Головна Усі новини Оподаткування ПДФО

ДФС роз'яснила нюанси оподаткування операцій в інвалюті

Курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти для цілей оподаткування визнаються доходами та/або витратами

В письме № 16030/7/99-99-19-07-02-17 ГФС разъяснила нюансы налогообложения налогом на прибыль операций в иностранной валюте.

Напомним, налогообложение операций с расчетами в иностранной валюте осуществляется в соответствии с п. 153.1 ст. 153 Налогового кодекса.

Определение курсовых разниц от перерасчета операций, выраженных в иностранной валюте, задолженности и иностранной валюты осуществляется согласно положениям бухучета. При этом прибыль (положительное значение курсовых разниц) учитывается в составе доходов плательщика налога, а убыток (отрицательное значение курсовых разниц) учитывается в составе расходов плательщика налога (пп. 153.1.3 п. 153.1 ст.153 НК).

Учет операций в иностранной валюте регулируется Положением бухучета 21 «Влияние изменений валютных курсов». Положением № 21 определено, что курсовая разница - это разница между оценками одинакового количества единиц иностранной валюты при разных валютных курсах.

В налоговом учете положительное значение курсовых разниц, определенное в соответствии с п. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 НК, банковским учреждением включается в состав дохода от операционной деятельности, другими плательщиками налога - в состав прочих доходов.

Согласно с положениями п. 137.4 ст. 137 НК датой получения доходов, которые учитываются для определения объекта налогообложения, является отчетный период, в котором такие доходы признаются согласно этой статье, независимо от фактического поступления средств.

Налоговые расходы по операциям в иностранной валюте формируются в соответствии с требованиями пп. «а» пп. 138.10.4 п. 138.10. 138 НК и относятся к прочим операционным расходам, которые включаются в состав расходов в периоде, в котором они были осуществлены (п. 138.5 ст. 138 НК).

То есть определенные по правилам бухучета курсовые разницы от пересчета операций, выраженных в иностранной валюте, задолженности и иностранной валюты для целей налогообложения налогом на прибыль признаются доходами и/или расходами в отчетном периоде их возникновения.

Джерело
ЮРЛИГА
Рубрика:
Оподаткування / ПДФО
Теги:
Валюта , Курсові різниці

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі