Головна Усі новини Праця та соціальний захист Оплата праці

Складні питання коригування середнього заробітку при двохмісячному розрахунковому періоді

Розглянемо на прикладах, коли саме потрібно проводити таке коригування

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант,
директор навчального центру "Dominanta"

Відповідно до п. 10 Порядку №100 в разi пiдвищення тарифних ставок i посадових окладiв вiдповiдно до актiв законодавства, а також за рiшеннями, передбаченими колективними договорами,

  •  як у розрахунковому перiодi,
  • так i в перiодi, впродовж якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток,

заробiтна плата, включаючи премiї та iншi виплати, що враховуються для обчислення середньої заробiтної плати, за промiжок часу до пiдвищення коригуються на коефiцiєнт їхнього пiдвищення.

Залежно від виду нарахування (відпускні або дні відрядження, вихідна допомога) буде залежати і розрахунковий період – 12 або 2 місяці, що передують події.

Те, що потрібно проводити коригування середнього заробітку суми відпускних будь-якому роботодавцю (а не тільки бюджетним установам!), бухгалтери вже добре закріпили.

Коефiцiєнт коригування визначається дiленням окладу, установленого працiвниковi пiсля пiдвищення, на оклад, який був у працiвника до пiдвищення.

Зауважуємо, що коригування середнього заробітку не стосується виплат, які нараховуються відповідно до Постанови КМУ №1266 – а саме лікарняних і декретних! Саме про це останнім часом часто запитують бухгалтери.

Зрозуміло, що за дні відрядження, служби в армії, донорства, у разі нарахування вихідної допомоги тощо, де розрахунковий період для визначення середнього заробітку становить останні 2 місяці, коригування середнього заробітку також треба проводити. Але коли саме це відбувається і чому не завжди треба проводити таке коригування, автор пояснить на прикладах далі.

 

ПРИКЛАД 1. Підприємство підвищувало посадові оклади працівникам у січні 2016 року. У травні працівник відбуває у відрядження.

Нараховуючи зарплату за дні відрядження, необхідно виконати умови, зазначені у ст. 121 КЗпП, а саме здійснити оплати днів відрядження за денним заробітком, але не нижче середнього. Тобто бухгалтеру треба визначити і денний, і середній заробітки, порівняти їх і обрати для оплати найбільший.

Щоб розрахувати середній заробіток, визначаємо розрахунковий період – це останні 2 місяці – березень і квітень. В цих місяцях підвищення посадового окладу НЕ відбувалось, отже розрахунок середнього заробітку здійснюється БЕЗ коефіцієнту підвищення.

 

ПРИКЛАД 2. Підприємство підвищувало посадові оклади працівникам у травні 2016 року. У червні працівник відбуває у відрядження.

Треба визначити денний і середній заробітки, порівняти їх і обрати для оплати найбільший.

Щоб розрахувати середній заробіток, визначаємо розрахунковий період – це останні 2 місяці – квітень і травень. Підвищення посадового окладу відбувалось у травні, отже слiд провести коригування заробiтної плати за квітень, а за травень – взяти до розрахунку нараховану заробiтну плату згiдно з розрахунковою вiдомiстю.

 

ПРИКЛАД 3. Мобілізованому працівнику нараховується середня зарплата. У травні на підприємстві відбулось підвищення посадових окладів.

У випадках, коли пiдвищення окладу вiдбулось у перiодi, протягом якого за працiвником зберiгався середнiй заробiток – а це стосується і мобiлiзованих працiвників, - за цим заробiтком здiйснюються нарахування тiльки в частинi, що стосується днiв збереження середньої заробiтної плати з дня пiдвищення тарифних ставок (окладiв).

Тобто середня зарплата буде збільшена тільки з поточного місяця, попередні місяці виплаченої середньої зарплати корегуватися не будуть!

