Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

Для нерезидентів запровадять форми податкових повідомлень

ДПС оприлюднила проєкт наказу Мінфіну про затвердження форм податкових повідомлень особі – нерезиденту та розрахунків грошових зобов’язань

ДПСУ повідомяє, що проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форм податкових повідомлень особі – нерезиденту та розрахунків грошових зобов’язань» (далі – проєкт наказу) розроблено відповідно до вимог ПКУ з урахуванням змін, внесених Законом України від 03.06.2021 р. №1525-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» (далі – Закон №1525-ІХ).

Законом №1525-ІХ, зокрема, передбачено доповнення ПКУ нормами щодо визначення окремого порядку оподаткування податком на додану вартість (далі – ПДВ) операцій з постачання особами-нерезидентами електронних послуг фізичним особам, місце постачання яких розташоване на митній території України (далі – особа-нерезидент).

Так, зазначеним Законом, зокрема, передбачається розширення переліку платників ПДВ, шляхом включення до нього осіб-нерезидентів, які не мають постійного представництва та постачають на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам – підприємцям, не зареєстрованим платниками ПДВ, електронні послуги та/або постачають такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг, визначення для таких платників ПДВ окремого виду перевірки (камеральна спеціальна перевірка), а також, передбачено надсилання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (далі – контролюючий орган) податкового повідомлення.

Відповідно до пп. 14.1.158-1 ПКУ податкове повідомлення особі-нерезиденту, зареєстрованій як платник ПДВ, – це повідомлення в електронній формі, надіслане контролюючим органом, про обов’язок особи-нерезидента сплатити суму грошового зобов’язання з ПДВ, визначену відповідно до ПКУ.

Підпунктом 14.1.158-2 ПКУ визначено, що податкове повідомлення особі-нерезиденту, не зареєстрованій як платник ПДВ, – це письмове повідомлення про обов’язок особи-нерезидента зареєструватися як платник ПДВ відповідно до ст. 208-1 ПКУ, яке надсилається контролюючим органом, до компетентного органу іноземної держави для інформування особи-нерезидента.

Статтею 58-1 ПКУ визначено особливості складання та надсилання контролюючим органом податкового повідомлення особі-нерезиденту.

Згідно з п. 58-1.3 ПКУ до податкового повідомлення особі-нерезиденту додаватиметься розрахунок грошового зобов’язання, а форма податкового повідомлення особі-нерезиденту і розрахунку грошового зобов’язання встановлюються державною та англійською мовами та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Крім того, відповідно до п. 3 розділу ІІ Закону №1525-ІХ, Кабінету Міністрів України доручено у шестимісячний строк з дня набрання чинності Законом №1525-ІХ, але не пізніше 1 січня 2022 року, забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації.

Таким чином, врегулювання проблеми щодо забезпечення можливості надсилання контролюючим органом, податкових повідомлень та розрахунків грошових зобов’язань до них особам – нерезидентам, не може бути вирішено за допомогою ринкових механізмів або діючих регуляторних актів, оскільки, податкові повідомлення особам-нерезидентам та розрахунки грошового зобов’язання до них, це нові види податкових документів, які складатимуться контролюючим органом виключно для осіб-нерезидентів, які зареєстровані або не зареєстровані як платники ПДВ, у випадках передбачених ПКУ, та застосуватимуться до податкових періодів, починаючи з 01.01.2022 року (пункт 2 розділу ІІ Закону №1525-ІХ).

З огляду на зазначене вище виникла необхідність у прийнятті проєкту наказу, яким пропонується затвердити такі форми:

 • форму податкового повідомлення особі – нерезиденту, зареєстрованій як платник ПДВ;
 • форму податкового повідомлення особі – нерезиденту, не зареєстрованій як ПДВ;
 • форму розрахунку грошового зобов’язання до податкового повідомлення особі – нерезиденту, зареєстрованій як платник ПДВ;
 • форму розрахунку грошового зобов’язання до податкового повідомлення особі – нерезиденту, не зареєстрованій як платник ПДВ.

