Главная Все новости Упрощенная система Физлица — предприниматели на общей системе

Ремонт РРО предпринимателем на общей системе - расходы или нет?

Имеет ли право предприниматель на общей системе налогообложения включить в расходы стоимость ремонта (улучшения) собственных основных средств (в том числе кассового аппарата)?

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

До переліку витрат фізичної особи - підприємця, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з п.177.4 ст.177 ПКУ. Витрати операційної діяльності визначаються згідно з п. 138.4, 138.6 - 138.9, пп. 138.10.2 - 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 ст.138 ПКУ. В податковому обліку реєстратори розрахункових операцій відносяться до групи 4 основних засобів (п.145.1 ст.145 ПКУ). Згідно з п.146.12 ст.146 ПКУ до складу витрат включається сума витрат, що пов’язана з ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засобів, у тому числі орендованих у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року.

Проте, балансова вартість основних засобів має обліковуватись на бухгалтерських рахунках. Відповідно до п. 2 ст.3 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством.

Дія Закону №996 поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на суб’єктів підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, та що ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності (ст.2 Закону №996).

Ведення бухгалтерського обліку витрат на придбання, виготовлення, ремонт (поліпшення) основних засобів (в т.ч. орендованих) чи нематеріальних активів для фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування законодавством не передбачено.

Тож, витрати на здійснення ремонту (поліпшення) основних засобів (в тому числі касових апаратів) не включаються до складу витрат фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування.

Джерело
ДФС у Дніпропетровській області
Рубрика:
Упрощенная система / Физлица — предприниматели на общей системе
Теги:
Касса , Налог на прибыль , РРО , Упрощенный учет

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме