Главная Все новости Госрегулирование Наличное обращение и касса

С 17 сентября действуют изменения в правила использования РРО и ПРРО

Минфин внес изменения к нормативным документам, касающимся РРО/ПРРО. В частности, отменена обязанность обеспечивать соответствие сумм наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, а в случае использования расчетной книжки – общей сумме продажи по расчетным квитанциям. А обязанность предварительного программирования РРО/ПРРО будет касаться только подакцизных товаров

Мінфін наказом від 26.07.2021 р. №427 затвердив зміни до деяких своїх нормативно-правових актів з питання застосування РРО та/або ПРРО. Загалом внесено зміни до семи нормативних документів. Найцікавіші з них розглянемо далі.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. 17 вересня Наказ №427 було опубліковано в "Офіційному віснику" №72. Відповідно його норми почали діяти з 17 вересня. 

Зміни у Порядку реєстрації та застосування РРО

Йдеться про Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом Мінфіну від 14.06.2016 р. №547.

Найцікавіші зміни:

 • ДПС не зможе відмовляти у реєстрації РРО, якщо має відомості про анулювання ліцензії на право здійснення відповідної господарської діяльності. Тобто відсутність ліцензії не заважатиме зареєструвати РРО (вилучено абзац шостий п. 8 гл. 2 розд. ІІ);
 • роботи з введення реєстраторів в експлуатацію виконуватимуться ЦСО протягом трьох робочих днів, а не трьох діб, як було раніше (оновлено п. 12 гл. 2 розд. II). Аналогічні зміни внесено до п. 6 розд. II Порядку опломбування РРО, затвердженого Наказом №547: ці три робочі доби розраховуватимуться від дати отримання ЦСО довідки про резервування фіскального номера, надісланого до ЦСО ДПС;
 • у новій редакції викладено додаток 1 до Порядку. Ним затверджена заява про реєстрацію РРО. Тобто з дати набрання чинності наказу слід буде застосовувати вже нову форму заяви;
 • обов’язок попереднього програмування в РРО буде стосуватися тільки підакцизних товарів. Та навіть щодо підакцизних товарів тепер не потрібно буде програмувати розмір (ставки) податків та зборів, встановлених чинним законодавством (оновлений абзац десятий п. 4 розд. ІІІ). Звісно, заборони наявності такого попереднього програмування немає. Отже, ті, в кого РРО зараз працює в цьому режимі, змінювати це не повинні. Але що означає на практиці скасування цього обов’язку, варто дочекатися роз’яснень від Мінфіну та/або ДПСУ;
 •  з обов’язків СГ прибрано забезпечення відповідності сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, а у випадку використання розрахункової книжки – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;
 • новий (точніше зафіксований офіційно) обов’язок – суб'єкт господарювання зобов'язаний надати акти про видачу коштів та акти про скасування помилково проведеної операції через РРО контролюючим органам під час проведення перевірки.

Окремо зауважимо, що у новій редакції були затверджені правила внесення чи видачі готівки з РРО. Втім, вони не дуже змінилися, здебільшого їх переформулювали.

Як і раніше, внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватися через РРО з використанням операцій «службове внесення» та «службова видача» тільки в тому випадку, якщо такі внесення чи видача не пов'язані з проведенням розрахункових операцій.

Операція «службове внесення» використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання Z-звіту.

Операція «службова видача» використовується для реєстрації суми готівки, яка вилучається з місця проведення розрахунків та/або видається держателям електронних платіжних засобів.

Нагадаємо, що видача готівки з платіжної картки з реєстрацією такої операції в РРО/ПРРО – це не новація коментованого наказу Мінфіну. Про це і ми, і податківці повідомляли й раніше тут

 

Зміни у Порядку реєстрації та застосування ПРРО

Йдеться про Порядок реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, який був доданий до Наказу №547 завдяки наказу Мінфіну від 23.06.2020 р. №317.

Найцікавіші зміни:

 • використовувати ПРРО під час оптової та/або роздрібної торгівлі пальним забороняється;
 • відомо, що ПЗ для ПРРО розробляє і надає ДПСУ (тепер інформацію про існуюче ПЗ отримати можна буде не лише в Е-кабінеті, а й на офіційному сайті ДПСУ). Після встановлення такого ПЗ на певний пристрій, ПРРО, який створено в результаті такого поєднання, треба зареєструвати у ДПС. Новацією є те, що пристрій, на який можна встановити це ПЗ з метою створення ПРРО, тепер може бути як власний, так і отриманий в оренду чи користування. Та й ПЗ може бути як безкоштовно наданим ДПСУ, так й іншим;
 •  врегульовано можливість застосовувати в ПРРО, у тому числі, удосконаленого електронного підпису та/або удосконаленої електронної печатки для засвідчення особою, яка проводить розрахункову операцію, розрахункових документів та передачі інформації від ПРРО до фіскального сервера ДПС. Уточнено, що дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються такими ПРРО, вносяться до Реєстру на підставі поданих суб'єктами господарювання в електронній формі повідомлень про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО за формою №5-ПРРО (додаток 5). Раніше не було цього додатку. З дати набрання чинності наказу вже потрібно буде подавати ДПС цю нову форму. Хоча КМУ вже змінив постанову щодо реалізації фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій (ПРРО) для різних та окремих сфер застосування. Про це ми писали тут. Але без змін до Порядку №547 ця новація поки не працювала;
 • змінені правила заповнення реєстраційної заяви №1-ПРРО. Відтепер у заяві зазначається локальний номер ПРРО, який присвоюється такому ПРРО суб'єктом господарювання. Локальний номер ПРРО становить числовий номер, він є унікальним серед номерів, що присвоюються суб'єктом господарювання у довільному порядку ПРРО для його реєстрації та застосування у відповідній господарській одиниці. Локальний номер ПРРО зберігається за ПРРО до дати скасування реєстрації ПРРО. До того ж по-новому буде надсилатися квитанція щодо обробки цієї заяви ДПС. Якщо раніше в Порядку вказувалося про надсилання першої та другої квитанції, то за новими правилами буде надсилатися одна квитанція. Також при реєстрації під час присвоєння ПРРО фіскального номера та внесення його до Реєстру фіскальним сервером не буде формуватися перша порція діапазону фіскальних номерів для роботи офлайн;

