Главная Все новости Упрощенная система Общие положения

Особенности применения единого налога турагентами

Объектом обложения единым налогом у турагента будет вся сумма агентского вознаграждения, полученного от туроператора

ДПС у Полтавській області нагадує, що механізм застосування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності регулюється главою 1 розділу XIV ПКУ.

Суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність туристичного агента, може застосовувати спрощену систему оподаткування у разі, якщо ним дотримано вимоги пп. 291.5 ПКУ.

Визначення доходу для платників єдиного податку наведено у пп. 292.1 ПКУ. Зокрема, для фізичної особи - підприємця - це дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пп. 292.3 ПКУ.

Водночас пп. 292.4 ПКУ визначено, що за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

Згідно зі ст. 295 ГКУ комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє.

Тобто туристичний агент укладає угоду з надання туристичних послуг від імені туристичного оператора, а отже і кошти за надані туристичні послуги отримує туроператор.

Комерційним агентом може бути суб'єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за повноваженням, основаним на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво.

Не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного імені.

Агентський договір повинен визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами (ст. 297 ГКУ).

Статтею 301 ГКУ передбачено, що відповідно до агентського договору комерційний агент одержує агентську винагороду за посередницькі операції, що здійснені ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє, у розмірі, передбаченому договором.

Агентська винагорода виплачується комерційному агенту після оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено договором сторін.

Суб'єкт, якого представляє комерційний агент, розраховує винагороду, на яку має право комерційний агент, відповідно до розмірів і строків, передбачених договором сторін.

Комерційний агент має право вимагати для розрахунку бухгалтерський витяг щодо всіх угод, за які йому належить агентська винагорода.

Зважаючи на викладене, об'єктом оподаткування у туристичного агента в такому випадку буде вся сума агентської винагороди, отриманої від туристичного оператора.

Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному пп. 296.1.1 - 296.1.3 ПКУ.

Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої - третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну №579.

У графах 2 - 6 Книги обліку доходів щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пп. 2 пп. 293.3 ПКУ, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі (п. 6 Порядку №579).

При цьому у графі 2 Книги зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги, а у графі 3 - сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати (п. 6 Порядку №579).

Пунктом 5 Порядку №579 визначено, що записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Дані Книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Водночас у податковій декларації платник єдиного податку (туристичний агент) зазначає суму отриманої винагороди повіреного (агента), яка має відображатися у графі 6 Книги.

Джерело
ГНС в Полтавской области
Рубрика:
Упрощенная система / Общие положения
Теги:
Единый налог , Туристический сбор

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме