Главная Все новости Налогообложение Налог на прибыль

Особенности налогообложения хозяйственных отношений между участниками совместной деятельности

ГФС напоминает, что для целей расчета объекта налогообложения налогом на прибыль финансовый результат участника совместной деятельности определяется по правилам бухгалтерского учета

ДФСУ у листі від 04.10.2016 р. №21583/10/26-15-12-05-11 нагадує, що з 1 січня 2015 року Податковим кодексом не передбачено особливий порядок оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи на підставі договору про спільну діяльність.

Для цілей розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток фінансовий результат учасника спільної діяльності визначається за правилами бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік спільної діяльності ведеться у відповідності до пунктів 19-23 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції".

Крім того, наказом Мінфіну від 30.12.2011 р. №1873 затверджено Методичні рекомендації по бухгалтерському обліку спільної діяльності без створення юридичної особи.

Пунктом 19 розділу "Облік спільної діяльності" П(С)БО12 визначено, що оператор спільної діяльності веде бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи окремо від результатів власної господарської діяльності і складає окремий баланс та відповідні форми фінансової звітності спільної діяльності без створення юридичної особи.

Оператором спільної діяльності є учасник спільної діяльності без створення юридичної особи, якому згідно з договором доручено вести справи спільної діяльності, зокрема, її бухгалтерський облік.

Окрім того, податківці зазначили, що прибуток, одержаний учасниками в результаті їх спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно. Сума прибутку, отриманого кожним учасником договору у межах спільної діяльності є доходом кожного учасника та підлягає включенню з метою оподаткування до складу доходу окремої юридичної особи.

Враховуючи зазначене, об’єкт оподаткування при поверненні учасникам спільної діяльності грошових коштів або майнових внесків у разі припинення, розірвання або внесення змін до договору формується відповідно до НП(С)БО або МСФЗ з урахуванням умов договору.

Оподаткування прибутку, отриманого учасником спільної діяльності, здійснюється за ставками, визначеними ст. 136 ПКУ.

Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. Зазначена норма ПКУ встановлена для цілей розділу V цього Кодексу.

Автор:
«Дебет-Кредит»
Джерело
ГФСУ
Рубрика:
Налогообложение / Налог на прибыль
Теги:
Налог на прибыль , Совместная деятельность , Учет

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

Комментарии: 2

Новости по теме

Консультации по теме

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?