Головна Усі новини Оподаткування Податок на прибуток

Обліковуєте МНМА: вплив на податок на прибуток

Чи підлягає амортизації вартість малоцінних необоротних матеріальних активів у податковому обліку? Якщо так, то чи здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму нарахованої амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів?

«Вісник. Офіційно про податки»

Відповідно до пп. 14.1.138 ПКУ основні засоби (далі — ОЗ) — матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6 000 грн, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника, вартість яких перевищує 6 000 грн і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Отже, з метою оподаткування малоцінні необоротні матеріальні активи не належать до ОЗ.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями Кодексу.

Пунктами 138.1 та 138.2 ст. 138 Податкового кодексу встановлено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації ОЗ або нематеріальних активів відповідно до НПБО або МСФЗ та зменшується на суму розрахованої амортизації ОЗ або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 цієї статті.

Як наведено у пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу, розрахунок амортизації ОЗ або нематеріальних активів здійснюється відповідно до НПБО або МСФЗ з урахуванням обмежень, установлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексупідпунктами 138.3.2 — 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені НПБО, крім виробничого.

Підпунктом 138.3.3 цього пункту визначено групи ОЗ (інших необоротних активів) та мінімально допустимі строки їх амортизації у податковому обліку.

Зокрема, для групи 11 (малоцінні необоротні матеріальні активи) мінімально допустимі строки корисного використання не встановлено.

З урахуванням положень пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу вартість малоцінних необоротних активів у податковому обліку не підлягає амортизації.

Відображення різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів та передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на підставі підпунктів 138.1 та 138.2 ст. 138 Податкового кодексу, здійснюється у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897:

  • у рядку 1.1.1 додатка РІ до декларації відображається сума нарахованої амортизації ОЗ або нематеріальних активів відповідно до НПБО або МСФЗ;
  • у рядку 1.2.1 АМ додатка РІ до декларації відображається сума розрахованої амортизації ОЗ або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Отже, у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до декларації зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні амортизації ОЗ або нематеріальних активів без врахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів.

При визначенні різниць відповідно до пунктів 138.1 та 138.2 ст. 138 Податкового кодексу враховується вся сума нарахованої у звітному періоді амортизації ОЗ та нематеріальних активів незалежно від того, чи включено таку амортизацію до складу витрат за правилами бухобліку.

***

Читайте також:

Джерело
Вісник. Офіційно про податки
Рубрика:
Оподаткування / Податок на прибуток
Теги:
Малоцінні необоротні активи , Податок на прибуток

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?