Підкреслено, що СГ зобов’зані:

 1. передавати засобами телекомунікацій створену ПРРО інформацію у формі електронних копій розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків, повідомлення, передбачені цим Порядком, для їх реєстрації і довгострокового зберігання на фіскальному сервері та обліку роботи ПРРО фіскальним сервером;
 2. створювати контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання на ПРРО у разі здійснення розрахункових операцій у режимі офлайн відповідно до Закону – до моменту передачі електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітних чеків до фіскального сервера з отриманням від фіскального сервера підтвердження про їх доставку;
 3. проводити розрахункові операції через ПРРО для підакцизних товарів із використанням режиму програмування зі зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості.

Так само, як для РРО, в новій редакції викладено порядок внесення чи видачу готівки з місця проведення розрахунків за допомогою ПРРО. Втім, зміст цих змін аналогічний наведеним вище.

 

Зміни до Порядку визначення діапазону фіскальних номерів

Йдеться про Порядок визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи програмного реєстратора розрахункових операцій в режимі офлайн, теж затвердженого наказом Мінфіну від 23.06.2020 р. №317.

По-перше, до цього Порядку додали два нові терміни:

 • офлайн сесія – це період роботи ПРРО в режимі офлайн, який вимірюється проміжком часу від дати та часу, зазначених у повідомленні про початок переведення ПРРО в режим офлайн, до дати та часу, зазначених у повідомленні про завершення режиму офлайн;
 • номер офлайн сесії – унікальний числовий номер, що автоматично формується фіскальним сервером для кожної офлайн сесії.

Нагадаємо, що у період відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером проводити розрахункові операції можна у так званому режимі офлайн. Але не більше ніж 36 годин поспіль та 168 годин протягом календарного місяця суб’єктом господарювання, зі створенням не тільки електронних розрахункових документів, але й електронних фіскальних звітних чеків, а також повідомлень, передбачених Порядком, яким присвоюються фіскальні номери з діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером.

Уточнено, що при офлайн-роботі ПРРО електронні документи мають зберігатися в електронній формі в ПРРО до моменту їх передачі до фіскального сервера з отриманням від фіскального сервера підтвердження про їх доставку. За новою редакцією п. 8 розд. ІІІ Порядку протягом години після встановлення зв'язку з фіскальним сервером здійснюється передача до фіскального сервера пакета даних встановленого формату, що містить повідомлення про початок переведення ПРРО в режим офлайн та повідомлення про завершення режиму офлайн, за формою, встановленою Порядком, затвердженим відповідно до статті 7 Закону, електронні копії розрахункових документів та/або електронні копії фіскальних звітних чеків (контрольна стрічка) з присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами з Діапазону.

Також викладено у новій редакції п. 2, 3 та 5 розд. ІІ Порядку. За ними перша порція зарезервованих номерів дапазону для ПРРО формується фіскальним сервером автоматично на запит ПРРО для отримання резервних номерів, який є службовим документом, створення якого ініціюється відповідною командою ПРРО (далі – запит ПРРО), або у відповідь на службовий документ з типом «Відкриття зміни», сформований та направлений до фіскального сервера. Відповідь фіскального сервера на запит ПРРО містить перелік фіскальних номерів з діапазону. Відповідь фіскального сервера на службовий документ з типом «Відкриття зміни» містить номер офлайн-сесії та перелік фіскальних номерів з Діапазону.

Наступні порції зарезервованих фіскальних номерів для ПРРО формуються фіскальним сервером автоматично у відповідь на запит ПРРО або у відповідь на отриманий пакет даних, сформований відповідно до пункту 8 розділу III цього Порядку.

Зарезервований за ПРРО фіскальний номер, що присвоюється електронним документам, формується як унікальний набір літер і цифр або цифр, розділених крапками.

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ к полному тексту материала возможен только для зарегистрированных пользователей. Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте - пожалуйста, авторизуйтесь.

Если пока нет - зарегистрируйтесь прямо сейчас: это просто, не требует Ваших персональных данных и займет не более одной минуты.

Что еще дает регистрация?

Автор:
Русанова Анна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Госрегулирование / Наличное обращение и касса
Теги:
РРО

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме