Важливі теми
  • Посилання скопійовано

Інкасатори не приїхали: що з виручкою?

Інкасатори не приїхали за виручкою на кілька торговельних точок підприємства, в яких ведеться касова книга. Кошти залишилися в касах точок, ліміт на кінець дня перевищено. Чи буде це порушенням, якщо кошти здадуть до банку наступного дня?

Інкасатори не приїхали: що з виручкою?

Чи буде це порушенням, якщо кошти здадуть до банку наступного дня?

Ні, порушення не буде.

Підстава — п. 54 Положення №148, згідно з яким готівка не вважається понадлімітною в день її надходження, якщо вона здана в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або видана для використання установою/підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання її до банку і одночасного отримання з каси банку) наступного дня на потреби, пов’язані з діяльністю установи/підприємства.

 

Видача понадлімітних коштів під звіт

Зі змісту п. 54 Положення №148 випливає, що понадлімітні кошти можна не пізніше наступного робочого дня банку здати не до банку, а видати для використання підприємством.

Те саме підтверджується нормою п. 5 Положення №148: суб’єкти господарювання здійснюють розрахунки готівкою між собою та з фізсобами через касу як коштами, одержаними як готівкова виручка, так і коштами, одержаними з банків.

Тобто тут ідеться про можливість видачі готівкової виручки під звіт або на відрядження.

Згідно з п. 19 Положення №148 готівка під звіт або на відрядження видається суб’єктами господарювання підзвітним особам відповідно до законодавства України. Готівка видається під звіт:

1) на закупівлю сільгосппродукції та заготівлю вторинної сировини — на строк не більше ніж 10 робочих днів;

2) на закупівлю брухту чорних металів і брухту кольорових металів — на строк не більше ніж 30 робочих днів з дня видачі готівки під звіт;

3) на решту виробничих (господарських) потреб — на строк не більше ніж два робочі дні, включаючи день отримання готівки під звіт.

Отже, наприклад, видаючи готівку під звіт на інші господарські потреби сьогодні (робочий день), відзвітувати про її використання потрібно не пізніше ніж завтра (наступного робочого дня). Невикористану суму готівки вносять до каси підприємства або зараховують на банківський рахунок підприємства до або під час подання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (пп. 170.9.2 ПКУ).

 

Чи поширюється готівкове обмеження на видану під звіт суму?

Відповідно до п. 6 Положення №148 суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою — у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень включно;

2) з фізособами — у розмірі до 50000 (п’ятдесяти тисяч) гривень включно.

Тобто тут ідеться про розрахунки між суб’єктом господарювання та іншим суб’єктом господарювання або між суб’єктом господарювання та фізособою.

Якщо кошти з каси передаються під звіт працівникові підприємства, то це є внутрішнім розрахунком у межах одного суб’єкта господарювання. Адже фізособа, яка отримала готівку, отримує кошти як представник підприємства.

Тому, на наш погляд, зазначене обмеження не поширюється на готівку, яка видається під звіт. Така сама думка наведена в ІПК ДПСУ від 03.07.2020 р. №2688/6/99-00-07-05-01-06/ІПК.

Отже, під звіт можна видати й 1 млн грн готівки тощо. І це не буде порушенням.

Щоправда, наприкінці ІПК зазначено: ДПС пропонує звернутися до НБУ як до розробника Положення №148 за роз’ясненням з порушених питань.

Тобто ДПСУ не впевнена стовідсотково у такому висновку. Тож і ми скажемо те саме — остаточну відповідь має надати НБУ.

Що сказав Нацбанк

А Нацбанк у листі від 22.05.2018 р. №50-0007/28247 «Щодо обмежень готівкових розрахунків» сказав таке:

«Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» товаром є будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов’язання та права (зокрема, цінні папери). Статтею 3 Господарського кодексу України передбачено, що господарською діяльністю визнається діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Таким чином, установлені Національним банком України вимоги поширюються на розрахунки за правочинами за участі суб’єктів господарювання, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, у тому числі на видачу та повернення коштів під звіт, фінансової допомоги, виплати, пов’язані з оплатою праці».

Проте зазначений лист менш ніж через рік був відкликаний Нацбанком листом від 23.04.2019 р. №50-0006/22079 «Про визнання листів такими, що втратили актуальність».

Тож чи вважає НБУ тепер, що готівкове обмеження має поширюватися і на видачу та повернення коштів під звіт, — невідомо.

У будь-якому разі підзвітна особа під час розрахунків отриманою під звіт готівкою має дотримуватися наведеного обмеження.

Якщо готівка отримана в касі однієї торговельної точки, то чи можна невикористаний залишок готівки повернути до каси іншої торговельної точки?

Положення №148 не містить заборони на такі операції. Тому, на наш погляд, це допустимо. Але для уникнення непорозумінь доречно таку можливість передбачити Порядком оприбуткування готівки в касі підприємства, який згідно з п. 12 Положення №148 підприємство розробляє та затверджує внутрішнім документом.

Чи можливо передати кошти з однієї точки на іншу, де буде інкасація?

Відповідно до п. 15 Положення №148 відокремлені підрозділи установ/підприємств мають право здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас юросіб або банку чи небанківської установи для її переказу і зарахування на банківські рахунки юросіб.

За буквального розуміння цієї норми відокремлений підрозділ може здавати виручку начебто тільки до каси юрособи і не може здавати до каси іншого відокремленого підрозділу.

Припускаємо, що під час перевірки податкова може дотримуватися саме такого буквального розуміння.

Але, на наш погляд, таке буквальне розуміння є помилковим.

По-перше, Положення №148 не містить заборони на передачу готівки з одного підрозділу до іншого.

По-друге, особливості оприбуткування готівки підприємство встановлює в Порядку оприбуткування готівки в касі підприємства, яке згідно з п. 12 Положення №148 підприємство розробляє та затверджує внутрішнім документом. Отже, зазначену можливість можна передбачити в такому Порядку, і це буде цілком законно.

По-третє, в п. 15 Положення №148 сказано про можливість здавати виручку до кас підприємства, тобто до всіх наявних на підприємстві кас, а не до однієї основної каси. Усі каси відокремлених підрозділів є в тому числі касами підприємства. Тому, якщо готівка передається з одного відокремленого підрозділу до іншого, можна сказати, що вона передається до однієї з кас підприємства. Отже, норми п. 15 Положення №148 у цьому разі не порушуються.

Але для уникнення непорозумінь з податковою може бути доречно отримати індивідуальну податкову консультацію.

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Держрегулювання/Готівковий обіг та каса

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Готівковий обіг та каса»