Головна Усі новини Праця та соціальний захист Трудові відносини

Головбух без бухгалтерської служби - чи правомірно це?

Нещодавно кілька спеціалістів, коментуючи новітні листи Мінсоцполітики та Мінфіну про неможливість головбуха без бухгалтерської служби, вирішили, що це порушення законодавства. Автор із цим не згоден, і ця стаття є спробою висвітлити ситуацію та заспокоїти наших читачів

Законодавча основа

Закон про бухоблік ще в первинній своїй редакції 1999 р., встановлюючи в статті 8 форми організації бухобліку, передбачав, серед інших, дві такі форми, як «введення до штату підприємства посади бухгалтера» і «створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером».

За ці майже 20 років щодо цих двох варіантів ведення бухобліку законодавчі приписи не змінилися. А тим часом десятки тисяч бухгалтерів у приватному бізнесі працюють на посадах головних бухгалтерів, не маючи підлеглих.

 

Коли бухгалтер головний

Епітет «головний» до слова «бухгалтер» у загальному розумінні означає, що цей посадовець відповідає за облік і звітність підприємства загалом, а не лише за ділянку обліку. Відповідно, поняття «головний бухгалтер» — це у поточному розумінні антонім до поняття «бухгалтер на ділянці обліку». I майбутніх роботодавців зазвичай цікавить, чи має особа досвід саме головного бухгалтера, а чи лише бухгалтера на ділянці обліку. Отже, практика пішла трохи іншим шляхом, ніж цього вимагав і вимагає Закон про бухоблік. По-іншому практика пішла і в частині найменування цього підрозділу. Майже ніде бухгалтерія не називається бухгалтерською службою. Це узагальнена назва — на практиці її або так і називають: «бухгалтерія», або це відділ бухгалтерського обліку (насправді назви різні), або сектор, а в деяких випадках — навіть департамент.

Крім того, практика найменування навіть єдиного бухгалтера, що підписує найважливіші документи, головним має під собою певне нормативне підґрунтя. Значна кількість затверджених державою типових чи навіть обов'язкових форм обліку і звітності передбачає саме реквізит для підпису «Головний бухгалтер», а не «Бухгалтер». Це, наприклад, форми прибуткового та видаткового касових ордерів (навіть у перезатверджених новою постановою правління НБУ від 29.12.2017 р. №148 формах), форми значної кількості податкових декларацій (наприклад, з податку на прибуток підприємств та з ПДВ), форма №1ДФ та багато іншого.

 

Слід мати на увазі

Якщо підприємство має єдиного бухгалтера і треба вирішити, як його назвати, слід виходити з такого.

Форма організації ведення обліку, згідно з ч. 2 ст. 8 Закону про бухоблік, визначається підприємством самостійно. Підприємство може, серед іншого, або створити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, або прийняти на роботу бухгалтера.

Законодавство не встановлює, що таке бухгалтерська служба, скільки мінімально осіб вона повинна мати.

Зокрема, в законі немає прямої вказівки на те, що головний бухгалтер обов'язково мусить мати підлеглих. Щодо того, що це саме собою зрозуміло, — зазначимо, що це не так.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Конституції України, ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, — це основа правопорядку в Україні.

 

Контрприклад

Спробуймо також пояснити ситуацію на прикладі. Приміром, підприємство створило бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером і прийняло до неї на роботу двох осіб: головного бухгалтера та бухгалтера. Через рік бухгалтер звільнився за власним бажанням і на підприємстві утворилася вакансія. Тобто в якийсь момент виявилося, що в головного бухгалтера немає підлеглих. Закон не передбачає обов'язку в цей момент змінювати спосіб організації обліку і замість бухгалтерської служби переходити на ведення бухобліку бухгалтером. I не зобов'язане підприємство на період пошуку бухгалтера переводити головбуха на посаду бухгалтера — до моменту закриття вакансії. Це не лише абсурдно, а й суперечить трудовому законодавству. Адже зміна найменування посад, виконання іншої роботи, ніж передбачено трудовим договором, згідно зі ст. 32 КЗпП може проводитися лише за згодою працівника і потребує його письмового попередження за 2 місяці. Але всього цього жоден закон не вимагає. I якщо підприємство створило бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, він може працювати на цій посаді навіть за відсутності в нього підлеглих (тимчасово або навіть постійно).

 

Якщо головбух єдиний

Якщо підприємство хоче мати головного бухгалтера, воно має обрати спосіб ведення обліку: «створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером». Цього цілком достатньо для того, щоб передбачати в штатному розписі посаду головного бухгалтера і приймати на цю посаду працівника. У цьому разі бухгалтерська служба складається з одного працівника.

 

Чи є це порушенням?

Чи може бути це кваліфіковано як порушення? Деякі відповідальні особи, налякані драконівськими штрафами у сфері праці, схильні вбачати порушення трудового законодавства там, де його й близько немає. Питання створення відділів, служб, певних вакансій — це питання внутрішньої організаційної структури підприємства. А така структура — це внутрішня особливість кожного бізнесу. Крім деяких визначених законом випадків (коли, наприклад, ліцензійні умови вимагають створення певних підрозділів), ніхто, крім власників, не має права вказувати підприємству, кого і на яку посаду воно може приймати. Тому вирішувати, правомірно чи неправомірно підприємство створило бухгалтерську службу і прийняло головного бухгалтера, можуть його власники чи уповноважені ним органи (наприклад, внутрішній аудит чи ревізійна комісія). Уповноваженого державного органу, який би контролював це питання, немає.

