Главная Все новости Право и ответственность Контролирующие органы и проверки

С 6 апреля проверки соблюдения принципа «вытянутой руки» проводится по обновленным правилам

Минфин утвердил новую редакцию Порядка проведения проверки по вопросам соблюдения налогоплательщиком принципа «вытянутой руки»

Мінфін наказом від 15.01.2021 р. №16 вніс зміни до Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 березня 2016 року №344, виклавши його в новій редакції.

Наказ №16 набере чинності з дня його офіційного опублікування. Його опубліковано в "Офіційному віснику" №26 від 06.04.2021 р.

 

Розділ І щодо загальних положень та Розділ ІІ щодо прийняття рішення про проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки"

 До цих розділів зміни не вносили!

Як і раніше, проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" є формою податкового контролю щодо встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки".

Перевірка дотримання принципу "витягнутої руки" проводиться відповідно до положень глави 8 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 розділу I ПКУ та цим Порядком.

Але підстави для її проведення розширено через зміни до ПКУ. Так, з дня нарбання чинності нової редакції Порядку перевірка дотримання принципу "витягнутої руки" проводимиться за наявності підстав, визначених підпунктами 39.5.2.1 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I та підпунктами 78.1.2, 78.1.5, 78.1.14 - 78.1.16 ПКУ.

Вона так й залишиться є документальною позаплановою перевіркою. А її ривалість не повинна перевищувати 18 місяців.

При цьому як й раніше кожні шість місяців проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" контролюючий орган, яким проводиться така перевірка, надає платнику податків інформацію в довільній формі про поточний стан проведення перевірки в порядку, визначеному статтею 42 ПКУ.

 

Отримання від платників податків документів для проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки"

У Розділі ІІІ нової редакції Порядку  розширено перелік документів, які може вимагати ДПС при перевірках. Зокрема,  під час проведення перевірки податківці мають право отримувати від платника податків додаткові документи та/або інформацію щодо здійснення фінансово-господарських операцій, пов'язаних із контрольованою операцією; господарських операцій із непов'язаними особами, що можуть визнаватись зіставними з контрольованою операцією; підтвердження або спростування інформації, наведеної платником у поданому звіті про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальній документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлі); даних, зазначених у звіті у розрізі країн міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків; інших документів та інформації, необхідних для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", а також письмові пояснення від посадових (службових) осіб платника податків з питань, що стосуються предмета перевірки, та їх документальне підтвердження.

Такі документи надаються платником податків на усний запит посадових осіб, які проводять перевірку, в узгоджений із платником податків строк.

У новій редакції порядку у розділі ІІІ з’явилися норми щодо можливості податківців звертатися за документами до інших платників.

Для цього у разі необхідності отримання інформації будуть надсилатися запити про надання документів (інформації) щодо контрольованої операції іншим платникам податків, які зазначені у підпункті "а" підпункту 39.5.2.13 ПКУ.

Нагадаємо, що до них відносяться сторони контрольованої операції, що перевіряється, або були задіяні в ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг, інших об’єктів цивільних прав), що є предметом контрольованої операції, або

з урахуванням інформації, отриманої від платника податків та/або від інших суб’єктів інформаційних відносин, володіють інформацією, необхідною для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки".

Окремим пунктом 5 оновленого розділу ІІІ прописано, що  у разі ненадання платниками податків, зазначеними у пп. "а" пп. 39.5.2.13 ПКУ, документів (інформації) на запит контролюючого органу, який проводить перевірку, та/або надання неповної інформації податківці, які проводять перевірку, мають право провести зустрічну звірку таких платників. . До речі оновлена форма запиту ДПС на проведення зустрічної звірки вже працює з 22 лютого. Про це дивиться тут.

І ще.  Якщо під час перевірки платниками податків не надано документів та/або інформації, пов'язаної із предметом перевірки, або надано не в повному обсязі, або встановлено факти, що необхідні документи та/або інформація знаходиться за межами України, посадові особи контролюючого органу, які проводять перевірку, ініціюють перед ДПС надіслання запиту(ів) компетентним органам іноземних держав з питань, що стосуються предмета перевірки.

Розділ IV щодо продовження/переривання строку проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" залишився незмінним. Але в ньому з’явився окремий пункт щодо визначення строку перевірки. Зокрема, строк проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки" обчислюється з дня прийняття рішення про її проведення до дня складення акта (довідки) про проведення такої перевірки.

У Розділі V щодо проведення зустрічі з платником податків для обговорення методів визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" з’явилася норма щодо другого примірнику протоколу таких зустрічій.

Зокрема, другий примірник протоколу проведення зустрічі вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розпис або надсилається платнику податків, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.

 

Новий четвертий розділ!

У Порядку з’явилися новий розділ VI щодо інших заходів ДПС, який проводить перевірку з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки". Зокрема:

  1. Податківці, які проводять перевірку з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки", у разі необхідності проводять опитування посадових осіб та/або працівників платників податків, які є сторонами контрольованої операції. Платники податків зобов'язані забезпечити можливість таким посадовим особам провести опитування відповідних посадових осіб або працівників.
  2. З метою визначення функцій, які виконуються сторонами операції, активів, що ними використовуються, умов розподілу між сторонами операції ризиків та вигод, відповідальності та інших умов операції, податківці, які проводять перевірку, можуть відвідувати та проводити з дозволу платника податків огляд приміщень, об'єктів та споруд, де провадиться діяльність платника податків, пов'язана з проведенням контрольованої операції.
  3. З метою організації відвідування та проведення з дозволу платника податків огляду приміщень, об'єктів та споруд, де провадиться діяльність платника податків, пов'язана з проведенням контрольованої операції, такому платнику або його уповноваженому представнику направляється письмове повідомлення про таке відвідування та проведення огляду в порядку, визначеному статтею 42 глави I розділу II Кодексу, в якому зазначаються дата, час і місце відвідування та проведення огляду.
  4. За результатами відвідування та проведення огляду складається протокол у двох примірниках. Другий примірник протоколу відвідування та проведення огляду вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розпис або надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 глави I розділу II Кодексу.

А от розділ VII щодо складення акта (довідки) про результати перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" скорочено. З нього виключено норми щодо порядку подання надання заперечень до акту, оскільки щодо них діє загальний порядок п. 86.7 ПКУ.

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Автор:
Русанова Анна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Право и ответственность / Контролирующие органы и проверки
Теги:
Проверки

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме