Головна Усі новини Держрегулювання Готівковий обіг та каса

Заповнюємо прибутковий касовий ордер: детальний алгоритм від редакції

Розглянемо нюанси заповнення прибуткового касового ордеру згідно з Положенням №148

Про алгоритм заповнення видаткового касового ордеру ми докладно розповідали тут. Тепер поговоримо про нюанси заповнення прибуткового касового ордеру.

Порядок оформлення касових операцій визначено у р. III Положення №148. Зокрема, в пункті 23 цього розділу зазначено, що касові операції оформляються:

  • касовими ордерами (прибутковими (далі – ПКО) та видатковими);
  • видатковими відомостями;
  • розрахунковими документами;
  • документами за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів;
  • іншими касовими документами, які згідно з законодавством підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівки.

Касові документи можуть бути паперовими або електронними. Електронні касові документи повинні оформлюватися відповідно до вимог законодавства України у сфері електронного документообігу.

Усе про касу і РРО
у вашій поштовій скриньці!

Нова тематична розсилка від редакції. Ви точно нічого не пропустите

Підписатись

Хочете подивитись,як це виглядає?

Готівка приймається в касу підприємства за Прибутковим касовим ордером (додаток 2), який підписано головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником цього підприємства. До нього можуть додаватися документи, що є підставою для їх складання.

Про приймання готівки в касу за ПКО видається квитанція (яка є його відривною частиною), що підписана головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником, підпис яких може бути засвідчений відбитком печатки підприємства. Використання печатки підприємством не є обов'язковим (п. 25 Положення №148).

В п. 32 Положення №148 встановлено, що ПКО та квитанції до них заповнюються бухгалтером (відповідальною особою, на яку покладено обов'язок з їх оформлення) у будь-який спосіб, який забезпечив би належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну.

У ПКО зазначається підстава для їх складання та перелічуються додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, які вносять або одержують готівку, забороняється. Готівка за ПКО приймається тільки в день їх складання. Виправлення в ПКО забороняються!

До передавання в касу ПКО реєструються бухгалтером у Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (додаток 4), який ведеться окремо за прибутковими та видатковими операціями (п. 33 Положення №148).

Норми п. 34 Положення 148 зобов'язують касира під час одержання ПКО перевірити:

1) наявність та справжність підписів на документах;

2) правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів;

3) наявність перелічених у документах додатків.

У разі невиконання хоча б однієї з зазначених вище вимог касир повинен повернути  документи для їх належного оформлення.

На думку автора, після фактичного отримання готівки у реквізиті «М.П.» квитанції до ПКО касир повинен проставити відбиток печатки підприємства чи штампа «Оплачено» або зробити напис «Оплачено» із зазначенням дати. Оскільки касові ордери після їх одержання або видачі за ними готівки підписуються касиром, а на доданих до них документах проставляється відбиток штампа або напис «Оплачено» із зазначенням дати (число, місяць, рік) (абз. 3 п. 34 Положення №148).

Зразок заповнення прибуткового касового ордеру (завантажити).

Алгоритм заповнення прибуткового касового ордера (ПКО)

Типова форма №КО-1

Назва реквізиту

Приклад заповнення

Пояснення

За Положенням №148

Заголовна частина

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України

45600654

Зазначається код ЄДРПО* (п. 2 ч. 2 ст. 9 Закону №755)

________________ (найменування підприємства/ установи/ організації)

ТОВ «Гарні справи»

Вказується повне або скорочене найменування юридичної особи* (п. 1 ч. 2 ст. 9 Закону №755)

№ ______

89

Зазначається реєстраційний номер у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (додаток 4 до Положення №148)**

До передавання в касу ПКО реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (додаток 4), який ведеться окремо за прибутковими операціями (абз. 1 п. 33)

від «_» __ 20_ року

«25» квітня 2018

Зазначається дата складання ПКО та його реєстрації в журналі (додаток 4 до Положення №148)

Приймання готівки за касовими ордерами проводиться тільки в день їх складання (абз. 3 п. 32)

Графи табличної частини

1) № з/п

89

Зазначається реєстраційний номер у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (додаток 4 до Положення №148)**

До передавання в касу ПКО реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (додаток 4), який ведеться окремо за прибутковими операціями (абз. 1 п. 33)

2) Кореспондуючий рахунок, субрахунок

372

Вказується  кореспондуючий рахунок, субрахунок (тобто надходження грошових коштів у касу відображається за ДТ рах. 30 з КТ рахунків: 14; 15; 18; 30; 31; 34; 36; 37; 40; 42; 45; 46; 48; 50; 52; 55; 60; 63; 66; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 76 (Інструкція №291)

 

3) Код аналітичного рахунку

 

Вказується код аналітичного рахунку (якщо такий ведеться)

 

4) Сума цифрами

1586,25

Зазначається сума готівки у гривні, що підлягає внесенню до каси підприємства (наприклад, 1586,25; 1586-25; 1900)

Для позначення сум національної грошової одиниці гривні в касових документах може використовуватись її графічний знак – «» (п. 36)

5) Код цільового призначення

 

Вказується код цільового призначення (якщо воно має місце)

 

6) Примітки

 

 

 

Основна частина

Прийнято від

Весни Григорія Івановича

1) Вказується прізвище, ім'я, по батькові особи (далі – ПІБ), яка вносить готівку до каси;

2) вказується назва суб’єкта господарювання та ПІБ особи, яка вносить готівку (ТОВ «Квітка» ч/з Івасюка Б.С.);

3) назва банку, якщо підприємство в один день отримало кошти з двох різних банків по різним чековим книжкам

«Прийнято від» не заповнюються в касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених касових операцій (отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі) (абз. 4 п. 32)

Підстава

Повернення залишку коштів, отриманих під звіт

Зазначається підстава для оприбуткування готівки (призначення платежу), яка залежить від  кореспондуючого рахунку, субрахунку (наприклад:

311 – чек №231143 (ЗП – 150000, під звіт – 900);

361 – виручка за втулки;

372 – повернення залишку коштів, отриманих під звіт;

46 – внесок до статутного капіталу;

661 – повернення зайво виплачених коштів;

703 – виручка від реалізації послуг друку; 716 – відшкодування нестачі за актом №4)

зазначається підстава для складання (абз. 2 п. 32);

одержання готівкової виручки (п. 11)

Сума (словами)

Одна тисяча п’ятсот вісімдесят шість 25

Зазначається сума коштів, що підлягають внесенню до каси без помилок та виправлень

 

 

Суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами між собою у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень включно (пп. 1 п. 6)

Додатки:

 

Вказуються документи,  які є підставою для складання ПКО та які до них додаються (наприклад: видаткова накладна на  втулки; витяг з протоколу загальних зборів засновників;

заява працівника на отримання послуг друку)

можуть додаватися документи, які є підставою для складання ПКО (абз. 1 п. 25);

перелічуються документи, що додані до ПКО (абз. 2 п. 32)

Головний
бухгалтер                                                                          (підпис, прізвище, ініціали)

Літо С.В.

Підписує власноруч головний бухгалтер або особа, уповноважена керівником із зазначенням його прізвища та ініціалів

підписаним головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником установи/підприємства (абз. 1 п. 25)

Одержав касир

(підпис, прізвище, ініціали)

Зима К.А.

Підписує власноруч касир (особа, яка виконує його функції) із зазначенням його прізвища та ініціалів

Підписує касир (особа, яка виконує його функції); якщо штатним розписом підприємства  не передбачено посади касира, виконання його обов'язків покладають на бухгалтера чи іншого працівника, з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність, відповідно до письмового розпорядження керівника (абз. 5 п. 45)

* Не заборонено проставляння штампу (у т. ч. наборного), який містить ці реквізити;

** Про те, що ці реквізити мають бути однаковими, див. тут.

  

Алгоритм заповнення квитанції до прибуткового касового ордера 

Назва реквізиту

Приклад заповнення

Пояснення

За Положенням №148

________________ (найменування підприємства/ установи/ організації)

ТОВ «Гарні справи»

Вказується повне або скорочене найменування юридичної особи* (п. 1 ч. 2 ст. 9 Закону №755)

№ ______

89

Зазначається реєстраційний номер у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (додаток 4 до Положення №148)

До передавання в касу ПКО реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (додаток 4), який ведеться окремо за прибутковими операціями (абз. 1 п. 33)

від «_» __ 20_ року

«25» квітня 2018

Зазначається дата складання ПКО та його реєстрації в журналі (додаток 4 до Положення №148)

Приймання готівки за касовими ордерами проводиться тільки в день їх складання (абз. 3 п. 32)

Прийнято від

Весни Григорія Івановича

1) Вказується прізвище, ім'я, по батькові особи (далі – ПІБ), яка вносить готівку до каси;

2) вказується назва суб’єкта господарювання та ПІБ особи, яка вносить готівку (ТОВ «Квітка» ч/з Івасюка Б.С.);

3) назва банку, якщо підприємство в один день отримало кошти з двох різних банків по різним чековим книжкам

«Прийнято від» не заповнюються в касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених касових операцій (отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі) (абз. 4 п. 32)

Підстава

Повернення залишку коштів, отриманих під звіт

Зазначається підстава для оприбуткування готівки (призначення платежу), яка залежить від  кореспондуючого рахунку, субрахунку (наприклад:

311 – чек №231143 (ЗП – 150000, під звіт – 900);

361 – виручка за втулки;

372 – повернення залишку коштів, отриманих під звіт;

46 – внесок до статутного капіталу;

661 – повернення зайво виплачених коштів;

703 – виручка від реалізації послуг друку; 716 – відшкодування нестачі за актом №4)

зазначається підстава для складання (абз. 2 п. 32);

одержання готівкової виручки (п. 11)

Сума (словами)

Одна тисяча п’ятсот вісімдесят шість 25

Зазначається сума коштів, що підлягають внесенню до каси без помилок та виправлень

 

 

Суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами між собою у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень включно (пп. 1 п. 6)

М. П.

проставляється відбиток печатки підприємства, штампа «Оплачено» або зробити напис «Оплачено» із зазначенням дати після фактичного отримання готівки

Касові ордери після їх одержання, а на доданих до них документах проставляється відбиток штампа або напис «Оплачено» із зазначенням дати (число, місяць, рік) (абз. 3 п. 34)

Головний
бухгалтер                                                                          (підпис, прізвище, ініціали)

Літо С.В.

Підписує власноруч головний бухгалтер або особа, уповноважена керівником із зазначенням його прізвища та ініціалів

підписаним головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником установи/підприємства (абз. 1 п. 25)

Одержав касир

(підпис, прізвище, ініціали)

Зима К.А.

Підписує власноруч касир (особа, яка виконує його функції) із зазначенням його прізвища та ініціалів

Підписує касир (особа, яка виконує його функції); якщо штатним розписом підприємства  не передбачено посади касира, виконання його обов'язків покладають на бухгалтера чи іншого працівника, з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність, відповідно до письмового розпорядження керівника (абз. 5 п. 45)

* Не заборонено проставляння штампу (у т. ч. наборного), який містить ці реквізити

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Держрегулювання / Готівковий обіг та каса
Теги:
Каса , Готівка

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 32

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?