Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

Квартальний звіт 1-послуги: заповнюємо правильно

Держстат роз'яснив, як заповнювати форму державного статистичного спостереження №1-послуги (квартальна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг"

Держстат у роз'ясненні від 26.11.2014 р. №17.4-12/54 повідомив про порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-послуги (квартальна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг".

Форма охоплює результати діяльності підприємств з реалізації всіх видів послуг (крім фінансових). Форма не містить даних з виробництва та продажу товарів (промисловість, сільське господарство, будівництво, виробництво електроенергії, газу, води, теплопостачання, торгівлі).

Форма №1-послуги (квартальна) складається з трьох розділів.

I розділ містить інформацію про результати фактичної діяльності підприємства з реалізації послуг за кожний квартал звітного року окремо, показники розділу відображаються в тис. грн. з одним десятковим знаком.

II розділ відображає дані про кількість працівників та фонд оплати праці за кожний квартал звітного року окремо. Одиниці вимірювання для кількості працівників - осіб (у цілих числах), для фонду оплати праці - тис. грн. з одним десятковим знаком.

III розділ містить дані про витрати від операційної діяльності щодо надання послуг за рік, що передує звітному, показники розділу відображаються в тис. грн. з одним десятковим знаком.

За відсутності даних рядки (графи) форми містять прочерк.

Показники звітного кварталу не включають величини коригування за попередні квартали.

Форма відповідає даним документів первинного обліку (квитанції, чеки, квитки на проїзд у громадському транспорті, наряди-замовлення, замовлення-зобов'язання тощо).

Рядок 01 містить дані про обсяг реалізованих послуг за ціною продажу виконаних та реалізованих за межі підприємства послуг, що зазначено в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи послуги за бартерним контрактом), уключаючи непрямі податки (податок на додану вартість, акцизний податок тощо).

Рядки 02, 03, 04 вміщують дані про обсяги реалізованих послуг різним категоріям споживачів: населенню, підприємствам (установам) та іншим споживачам (у разі неможливості визначитися, кому саме реалізовані послуги). Розподіл обсягу реалізації послуг для різних категорій споживачів обліковується на основі документів щодо оплати послуг (сума даних рядків 02 - 04 дорівнює даним рядка 01).

Рядок 05 містить дані про суму податку на додану вартість підприємств (ПДВ), що законодавчо визначені його платниками. Дані рядка становлять шосту частину даних рядка 01. Якщо підприємство частково або зовсім звільнено від сплати ПДВ, то дані рядка 05 можуть складати менше шостої частини даних рядка 01 або дорівнювати 0.

Рядок 21 містить інформацію про середню кількість працівників підприємства за квартал звітного року, яка є сумою середньооблікової кількості штатних працівників та середньої кількості зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами.

Рядок 22 містить інформацію про середньооблікову кількість штатних працівників (виділяється з рядка 21).

Рядок 23 містить дані про суму фонду оплати праці, нарахованого штатним працівникам, які враховані у рядку 22.

Рядки 21 - 23 не вміщують інформацію щодо даних організацій (установ, закладів), що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів і надають переважно послуги у сфері освіти, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, мистецтва, творчості та спорту.

Рядок 31 відображає вартість матеріальних витрат, витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва): сировини й основних матеріалів, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів.

Рядок 32 відображає вартість інших операційних витрат, витрат операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів матеріальних витрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизацію, зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку, транспорту, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.

Рядки 31, 32 вміщують інформацію щодо даних організацій (установ, закладів), що фінансуються з державного та/або місцевого бюджету і надають переважно послуги у сфері освіти, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, мистецтва, творчості та спорту.

Рядки 31 та 32 містять інформацію в цілому за рік, що передує звітному, в частині тих коштів, які були витрачені для надання послуг споживачам, а не на все бюджетне утримання організації (установи, закладу) у формі за I квартал звітного року.

Автор:
«Дебет-Кредит»
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Звітність , Статистична звітність , Послуги

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 6

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?