Главная Все новости Учет и отчетность Отчетность

Возврат переплаты по единому счету: как это сделать?

Рассмотрим, как вернуть с единого счета ошибочно и/или излишне уплаченные суммы денежных обязательств и излишне удержанные (уплаченные) суммы НДФЛ в связи с изменениями, внесенными Приказом №127 в Порядок №60

Які податки сплачувати/не сплачувати на єдиний рахунок

Відповідно до п. 35-1.1 ПКУ єдиний рахунок — це рахунок, відкритий у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податків та зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Але єдиний рахунок, згідно з абз. 2 п. 35-1.1 ПКУ та п. 3 Порядку №321, не може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями.

Отже, з 01.01.2021 р. можна майже всі податки, збори та інші обов'язкові платежі (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, єдиний соцвнесок, єдиний податок та інші) сплачувати на єдиний рахунок, окрім податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також частину чистого прибутку (доходу) державних і комунальних підприємств.

Звертаємо увагу, що під час використання платником єдиного рахунку для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів платник не має права сплачувати такі кошти на інші рахунки, відкриті Казначейством. Кошти, які будуть сплачені на інші рахунки, вважатимуться помилково сплаченими грошовими зобов'язаннями та підлягатимуть поверненню у порядку, визначеному ст. 43 ПКУ (п. 9 Порядку №321).

 

Повернення переплати з єдиного рахунку

Переплата з податків може виникнути через:

  • надміру сплачені грошові зобов'язання — суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету або на єдиний рахунок понад нараховані суми грошових зобов'язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату (пп. 14.1.115 ПКУ);
  • помилково сплачені грошові зобов'язання — суми коштів, які на певну дату надійшли до відповідного бюджету та/або на єдиний рахунок від юросіб (їхніх філій, відділень, інших відокремлених підрозділів, що не мають статусу юрособи) або фізосіб (які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу), що не є платниками таких грошових зобов'язань, та у випадках, передбачених ст. 35-1 ПКУ (пп. 14.1.182 ПКУ).

Як помилково, так і надміру сплачені суми грошового зобов'язання та пені платник може повернути на рахунок підприємства у порядку, визначеному ст. 43 ПКУ (п. 10 Порядку №321).

Повертаються кошти платникові за умови відсутності податкового боргу. За наявності у платника податкового боргу помилково та/або надміру сплачена сума грошового зобов'язання повертається на поточний рахунок лише після повного його погашення. Повернення коштів може здійснюється не лише на поточний рахунок платника, відкритий в установі банку, а й на єдиний рахунок або шляхом повернення готівковими коштами за чеком.

Обов'язковою умовою для повернення сум грошового зобов'язання та пені є подання платником податків заяви про таке повернення (крім податку на доходи фізосіб) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми та/або пені (п. 43.3 ПКУ).Увага, фізособи!

Повертаються надміру утримані (сплачені) суми податку на доходи фізичних осіб контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу.

 

Крім того, платник має право через електронний кабінет визначити напрям використання суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань і пені, наявних на дату формування реєстру платежів з єдиного рахунку щодо окремого платника, які повинні враховуватися під час формування такого реєстру (п. 19 Порядку №321).

Суми помилково/надміру сплачених на єдиний рахунок податків враховуватимуться таким чином (п. 20 Порядку №321):

  • визнаються зарахованими за одним і тим самим видом доходів до державного та/або місцевих бюджетів, а в частині зобов'язань з ЄСВ — до бюджетів Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, за яким такі кошти обліковуються;
  • перераховуються Казначейством між різними видами доходів державного та/або місцевих бюджетів за висновком ДПС, на підставі визначеного напряму використання суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань і пені таким платником.

 

Зміни, внесені Наказом №127

Як уже відомо, Наказ №127, який набрав чинності 26.03.2021 р. у зв'язку з його офіційним опублікуванням в «Офіційному віснику України», вніс зміни до Порядку №60.

Зокрема, Порядок №60 доповнено розділом II «Опрацювання заяв платників податків на повернення з єдиного рахунка помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені».

Крім того, у новій редакції викладено:

  • додаток 1 «Форма електронного висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені»;
  • додаток 2 «Форма електронного повідомлення про повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб на підставі поданої платником податків податкової декларації».

А тепер докладніше розгляньмо, які зміни вніс Наказ №127 до Порядку №60.

 

Подання заяви через «Електронний кабінет»

Відповідно до цих змін платник податків зможе подати заяву до територіального органу ДПС за основним місцем обліку виключно в електронній формі через сервіс «Електронний кабінет», що функціонує за ст. 42-1 розділу II ПКУ, з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

У заяві для повернення з єдиного рахунку помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені платник податків зазначає:

  • суму, дату сплати і реквізити з розрахункового документа, за якими кошти перераховано на єдиний рахунок;
  • поточний рахунок платника податку в установі банку, на який необхідно повернути кошти.

Подана в електронній формі заява платника податків про повернення з єдиного рахунку помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені автоматично після перевірки засобами антивірусного захисту інформації відображається в Є-Журналі опрацювання заяв на повернення коштів з єдиного рахунку (далі — Є-Журнал), який ведеться засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС.

Відтак заяву платника податків, яка вже внесена до Є-Журналу, розглядає підрозділ територіального органу ДПС за основним місцем обліку платника податків, на який покладено функцію з формування електронних висновків, шляхом перевірки наявності коштів на єдиному рахунку, відповідності заявлених до повернення платником податків сум коштів наявним даним у єдиній картці такого платника.

