Главная Все новости Налогообложение НДС

Есть отрицательное значение по НДС: как его можно использовать?

Налоговики остановились на нюансах использования отрицательного значения в отчетности по НДС

Офіс великих платників податків ДПС звертає увагу платників на відображення та основні напрямки використання від'ємного значення в податковій декларації з ПДВ.

Від’ємне значення між сумою задекларованих у звітному періоді податкових зобов’язань (р.9 декларації) і сумою податкового кредиту (р. 17 декларації) відображають у рядку 19 декларації. Платник ПДВ може використати його в таких напрямках, яке й відображає в розділі III декларації з ПДВ, зупинимося на кожному окремо.

 

1. Погасити або зменшити податковий борг з ПДВ в разі його наявності (р.20.1)

Згідно п. 200.4 ПКУ сума від’ємного значення ПДВ перш за все спрямовується в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ. Що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно Кодексу). Водночас таке зарахування можливе лише в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200-1.3 ПКУ (реєстраційного ліміту, який визначається за формулою) на момент отримання контролюючим органом податкової декларації з ПДВ.

При цьому, з огляду на вимоги пп. 14.1.39 та пп. 14.1.175 ПКУ, податковим боргом вважається не лише несплачена сума податкових зобов'язань, а й непогашені штрафні (фінансові) санкції та пеня. Відповідно, у рядку 20.1 декларації можна врахувати суми штрафів і пені, які обліковуються в інтегрованій картці платника ПДВ, але загальна сума не може бути більшою за від'ємне значення ПДВ у рядку 19.

 

2. Заявити бюджетне відшкодування (р.20.2) на свій поточний рахунок в банку (р.20.2.1) або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до держбюджету (ряд. 20.2.2)

У разі відсутності податкового боргу з ПДВ або якщо після погашення податкового боргу з ПДВ наявний залишок від'ємного значення ПДВ, у платника з'являється право повернути від'ємний ПДВ на свій поточний рахунок у банку, але за умови дотримання норм пп. «б» п. 200.4 ПКУ.

Згідно з пп. «б» п. 200.4 ПКУ платник має право заявити суму від'ємного значення до бюджетного відшкодування, у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередніх і звітному податкових періодах постачальникам таких товарів (послуг) або до Державного бюджету України (у разі імпорту), в частині, що не перевищує реєстраційний ліміт на момент подання декларації до контролюючого органу.

Усі заяви на отримання бюджетного відшкодування, подані платниками ПДВ, реєструються в Реєстрі заяв про повернення сум бюджетного відшкодування, який ведеться згідно Порядку №26.

Якщо під час перевірки (камеральної чи документальної) порушень не буде виявлено, сума бюджетного відшкодування вважатиметься узгодженою з дня, що настає за днем закінчення граничного строку проведення перевірки.

Інформацію про узгодженість бюджетного відшкодування та його суму контролюючий орган відображає в Реєстрі заяв про повернення суми бюджетного відшкодування  наступного робочого дня після його узгодження. І вже на наступний операційний день за днем її відображення в реєстрі вона стає доступною казначейству. Далі казначейство протягом п'яти операційних днів перераховує узгоджену суму бюджетного відшкодування на поточний банківський рахунок платника (п. 200.13 ПКУ).

Порядок зарахування від'ємного значення ПДВ у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, такий самий, що й у разі повернення від'ємного ПДВ на рахунок платника. Відмінність полягає в тому, що в цьому випадку в декларації замість рядка 20.2.1 треба заповнювати рядок 20.2.2. Крім цього виникає необхідність заповнити таблицю 1 ч. «б» Д4 і навести в ній податкові платежі, у рахунок яких буде спрямовано суму бюджетного відшкодування.

 

3. Зарахувати до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (ряд. 21)

Якщо відсутній податковий борг з ПДВ і платник не подав заяву на отримання бюджетне відшкодування, тоді від'ємне значення ПДВ з рядка 19 одразу переноситься до рядка 21 декларації. При цьому зазначену в рядку 21 суму від'ємного значення ПДВ слід розкласти за періодами його виникнення в таблиці 1 додатка Д2 до декларації, а в наступному місяці цю суму слід відобразити в рядку 16.1 декларації.

***

Читайте також:

Джерело
Центральный офис по обслуживанию крупных плательщиков
Рубрика:
Налогообложение / НДС
Теги:
Отчетность , НДС , Декларация

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 3

Новости по теме

Консультации по теме