• Посилання скопійовано

З 2 грудня діє порядок перевірок КІК

Цей Порядок розроблено для застосування контролюючими органами під час проведення документальних перевірок контролюючих осіб, якими є фізичні або юридичні особи - резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) КІК

З 2 грудня діє порядок перевірок КІК

Мінфін наказом від 01.11.2022 р. № 360 (зареєстрований в Мін'юсті 18.11.2022 р. за №1432/38768) затвердив Порядок проведення перевірки контролюючої особи.

Наказ №360 було опубліковано в "Офіційному віснику" від 02.12.2022 р. Відповідно порядок перевірок діє з 2 грудня.

Цей Порядок розроблено для застосування посадовими особами контролюючих органів під час проведення документальних перевірок контролюючих осіб, якими є фізичні або юридичні особи - резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії (КІК).

Дія цього Порядку не поширюється на оформлення результатів перевірок з дотримання платником податків інших питань податкового, валютного законодавства, законодавства про збір та облік ЄСВ, законодавства з питань дотримання принципу "витягнутої руки" та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Проведення перевірки контролюючої особи є формою податкового контролю, що проводиться відповідно до положень глави 8 розділу II ПКУ з урахуванням особливостей, визначених статтею 39-2 ПКУ.

Підставами для проведення перевірки контролюючої особи є отримання контролюючим органом податкової інформації, що свідчить про неподання платником податків або подання з порушенням вимог статті 39-2 ПКУ звіту про контрольовані іноземні компанії та/або ненадання контролюючому органу відповіді згідно з пп. 39-2.6.2 ПКУ. Перевірка контролюючої особи проводиться також за наявності підстав, визначених підпунктами 78.1.178.1.2, 78.1.4, 78.1.578.1.21  ПКУ.

Перевірка контролюючої особи є виїзною/невиїзною позаплановою документальною перевіркою відповідно до статті 75 глави 8 розділу II ПКУ.

Предметом перевірки контролюючої особи є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати податку на прибуток або ПДФО, воєнного збору, а також дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), звітів та повідомлень про контрольовані іноземні компанії, інших форм звітності, документів та інформації, що визначена, зокрема, пп. 75.1.2 ПКУ.

Перевірці також підлягає інформація, яка:

  • свідчить про факти неподачі повідомлень, визначених у пп. 39-2.1.5.3 та пп. 39-2.5.5 ПКУ;
  • міститься у повідомленнях, обов'язок щодо подачі яких визначено у пп. 39-2.1.5.3 та пп. 39-2.5.5 ПКУ;
  • визначена у п. 39-2.4 ПКУ, що свідчить про дотримання/недотримання умов, на підставі яких скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи.

Перевірка однієї контролюючої особи може охоплювати виконання нею податкових зобов'язань, що стосуються декількох контрольованих іноземних компаній.

Об'єктами перевірки контролюючого органу можуть бути документи, інформація, фактичні обставини як з України, так і з іноземних держав.

Тривалість перевірки контролюючої особи не має перевищувати шість місяців. У разі необхідності отримання інформації від компетентних органів іноземних держав, проведення експертизи та/або перекладу українською мовою документів, необхідних для дослідження відповідності умов діяльності контрольованої іноземної компанії та/або її контролюючої особи правилам ПКУ про контрольовані іноземні компанії, строк проведення перевірки за рішенням керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може бути продовжений на строк, що не перевищує шість місяців.

 

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Право і відповідальність/Контролюючі органи і перевірки

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Контролюючі органи і перевірки»