Зазначені форми встановлюються державною та англійською мовами.

Передбачається, що такий наказ Міністерства фінансів України набере чинності з 01 січня 2022 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Так, форми податкового повідомлення особі – нерезиденту, зареєстрованій як платник ПДВ, та розрахунку грошового зобов’язання до податкового повідомлення особі – нерезиденту, зареєстрованій як платник ПДВ, розроблені для надсилання особі – нерезиденту, яка зареєстрована як платник ПДВ, у випадках, визначених п. 58-1.2 ПКУ.

Відповідно, контролюючий орган, зобов’язаний буде надсилати податкове повідомлення особі-нерезиденту та розрахунку грошового зобов’язання до нього, якщо особою-нерезидентом, зареєстрованим як платник ПДВ:

 • не подано спрощену податкову декларацію з ПДВ у термін, встановлений п. 208-1.8 ПКУ;
 • не сплачено узгоджену суму грошового зобов’язання з ПДВ у термін, встановлений п. 208-1.9 ПКУ;
 • несвоєчасно подано спрощену податкову декларацію з ПДВ у термін, встановлений п. 208-1.8 ПКУ;
 • несвоєчасно сплачено суму грошового зобов’язання у термін, встановлений п. 208-1.9 ПКУ;
 • вчинено інше порушення вимог Кодексу, за яке відповідно до ПКУ передбачена відповідальність у вигляді штрафної (фінансової) санкції.

Таке податкове повідомлення надсилатиметься в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на електронну адресу особи-нерезидента, зазначену нею при реєстрації як платника ПДВ.

Форми податкового повідомлення особі – нерезиденту, не зареєстрованій як платник ПДВ, та розрахунку грошового зобов’язання до податкового повідомлення особі – нерезиденту, не зареєстрованій як платник ПДВ, розроблені для інформування особи – нерезидента, яка не зареєстрована як платник ПДВ, у випадках, визначених п. 58-1.1 ПКУ, через компетентний орган іноземної держави, резидентом якої вона є, про виникнення у неї обов’язку зареєструватися як платник ПДВ у порядку, визначеному ст. 208-1 ПКУ, та передбачають застосування відповідальності за здійснення особою – нерезидентом операцій з постачання на митній території України електронних послуг фізичним особам, не зареєстрованим як платники ПДВ, без реєстрації такої особи – нерезидента як платника ПДВ відповідно до ст. 208-1 ПКУ. Таке податкове повідомлення складатиметься контролюючим органом у письмові формі.

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу приймаються упродовж одного місяця з дати його оприлюднення на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням,  за адресами:

 • Державна податкова служба України, Львівська площа, 8, м. Київ, 04053, Департамент управління ризиками, e-mail: [email protected];
 • Міністерство фінансів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, e-mail: [email protected];
 • Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: [email protected].

 

Додаткові матеріали

 • ПРОЄКТ наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форм податкових повідомлень особі – нерезиденту та розрахунків грошових зобов’язань» (Завантажити)
 • Форма податкового повідомлення особі – нерезиденту, зареєстрованій як платник податку на додану вартість (Завантажити)
 • Форма розрахунку грошового зобов’язання до податкового повідомлення особі – нерезиденту, зареєстрованій як платник податку на додану вартість (Завантажити)
 • Форма податкового повідомлення особі – нерезиденту, не зареєстрованій як платник податку на додану вартість (Завантажити)
 • Форма розрахунку грошового зобов’язання до податкового повідомлення особі – нерезиденту, не зареєстрованій як платник податку на додану вартість (Завантажити)
 • ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форм податкових повідомлень особі – нерезиденту та розрахунків грошових зобов’язань» (Завантажити)
 • АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форм податкових повідомлень особі – нерезиденту та розрахунків грошових зобов’язань» (Завантажити)

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Джерело
ДПСУ
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі