єкта основних засобів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) збільшують його первісну вартість протягом усього строку використання, якщо існує ймовірність отримання суб'єктом державного сектору майбутніх економічних вигод, що перевищують первісно оцінений рівень його продуктивності, та/або збільшення потенціалу корисності цього об'єкта.

Витрати на утримання об'єкта основних засобів (проведення технічного нагляду, технічного обслуговування та ремонту), які здійснюються для відновлення або підтримання суб'єктом державного сектору майбутніх економічних вигод або потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об'єкта основних засобів, визнаються витратами звітного періоду, в якому вони були понесені.

Первісна вартість об'єкта основних засобів може змінюватися у разі його поліпшення, часткової ліквідації, переоцінки і зменшення корисності/відновлення корисності у порядку, викладеному у розділах VI, VII Методичних рекомендацій.

Не слід також забувати, що при ліквідації ОЗ у платника ПДВ може виникнути обов'язок нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ. Докладніше>>>

Автор:
«Дебет-Кредит»
Джерело
Міністерство фінансів України
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Інвентаризація , Основні засоби , Облік , Ліквідація

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?