 

ПРИКЛАД 4. Працівника у травні звільнено за скороченням з виплатою вихідної допомоги. У цьому ж місяці, травні, на підприємстві відбувається підвищення посадових окладів.

Зверніть увагу, ВИХІДНА ДОПОМОГА – ЦЕ ВИПЛАТА, яка проводиться у розмірі середньої заробітної плати, а НЕ Є ЗБЕРЕЖЕННЯМ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ (як у попередніх прикладах)!

І хоча сума вихідної допомоги визначається із середнього заробітку за останні два місяці (березень і квітень), - в цих місяцях розрахункового періоду не було підвищення окладу, - проводити коригування заробiтної плати для обчислення середнього заробітку НЕ ПОТРІБНО, оскiльки пiдвищення окладiв вiдбулось не в розрахунковому перiодi, а в мiсяцi, в якому надається вихідна допомога.

 

ПРИКЛАД 5. Працівника у червні звільнено за скороченням з виплатою вихідної допомоги. У травні на підприємстві було підвищення посадових окладів.

І в цьому прикладі вихідна допомога не є виплатою за період збереження середнього заробітку (як наприклад відпускні, відрядження, служба тощо).

Але для визначення суми вихідної допомоги використовується розрахунковий період останні два місяці (квітень і травень), - в якому відбулось підвищення окладів! У такому разi слiд провести коригування заробiтної плати за квітень, а за травень – взяти до розрахунку нараховану заробiтну плату згiдно з розрахунковою вiдомiстю.

Нижче подано консультації Мінсоцполітики з цього приводу.

 ****

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

Департамент заробiтної плати та умов працi

Про коригування середньої зарплати

ПИТАННЯ: Чи потрiбно проводити перерахунок, застосувавши коефiцiєнт коригування, у зв'язку з пiдвищенням посадових окладiв з 1 грудня 2015 р.: 

- матерiальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань i допомоги на оздоровлення в розмiрi, що не перевищує середньомiсячної зарплати (розрахунковий перiод жовтень-листопад);

 - середньої зарплати для оплати днiв вiдрядження (iз розрахунку виплат за жовтень-листопад)?

Чи потрiбно коригувати на коефiцiєнт пiдвищення окладiв виплачену у груднi звiльненим працiвникам компенсацiю за невикористанi днi вiдпустки та допомогу за першi п'ять днiв тимчасової непрацездатностi?

ВIДПОВIДЬ: З метою недопущення зниження середньої заробiтної плати у зв'язку з пiдвищенням на пiдприємствi, в установi, органiзацiї тарифних ставок, окладiв п. 10 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100, передбачено, що в разi пiдвищення тарифних ставок i посадових окладiв вiдповiдно до актiв законодавства, а також за рiшеннями, передбаченими в колективних договорах, як у розрахунковому перiодi, так i в перiодi, впродовж якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток, заробiтна плата, включаючи премiї та iншi виплати, що враховуються для обчислення середньої заробiтної плати, за промiжок часу до пiдвищення коригуються на коефiцiєнт їхнього пiдвищення.

Якщо у груднi 2015 р. вiдбулося пiдвищення посадових окладiв i працiвникам потрiбно нарахувати матерiальну допомогу та допомогу на оздоровлення в цьому мiсяцi, середню заробiтну плату не коригують, оскiльки умови, за яких проводиться коригування, не виникають. Так, по-перше, матерiальна допомога - це виплата, яка провадиться в розмiрi середньомiсячної заробiтної плати, а не є збереженням середнього заробiтку, i по-друге, пiдвищення вiдбувалося не в розрахунковому перiодi (жовтень-листопад).

Якщо пiдвищення окладiв вiдбулося або в розрахунковому перiодi, який застосовується для обчислення середньої заробiтної плати для оплати днiв пiдвищення працiвником квалiфiкацiї, днiв вiдряджень тощо, або в перiодi, коли за працiвником зберiгався середнiй заробiток, потрiбно провести коригування середньої заробiтної плати.