Усе про зарплату і кадри
у вашій поштовій скриньці!

Нова тематична розсилка від редакції. Ви точно нічого не пропустите

Підписатись

Хочете подивитись, як це виглядає?

Якщо ж виходити з позиції, що обов'язковість наявності в головбуха підлеглих є чимось саме собою зрозумілим (з чим ми не згодні), то це порушення вимог до організації обліку. Порушення законодавства про працю тут немає і не може бути.

Спілкуючись із читачами у межах сервісу «Гаряча лінія», нам доводилося чути занепокоєння, що в разі коли головбух не має підлеглих, — це неправильне формулювання посади згідно з Класифікатором професій. Звісно, що в Класифікаторі професій така посада є, тому посада головного бухгалтера Класифікатору відповідає. Але ми наголошували свого часу на сторінках «ДК» (№11/2012), що Класифікатор — це довідковий статистичний документ. Зобов'язання в Iнструкції з трудових книжок використовувати найменування посад суворо відповідно до Класифікатора — це неправомірна спроба зробити обов'язковим той документ, який не є зареєстрованим у Мін'юсті і не може містити обов'язкових правових норм.

Якщо сторони трудового договору дійшли згоди, що працівник приймається на посаду головного бухгалтера і він на цю посаду був прийнятий, видано відповідний наказ, подано повідомлення про прийняття працівника до ДПI, і він після цього допущений до роботи, — порушень трудового законодавства немає.

I, до речі, саме повідомлення про прийняття на роботу, затверджене постановою Кабміну від 17.06.2015 р. №413, містить підпис головного бухгалтера, не передбачаючи жодних вказівок на те, що це може бути простий бухгалтер.

 

Листи держорганів

Про які листи держорганів, що спричинили всі ці питання, йшлося вище? Це листи Мінсоцполітики від 13.11.2017 р. №21929/0/2-17/13 та Мінфіну від 30.06.2017 р. №35210-07-10/17419.

У листі Мінфіну від 30.06.2017 р. №35210-07-10/17419 говорилося, що «законодавством не передбачено такої форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві, як введення до штату підприємства посади головного бухгалтера без створення бухгалтерської служби». Такого самого висновку дійшло Мінсоцполітики в листі від 13.11.2017 р. №21929/0/2-17/13: «введення до штатного розпису підприємства посади головного бухгалтера можливе у разі створення відповідного структурного підрозділу (відділу, сектору тощо)».

Ці твердження, загалом, є правильними. Підприємство може створити посаду головного бухгалтера, якщо воно створює бухгалтерську службу. Проте в цій бухгалтерській службі не обов'язково в кожен момент часу мають бути інші працівники. Підприємство може прийняти на роботу інших працівників до бухгалтерської служби згодом — за рік або за кілька років. А може не прийняти ніколи.

На нашу думку, цілком достатньо вказівки в наказі про облікову політику (при наявності) або в іншому внутрішньому документі (положенні, стандарті) на те, що підприємство обрало саме такий спосіб ведення бухобліку: «створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером». Однак якщо головбуха або кадровика непокоїть найменування цієї посади (за відсутності підлеглих), пропонується в штатному розписі передбачити вказівку на наявність підрозділу. Фрагмент такого штатного розпису показано в зразку. Звернімо увагу: законодавство не містить вимог щодо обов'язкової наявності штатного розпису або його структури та змісту (див. зразок).

Зразок

Фрагмент штатного розпису

Висновки, яких дійшли обидва міністерства в зазначених листах, є цілком правильними, однак аргументація і твердження, наведені перед висновками в листах, вимагають деякого додаткового коментарю.

Так, Мінфін зазначає, що відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» професійна назва роботи «Головний бухгалтер» за кодом Класифікатора (код 1231) належить до професійного угруповання «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів». Крім того, згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, наголошує Міністерство, головбух керує працівниками бухобліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. Тобто, сказано після цього в листі, «посада головного бухгалтера передбачає наявність підлеглих працівників». На ці ж самі документи (Класифікатор і Довідник) посилається в своєму листі і Мінсоцполітики.

Усім зрозуміло, що в головного бухгалтера можуть бути підлеглі працівники, тоді він виконуватиме відповідні обов'язки. Але закони не вимагають неодмінної наявності таких підлеглих. А згадані в листі класифікатор і довідник не є нормативно-правовими актами, не зареєстровані в Мін'юсті та не можуть визначати прав та обов'язків фізичних і юридичних осіб.

Ані Мінфін, ані Мінпраці не зазначають у листах, що наявність головбуха без підлеглих — це порушення. Міністерства відповідали на конкретне запитання, поставлене конкретним запитувачем. Робити з цих листів висновки щодо наявності певних ризиків немає підстав. Головні бухгалтери на підприємствах, що обрали таку форму бухобліку, як «створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером», можуть залишатися на цих посадах навіть за відсутності в них підлеглих.

Доступ до повного тексту цієї новини можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Кравчук Олексій, д.ю.н., аудитор
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Трудові відносини
Теги:
Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Коментарі: 5

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?