Главная Все новости Учет и отчетность Отчетность

При подаче квартальной декларации по налогу на прибыль следует подавать промежуточную финотчетность

Налоговики отмечают, что при подаче декларации по налогу на прибыль за I квартал, полугодие, три квартала составляется и добавляется именно промежуточная финансовая отчетность

ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Тобто при поданні декларації з податку на прибуток за І квартал, півріччя, три квартали складається та додається саме проміжна фінансова звітність.

З 01.01.2018 набув чинності Закон №2164-VIII, яким викладено у новій редакції п. 1 ст. 13 Закону №996, а саме: «звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців. Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди».

До 01.01.2018 вищезазначений пункт ст. 13 Закону № 996 був таким: «звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року)».

Таким чином, з 01.01.2018 р. зі ст. 13 Закону №996 виключено положення щодо складання проміжної фінансової звітності у складі лише Балансу та Звіту про фінансові результати.

Отже, відповідно до норм П(С)БО №1 проміжна фінансова звітність також складається з:

● Балансу;

● Звіту про фінансові результати;

● Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал і Приміток до фінансової звітності.

 

Від редакції: За роз'ясненням ДФС виходить, що з декларацією з податку на прибуток потрібно подавати всі 5 форм фінзвітності.

Але за змінами, внесеними Постановою КМУ №547 до Порядку №419, платники податку на прибуток подають проміжну (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) та річну фінансову звітність.

Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за НП(С)БО, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі Балансу та Звіту про фінансові результати.

Тож відтепер (з 14 липня, дня набрання чинності Постанови #547) питання складу проміжної фінзвітності не виникатиме. Всі підприємства протягом року разом з декларацією з прибутку мають подавати Баланс та Звіт про фінрезультати.

***

Читайте також: 

Усі новини на тему фінансової звітності>>

Джерело
ДФС у Дніпропетровській області
Рубрика:
Учет и отчетность / Отчетность
Теги:
Бланки , Налог на прибыль , Финансовая отчетность , Декларация

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

Комментарии: 13

Новости по теме

Консультации по теме

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?