Головна Усі новини «Дебет-Кредит» Новини партнерів

Actuary: перевір свою англійську

Продовжуємо вивчати лексику з "Practical Financial English". Цього разу пропонуємо Вашій увазі слова, які використовуються при розрахунку страхових тарифів для довгострокових видів страхування

1. TASK: Insert the appropriate word in the text below:

compile            mortality            premium rates                 design      affect

evaluating            detect risks               expertise      retirement       variables

insurance policies             design          accidents           adapt to        fairly reliable

sickness          disability        mitigate risk

 

An actuary is a professional who is in charge of .… various types of risks. Most actuaries are employed by insurance companies, which use their …. to set the terms, conditions and …. …. for their …. ….. They are also hired by pension funds and various private companies to …. …. and help …. procedures that can help …. ….. 

The first and the most important responsibility of the actuary is to …. and review statistical data. Actuaries gather data on …. …. …. …. and  …. within their community. They plug those …. into advanced statistical models to calculate how those variables would …. the insurance beneficiaries in the future. The data that is produced is …. ….. 

Another responsibility is contract review. They look to see if insurance policies take the risks they calculated into account and …. guidelines that would allow their employers to better …. those risks. 

2. CHECK YOUR SPEAKING

to affect

[tu:] [ʹæfekt] 

влиять

to compile

[tu:] [kəmʹpaıl] 

собирать материал (из разных источников)

to design

[tu:] [dıʹzaın] 

разрабатывать

expertise

[͵ekspɜ:ʹti:z] 

квалификация

fairly reliable

[ʹfeəlı] [rıʹlaıəb(ə)l]

вполне надежный

to evaluate

[tu:] [ıʹvæljʋeıt] 

оценивать

insurance policy

[ınʹʃʋ(ə)rəns] [ʹpɒlısı]

страховой полис

to mitigate risk

[tu:] [ʹmıtıgeıt] [rısk]

смягчать риск

premiumrate

[ʹpri:mıəm] [reıt]

ставка страхового взноса

variable

[ʹve(ə)rıəb(ə)l]

переменная величина

to detect risks

[tu:] [dıʹtekt] [rısk]

определять, обнаруживать риски

mortality

[mɔ:ʹtælıtı]

смертность

 

sickness

[ʹsıknıs]

болезнь

accident

[ʹæksıd(ə)nt]

несчастный случай, авария

disability

[͵dısəʹbılıtı]

нетрудоспособность; инвалидность

retirement

[rıʹtaıəmənt]

выход на пенсию

to adapt to risks

[tu:] [əʹdæpt] [tu:] [rısk]

приспосабливаться к рискам

3. SEE CORRECT ANSWER

(переглянь правильний варіант)

An actuary is a professional who is in charge of evaluating various types of risks. Most actuaries are employed by insurance companies, which use their expertise to set the terms, conditions and premium rates for their insurance policies. They are also hired by pension funds and various private companies to detect risks and help design procedures that can help mitigate risk

The first and the most important responsibility of the actuary is to compile and review statistical data. Actuaries gather data on mortality, sickness, accidents, disability and retirement within their community. They plug those variables into advanced statistical models to calculate how those variables would affect the insurance beneficiaries in the future. The data that is produced is fairly reliable. 

Another responsibility is contract review. They look to see if insurance policies take the risks they calculated into account and design guidelines that would allow their employers to better adapt to those risks. 

 

Цей та багато інших цікавих матеріалів Ви можете знайти в підручнику  “Practical Financial English”

детальніше про книгу і як її замовити  тут >>>

Тепер подивитися нову термінологію і пройти всі тести можна тут >>>

Автор:
FBE School
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
«Дебет-Кредит» / Новини партнерів
Теги:
financial english

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Коментарі: 0

Новини по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?