Главная Все новости Учет и отчетность Отчетность

Изменения в формировании электронной первички и подачи консолидированной финотчетности: законопроект от Минфина

Минфин обнародовал законопроект с изменениями в Закон о бухучете. В частности, предлагается уточнить положения относительно обнародования консолидированной финансовой отчетности и первичных документов

15 червня 2021 року Мінфін оприлюднив на своєму сайті проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (завантажити).

Розроблено його на виконання пункту 134 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік і  пункту 257 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік.

 

Які зміни пропонуються?

1. Запровадити категорії груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств.

Так, для цілей Закону про бухоблік група юридичних осіб, що складається з підприємства, яке контролює інші підприємства (материнське підприємство), та підприємств, які ним контролюються (дочірніх підприємств), може належати до малих, середніх або великих груп. 

Малими групами вважаються групи, що складаються з материнського підприємства та його дочірніх підприємств, які включаються до консолідованої фінансової звітності, якщо їхні консолідовані показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:

  • балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро;
  • середня кількість працівників – до 50 осіб.

Середніми групами вважаються групи, які не  відповідають критеріям для малих груп, що складаються з материнського підприємства та його дочірніх підприємств, які включаються до консолідованої фінансової звітності, якщо їхні консолідовані показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:

  • балансова вартість активів – до 20 мільйонів євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 40 мільйонів євро;
  • середня кількість працівників – до 250 осіб.

Великими групами вважаються групи, що складаються з материнського підприємства та його дочірніх підприємств, які включаються до консолідованої фінансової звітності, якщо їхні консолідовані показники на дату складання річної фінансової звітності відповідають двом із таких критеріїв:

  • балансова вартість активів – понад 20 мільйонів євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро;
  • середня кількість працівників – понад 250 осіб.

Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Національного банку, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.

Якщо група юридичних осіб, однієї з наведених категорій груп за консолідованими показниками на дату складання річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, вона відноситься до відповідної категорії групи.

2. Звільнити від обов’язкового складання і подання консолідованої фінансової звітності, крім малих груп, також групи середніх розмірів.

3. Удосконалити окремі норми щодо подання фінансової звітності, складеної за МСФЗ на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі.

4. Уточнити положення щодо оприлюднення консолідованої фінансової звітності.

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 01 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй вебсторінці або своєму вебсайті (у повному обсязі).

Інші фінансові установи та недержавні пенсійні фонди, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 01 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління,  на своїй вебсторінці або своєму вебсайті (у повному обсязі).

Малі та середні групи (крім груп у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес), звільняються від подання консолідованої фінансової звітності та консолідованого звіту про управління.

Материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств (крім суб’єктів інвестиційної діяльності, які не складають консолідовану фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів), зобов’язані не пізніше ніж до 01 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну консолідовану фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами, разом з аудиторським звітом, консолідованим звітом про управління, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй вебсторінці або своєму вебсайті (у повному обсязі). 

Материнські підприємства, які є одночасно дочірніми підприємствами, та відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів не подають консолідовану фінансову звітність, зобов’язані оприлюднити на своїй вебсторінці або своєму вебсайті (у повному обсязі) річну консолідовану фінансову звітність свого материнського підприємства, разом з аудиторським звітом та консолідованим звітом про управління не пізніше ніж до 01 червня року, що настає за звітним періодом.

5. Удосконалити положення щодо первинних документів.

Зокрема, зазначено, що залежно від характеру господарської операції та технології обробки облікової інформації до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити. Первинні документи, складені в електронній формі інформаційно-телекомунікаційною системою суб’єкта господарювання без фізичної  участі відповідальних осіб, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови наявності накладеної на електронний документ кваліфікованої електронної печатки такого суб’єкта господарювання з дотриманням вимог Закону «Про електронні  довірчі послуги».

 

Коли наберуть чинності зміни? 

У разі прийняття Закон набере чинності з дня його опублікування.

Але наразі зауваження та пропозиції до законопроєкту можна надавати протягом 10 робочих днів з дня його оприлюднення у письмовій та/або електронній формі за адресою: Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2 або 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, e-mail: [email protected]

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Автор:
Волос Наталия
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Отчетность
Теги:
Финансовая отчетность , Учет , Первичные документы

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 1

Новости по теме

Консультации по теме