За результатами опрацювання заяви підрозділом територіального органу ДПС, на який покладено функцію з формування електронних висновків, не пізніше 18:00 наступного робочого дня після надходження до територіального органу ДПС такої заяви вноситься відповідна позначка до Є-Журналу.

 

Якщо в задоволенні заяви відмовлено

У разі відмови платникові податків у задоволенні заяви про повернення з єдиного рахунку помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені підрозділ територіального органу ДПС, на який покладено функцію з формування електронних висновків, готує та надсилає платникові податків через сервіс «Електронний кабінет» письмове повідомлення з відмовою у поверненні коштів із зазначенням причини відмови.

 

Структурний підрозділ територіального органу ДПС формує електронні висновки про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені за оновленою Наказом №127 формою згідно з додатком 1 «Форма електронного висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені» до Порядку №60.

 

Строки опрацювання заяв в «Електронному кабінеті»

На заяви, щодо яких у Є-Журналі встановлено позначки про підтвердження повернення коштів підрозділом територіального органу ДПС, на який покладено функцію з формування електронних висновків, накладається кваліфікований електронний підпис керівника (заступника керівника) цього підрозділу у строк не пізніше 18:00 наступного робочого дня після надходження до територіального органу ДПС заяви.

Сформовані електронні висновки про повернення з єдиного рахунку помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені з накладеними кваліфікованими електронними підписами та кваліфікованими електронними печатками територіальних органів ДПС у строк не пізніше 17:00 третього робочого дня після надходження заяви ДПС в автоматичному режимі надсилає до Казначейства для виконання.

 

Повернення надміру сплачених сум ПДФО

Надміру утримані (сплачені) суми податку на доходи фізичних осіб за результатами звітного податкового року підлягають поверненню на підставі поданої платником податків податкової декларації з урахуванням положень ст. 166 та п. 179.8 ПКУ.

У разі надходження до територіального органу ДПС податкової декларації, в якій задекларовано право платника на повернення надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичних осіб, засобами інформаційно-телекомунікаційної системи органів ДПС вноситься запис до Журналу повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб на підставі поданої платником податків податкової декларації (далі — Журнал повернення ПДФО).

Якщо за результатами розгляду податкової декларації територіальний орган ДПС підтвердив суми, що мають бути повернуті, не пізніше ніж за десять робочих днів до закінчення 60-денного строку з дня отримання такої декларації, то до Журналу повернення ПДФО вноситься інформація щодо суми з позначкою про правомірність такого повернення.

А вже після прийняття рішення про повернення з бюджету надміру сплачених сум податку на доходи фізичних осіб ДПС надсилає електронне повідомлення про повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб на підставі поданих платниками податків податкових декларацій. Оновлену форму електронного повідомлення визначено Наказом №127 у додатку 2 «Форма електронного повідомлення про повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб на підставі поданої платником податків податкової декларації» до Порядку №60.

 

Строки повернення суми грошових зобов'язань та ПДФО

Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань, пені та надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичних осіб здійснюється територіальними органами Казначейства протягом п'яти робочих днів, наступних за днем прийняття електронного висновку та/або електронного повідомлення територіального органу ДПС (п. 5 розділу V Порядку №60).

Про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань, пені та надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичних осіб на підставі прийнятого до виконання електронного висновку та/або електронного повідомлення Казначейство інформує ДПС шляхом надсилання відповідної квитанції не пізніше 11:00 робочого дня, наступного за днем виконання такого висновку та/або електронного повідомлення.

 

Строки опрацювання інформації щодо повернення сум ПДФО

Відповідно до розділу III Порядку №60 на кожне сформоване електронне повідомлення накладаються кваліфіковані електронні підписи керівника (заступника керівника) структурного підрозділу, що підтвердив право платника на повернення надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичнихосіб, керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) територіального органу ДПС та кваліфікована електронна печатка такого органу не пізніше 18:00 восьмого робочого дня до закінчення 60-денного строку з дня отримання територіальним органом ДПС податкової декларації.

Сформовані електронні повідомлення з накладеними кваліфікованими електронними підписами та кваліфікованими електронними печатками територіальних органів ДПС у строк не пізніше 18:00 шостого робочого дня до закінчення 60-денного строку з дня отримання територіальним органом ДПС податкової декларації ДПС в автоматичному режимі надсилає до Казначейства для виконання.

 

Повернення надміру сплачених сум грошових зобов'язань та ПДФО готівкою

Помилково та/або надміру сплачені суми грошових зобов'язань та пені повертаються готівкою тільки фізособам, які не мають рахунків у банках. Таке повернення здійснюють територіальні органи Казначейства (п. 6 розділу V Порядку №60):

1) з відповідних рахунків, відкритих територіальними органами Казначейства в банках, уповноважених згідно з укладеними договорами здійснювати виплату готівки, на підставі чека, виписаного на ім'я фізособи на підставі електронного висновку;

2) поштовим переказом через підприємства поштового зв'язку (але тільки у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються територіальним органом ДПС на підставі поданої платником податків податкової декларації) на адресу, зазначену в електронному повідомленні.

Звертаємо увагу, що оплата послуг підприємств поштового зв'язку при поверненні платникам податків готівкою надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб здійснюється за рахунок коштів бюджету, з якого повертається цей податок.

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ к полному тексту материала возможен только для зарегистрированных пользователей. Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте - пожалуйста, авторизуйтесь.

Если пока нет - зарегистрируйтесь прямо сейчас: это просто, не требует Ваших персональных данных и займет не более одной минуты.

Что еще дает регистрация?

Автор:
Щербина Светлана
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Отчетность
Теги:
Отчетность , единый счет

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме