Головна Усі новини Право і відповідальність Відповідальність, санкції і штрафи

Що загрожує товарним біржам за порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів?

Мінекономрозвитку визначило нову процедуру розгляду справ та застосування санкцій за порушення товарними біржами вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів

Мінекономрозвитку наказом від 17.08.2018 р. №1141 (зареєстрований в Міністерстві юстиції 08.11.2018 р. за №1270/32722) затвердило Порядок розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій.

Цей Порядок визначає процедуру розгляду Мінекономрозвитку справ та застосування санкцій за порушення товарними та іншими біржами, що проводять фінансові операції з товарами (далі - суб'єкт), вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - вимоги законодавства).

Згідно з Порядком, факти порушень вимог законодавства виявляють службові особи Мінекономрозвитку під час здійснення нагляду за діяльністю відповідних суб'єктів, зокрема шляхом проведення планових і позапланових перевірок. Виявлені Мінекономрозвитку факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства викладаються в акті перевірки.

У разі якщо перевірка здійснювалася за місцезнаходженням суб'єкта та його відокремлених підрозділів, розташованих у різних адміністративно-територіальних одиницях, факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства можуть викладатися в окремих актах перевірок.

Датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства є дата підписання акта перевірки, яким виявлено ці порушення.

Акти перевірок суб'єкта, документи, що підтверджують факти порушень вимог законодавства, заперечення до актів перевірок (за наявності), інші матеріали перевірок подаються для розгляду та прийняття відповідного рішення комісією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - комісія).

Мінекономрозвитку повідомляє суб'єкта про дату і час розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства не пізніше ніж за п'ять днів до дати її розгляду шляхом надсилання (вручення) повідомлення про розгляд справи.

Рішення про накладення штрафу за вчинене порушення приймає комісія.

Санкції застосовуються до суб'єкта за порушення вимог законодавства протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення. За результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства комісія протягом шести місяців з дня виявлення порушення приймає рішення про накладення штрафу на суб'єкта або про закриття провадження у справі, що оформлюється відповідною постановою.

 

Штраф за невиконання (неналежне виконання) суб'єктом вимог законодавства застосовується в таких випадках та розмірах:

- до 500 н.м.д.г. - за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів (осіб) у випадках, передбачених законодавством;

- до 800 н.м.д.г. - за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу;

- до 2000 н.м.д.г.:

  • за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством;
  • за порушення порядку зупинення фінансових операцій;
  • за неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, подання копій документів, у яких не можна прочитати всі написані в них відомості, на запит суб'єкта державного фінансового моніторингу, необхідних для виконання ним функцій з державного регулювання і нагляду відповідно до Закону, або втрату документів (у тому числі інформації про рахунки або активи);

- до 300 н.м.д.г. - за порушення обов'язків, визначених Законом та/або нормативно-правовими актами у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та не зазначених в абзацах другому - шостому цього пункту.

Якщо суб'єкт вчинив кілька порушень, стягнення на нього накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне порушення з числа вчинених.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Станом на 06.12.2018 р. не опублікований.

Автор:
Волос Наталія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Право і відповідальність / Відповідальність, санкції і штрафи
Теги:
Відповідальність , Перевірки , Штрафи

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?