Коефiцiєнт коригування визначається дiленням окладу, установленого працiвниковi пiсля пiдвищення, на оклад, який був у працiвника до пiдвищення.

Компенсацiя вiдпустки - це виплата, яка проводиться в розмiрi середньої заробiтної плати, а не є збереженням середнього заробiтку, тому основною умовою для коригування середнього заробiтку в такому разi є пiдвищення посадових окладiв у розрахунковому перiодi.

Начальник вiддiлу, Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" №17 (981), 11 травня 2016 р.

****

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

Департамент заробiтної плати та умов працi

Коригування середньої заробiтної плати

ПИТАННЯ: Чи потрiбно було коригувати на коефiцiєнт пiдвищення посадових окладiв середнiй заробiток пiд час нарахування сум для оплати часу вiдпустки, вiдрядження та для розрахунку допомоги на оздоровлення, враховуючи, що з вересня 2015 р. було пiдвищено мiнiмальну зарплату?

ВIДПОВIДЬ: Пунктом 10 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок), передбачено, що в разi пiдвищення тарифних ставок i посадових окладiв вiдповiдно до актiв законодавства, а також за рiшеннями, передбаченими колективними договорами, як у розрахунковому перiодi, так i в перiодi, впродовж якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток, заробiтна плата, включаючи премiї та iншi виплати, що враховуються для обчислення середньої заробiтної плати, за промiжок часу до пiдвищення коригуються на коефiцiєнт їхнього пiдвищення.

Отже, якщо пiдвищення окладiв вiдбулося або в розрахунковому перiодi, який застосовується пiд час обчислення середньої заробiтної плати для оплати днiв вiдпустки, вiдряджень тощо, або в перiодi, коли за працiвником зберiгається середнiй заробiток, потрiбно провести коригування середньої заробiтної плати.

Коефiцiєнт коригування визначається дiленням окладу, встановленого працiвниковi пiсля пiдвищення, на оклад, який був у нього до пiдвищення.

На коефiцiєнт пiдвищення окладiв коригуються всi виплати, якi враховуються для обчислення середньої заробiтної плати, в тому числi винагорода за пiдсумками роботи за попереднiй рiк.

Щодо допомоги на оздоровлення, то вона є виплатою, яка провадиться в розмiрi середньомiсячної заробiтної плати, а не є збереженням середнього заробiтку. тому коригування провадиться, якщо пiдвищення окладiв вiдбулося в розрахунковому перiодi, що застосовується пiд час обчислення середньої заробiтної плати для її нарахування (два мiсяцi). Якщо допомога на оздоровлення виплачувалася у жовтнi 2015 p., розрахунковим перiодом для обчислення середньої заробiтної плати був серпень - вересень 2015 р. Оскiльки в розрахунковому перiодi вiдбулося пiдвищення посадових окладiв (у вереснi), пiд час обчислення середньої заробiтної плати для нарахування допомоги на оздоровлення слiд провести коригування заробiтної плати за серпень 2015 р. (як зазначено вище), а за вересень 2015 р. - узяти нараховану заробiтну плату згiдно з розрахунковою вiдомiстю.

Якщо допомогу на оздоровлення нараховували у вереснi 2015 p.. розрахунковим перiодом був липень - серпень 2015 р. У такому разi проводити коригування заробiтної плати непотрiбно, оскiльки пiдвищення окладiв вiдбулось не в розрахунковому перiодi, а в мiсяцi, в якому надається допомога на оздоровлення.

Начальник вiддiлу, Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" №1-2 (965-966), 13 сiчня 2016 р.

***

Дивіться також лист Мінсоцполітики від 11.01.2016 №11/13/84-16 "Щодо обчислення середньої заробiтної плати"

Автор:
Мойсеєнко Тетяна
Джерело
Dominanta
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Оплата праці
Теги:
Заробітна плата , Коригування , Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 1

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?