Важливі теми
  • Скопійовано

Гуманітарна та благодійна допомога під час війни: які облікові наслідки?

ТОВ, платник податку на прибуток і ПДВ, отримало від фізособи гуманітарну допомогу (легкове авто). Автомобіль розмитнено в червні 2022 р. і поставлено на облік в МВС у липні. Яким є бухгалтерський та податковий облік? Чи треба звітувати про отриману допомогу?

Гуманітарна та благодійна допомога під час війни: які облікові наслідки?

Чи потрібно звітувати про отриману гуманітарну допомогу?

Особливості отримання, використання гуманітарної допомоги визначені Законом про гуманітарну допомогу.

Відповідно до ст. 11 цього Закону бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та відповідна звітність здійснюються отримувачами гуманітарної допомоги та набувачами гуманітарної допомоги (юрособами) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. У разі відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.

Отримувач гуманітарної допомоги і набувач гуманітарної допомоги (юрособа) щомісяця в установленому порядку подають до відповідного спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги.

Форма Звіту про наявність і розподіл гуманітарної допомоги та Інструкція щодо його заповнення затверджені Наказом №539. Подають звіт до обласних, Київської міської державних адміністрацій щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним.

Але на період воєнного стану таку звітність подавати не потрібно, що встановлено Постановою №202.

І ще важливо уточнити: списання ОЗ, отриманих як гуманітарна допомога, регламентовано Порядком №514.

 

Але чи належить ТОВ до набувачів гуманітарної допомоги?

Відповідно до ст. 1 Закону про гуманітарну допомогу набувачі гуманітарної допомоги — фізичні та юридичні особи, які її потребують і яким вона безпосередньо надається. Набувачі гуманітарної допомоги зі статусом юрособи визначаються відповідно до пунктів «а», «б», «в», «г», «ґ» абзацу п’ятого цієї статті.

У цих пунктах наведені такі особи:

а) підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, а також підприємства, установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетів, уповноважені ними державні установи та органи місцевого самоврядування;

б) благодійні організації, створені у порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

в) громадські організації осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, Товариство Червоного Хреста України та його обласні організації, творчі спілки, а також громадські організації, створені для здійснення передбаченої їхніми статутними документами екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності;

г) релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

ґ) реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають відповідну ліцензію на здійснення реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форм власності.

Якщо ТОВ не належить до жодного із зазначених суб’єктів, воно не може бути отримувачем гуманітарної допомоги. Тож отримана ТОВ допомога може вважатися благодійною, але не гуманітарною. Це також означає, що вимоги до порядку оформлення, звітування, обліку гуманітарної допомоги не поширюються на отриману ТОВ допомогу.

Отже, і ввезення такої допомоги на митну територію України, на наш погляд, не може оформлятися як гуманітарна допомога, а тільки як благодійна.

 

Бухгалтерський облік гуманітарної допомоги

Особливості бухобліку отриманої гуманітарної допомоги встановлені Наказом №298. Таку допомогу відображають проведенням:

— Д-т 152 К-т 484 — на суму отриманих як гуманітарна допомога ОЗ (автомобіля).

Отже, якщо автомобіль розмитнено й отримано в червні, то саме в червні відображають зазначене проведення.

На яку вартість відображати зазначене проведення?

Гуманітарна допомога отримується безоплатно. В такому разі первісну вартість безоплатно отриманого відображають у сумі справедливої вартості (див. п. 10 НП(С)БО 7).

Справедлива вартість — сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 НП(С)БО 7).

Тобто фактично це ринкова вартість об’єкта ОЗ (автомобіля).

Причому в пп. 1.6 Наказу №298 зазначено про митну вартість отриманих від іноземних донорів товарно-матеріальних цінностей.

Таким чином, на наш погляд, ОЗ може відображатися за митною вартістю. В описаній конкретній ситуації митна вартість може виступати справедливою вартістю.

Оформити отримання автомобіля від фізособи, яка надає гуманітарну допомогу, можна Актом приймання-передачі ОЗ, форма якого затверджена Наказом №818.

Але отримання автомобіля ще не означає, що його введено в експлуатацію і з наступного місяця потрібно нараховувати його амортизацію.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону про дорожній рух посадові особи, які відповідають за експлуатацію і технічний стан транспортних засобів, зобов’язані не випускати на лінію транспортні засоби, якщо вони не зареєстровані у встановленому порядку.

Власники транспортних засобів та особи, які використовують їх на законних підставах, зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після придбання, митного оформлення, одержання транспортних засобів або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів (ст. 34 Закону про дорожній рух).

Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні в установленому порядку, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 н. м. д. г. (850 грн).

Таким чином, введення автомобіля в експлуатацію можливе тільки після його держреєстрації.

Якщо підприємство оплачувало митні платежі, послуги митного брокера тощо, оплачуватиме послуги держреєстрації, платитиме пенсійний збір, такі витрати списуватиме на субрахунок 152. По суті, такі витрати збільшать первісну вартість отриманого автомобіля (п. 8, 10 НП(С)БО 7).

Після держреєстрації, у липні 2022 р. ТОВ може ввести автомобіль в експлуатацію: Д‑т 104 К-т 152.

Введення в експлуатацію можна оформити Актом введення в експлуатацію ОЗ, форма якого затверджена Наказом №818. Нагадаємо, що ця форма є обов’язковою тільки для суб’єктів господарювання державної власності, а решта можуть або застосовувати її як є, або розробити на її підставі власну форму такого акта.

З наступного місяця, тобто з серпня 2022 р., починається нарахування амортизації автомобіля (див. п. 29 НП(С)БО 7).

Амортизацію нараховують у загальному порядку.

У сумі, пропорційній до нарахованої амортизації, визнають дохід від безоплатно отриманого автомобіля (див. пп. 1.5 Наказу №298): Д-т 484 К-т 745.

 

Бухоблік благодійної допомоги

Бухгалтерський облік благодійної допомоги подібний до обліку гуманітарної допомоги. Але є певні відмінності в бухгалтерських проведеннях (див. табл.).

Таблиця

Бухгалтерський облік отриманої благодійної допомоги


з/п
Господарська операція Бухгалтерський облік
Д-т К-т
1. Отримано автомобіль як благодійну допомогу 104 424
2. Понесено витрати на держреєстрацію тощо 152 631 і т. д.
3. Збільшено первісну вартість автомобіля на суму витрат на держреєстрацію тощо в момент введення автомобіля в експлуатацію 104 152
4. Нараховано амортизацію 23, 91, 92, 93, 94 131
5. Визнано дохід пропорційно до нарахованої амортизації 424 745

 

Податковий облік

Податковий облік однаковий як для гуманітарної допомоги, так і для благодійної, яка не є гуманітарною.

Податок на додану вартість

Якщо ТОВ сплатило «імпортний» ПДВ, на підставі митної декларації воно має право відобразити ПК. Докладніше про «імпортний» ПДВ читайте в «ДК» №50/2015.

Якщо автомобіль використовуватиметься в господарській діяльності ТОВ, немає підстав нараховувати компенсувальний ПДВ за п. 198.5 ПКУ.

Податок на прибуток

Об’єктом оподаткування податком на прибуток є фінрезультат до оподаткування, відкоригований на податкові різниці, якщо платник застосовує такі коригування (пп. 134.1.1 ПКУ).

Амортизація безоплатно отриманого автомобіля зменшуватиме фінрезультат до оподаткування, а дохід, визнаний пропорційно до нарахованої амортизації, збільшуватиме такий фінрезультат.

І якщо ТОВ застосовує коригування на податкові різниці, буде стандартна «амортизаційна» податкова різниця за ст. 138 ПКУ.

Інших специфічних різниць, пов’язаних із безоплатно отриманим об’єктом ОЗ, ПКУ не встановлює.

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Облік окремих операцій»