Головна Усі новини Тематичні розсилки Каса і РРО

«Каса і РРО» №4(9) | 27.04.2018 р.

Дев`ятий лист тематичної розсилки «Дебету-Кредиту», яка присвячена готівковим розрахункам та РРО

Це – четвертий в цьому році (і дев'ятий загалом) лист тематичної розсилки «Дебету-Кредиту», яка присвячена готівковим розрахункам та РРО. За місяць, який минув з часу написання попереднього листа, з’явилося достатньо нового, важливого та цікавого.

 

Сьогодні ми:

 • розповімо про нові правила заокруглення цін з 1 липня 2018 року;
 • згадаємо, з яких джерел можна виплачувати зарплату з каси;
 • визначимося, скільки днів можна тримати в касі готівку для виплати зарплати;
 • з'ясуємо, які відокремлені підрозділи можуть вести касову книгу, а які – ні (на підставі роз’яснень Нацбанку та ДФСУ);
 • проконсультуємо, як заповнити рядок «Видати» у видатковому касовому ордері на виплату грошей за відомістю;
 • дізнаємося, чи потрібно при застосуванні РРО у разі відсутності електроенергії заповнювати КОРО.
 • … і наостанок – проконсультуємо, чи може інша особа, ніж касир, вносити готівку на рахунок банку та як складати видаткові касові ордери у різних випадках.

Гарного вам читання!

 

***

Приготуйтеся! Округлення цін вже з 1 липня 2018 року
Нацбанк оприлюднив постанову від 15.03.2018 р. №25 щодо заокруглення сум розрахунків у чеках. Вона набере чинності з 1 липня 2018 року.

З цієї дати в Україні будуть застосовувати правила заокруглення загальних сум готівкових розрахунків. А саме:

 • сума, що закінчується від 1 до 4 коп., заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 коп;
 • сума, що закінчується від 5 до 9 коп., заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 коп.

До того ж з 1 липня Нацбанк припинить додатковий випуск в обіг монет номіналами 1, 2, 5 і 25 коп. Але монети дрібних номіналів перебуватимуть в обігу до прийняття окремого рішення Правління Нацбанку про їх вилучення.

Детальніше про це читайте у нашій новині.

 

Зарплату можна виплачувати з будь-яких готівкових надходжень до каси
Податківці у роз’ясненні з підкатегорії 109.15 «ЗІР» на підставі Положення №148 вказали, що обмежень щодо використання готівки, яка надійшла в касу, для виплати зарплати чиним законодавством не встановлено. Зокрема, такими надходженнями можуть бути отримана фіндопомога та внески до статутного фонду.

 

Зверніть увагу: зберігати таку готівку в касі для виплати заробітної плати понад установлений ліміт каси підприємство має право протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат.

 

Скільки днів можна зберігати в касі готівку, одержану на зарплатні цілі з банку?
Наразі підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку виплати зарплати, понад установлений ліміт каси протягом 5-ти робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку.

Готівка для проведення таких виплат працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів може зберігатися в касах понад установлений ліміт каси протягом 10 робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку.

А от готівка, одержана в банку на інші виплати, має бути видана працівникам у той самий день. Про це ми писали ось тут.

 

Як вести електронну касову книгу?
Львівські податківці надали роз'яснення щодо ведення підприємством касової книги в електронному вигляді. Як і до 05 січня 2018 року, підприємства за умови забезпечення належного зберігання касових документів мають право вести касову книгу в електронній формі за допомогою комп’ютерних засобів.

При цьому під час складання електронної касової книги має роздруковуватися кожна з двох частин аркуша касової книги: «Вкладний аркуш касової книги» та «Звіт касира».

 

Касова книга у відокремленому підрозділі має бути – позиція ДФС
Податківці в індивідуальній консультації від 03.04.2018 р. №1343/6/99-99-14-05-01-15/ІПК навели норми Положення №148, які стосуються ведення касової книги. Зокрема:

 1. кожне підприємство, що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів);
 2. відокремлені підрозділи підприємств, які проводять операції з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами і відомостями, ведуть касову книгу;
 3. відокремлені підрозділи підприємств, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або РК та веденням КОРО, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, касової книги не ведуть.

Але за Положенням №148 оприбуткуванням готівки у касах є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів/фіскальних звітних чеків (або даних розрахункових квитанцій). Саме на підставі цього визначення податківці вважають, що Положення №148 містить невідповідності. З метою їх усунення ДФС надано відповідні пропозиції Нацбанку.

До речі, Нацбанк вважає, що відокремлені підрозділи, які не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, звільнені від ведення касових книг. Про це читайте тут, а з нашою позицією щодо ведення касових книг відокремленими підрозділами можна ознайомитися ось тут.

 

Як заповнити рядок «Видати» у видатковому касовому ордері на виплату зарплати за відомістю?
Податківці у підкатегорії 109.15 «ЗІР» нагадали, що формою видаткового касового ордеру передбачено рядок «Видати» з розшифровкою «(прізвище, ім’я, по батькові)». Але у Положенні №148 не встановлено детальних правил заповнення цього рядка.

На думку податківців, у разі видачі зарплати за видатковою відомістю касиром чи іншим уповноваженим працівником у рядку «Видати» касового ордеру потрібно вказувати прізвище, ім’я, по батькові особи, яка видає кошти (касир).

 

Хто може здавати готівку до банку?
Відповідно до п. 45 Положення №148 касир несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей відповідно до законодавства України. Касиру забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.

На підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби тимчасової його заміни виконання обов'язків касира покладається на іншого працівника за письмовим наказом керівника.

Тож у разі присутності касира на робочому місці та за відсутності наказу керівника про покладання його обов'язків на іншого працівника ніхто інший, крім касира, не може здавати виручку до банку. Про це ми розповідаємо у своїй консультації (для передплатників).

 

За невикористання РРО будуть жорстоко карати. Мінфін оприлюднив законопроект!
Мінфін презентував для публічного обговорення законопроект щодо створення умов для дистанційної торгівлі та детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг.

За законопроектом податківці будуть карати за новими штрафами у разі встановлення при перевірках факту:

 • проведення розрахункових операцій з використанням РРО або РК на неповну суму вартості проданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг);
 • непроведення розрахункових операцій через РРО з фіскальним режимом роботи;
 • невідповідності у суб’єктів господарювання на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті за готівковою формою оплати, більше ніж на 10% мінзарплати (крім випадків, передбачених п. 13-1 ст. 3 Закону №265), а у разі використання суб’єктом господарювання РК - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;
 • незастосування РРО у випадках обов’язковості його застосування;
 • нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції;
 • проведення операції без використання РК на окремому господарському об'єкті (чи господарській одиниці).


Розміри штрафів:

 • 200% вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг), але не менше 50 нмдг (850 грн) – за порушення, вчинене вперше (наразі – 1 грн);
 • 500% вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг), але не менше 100 нмдг (1700 грн) – за кожне наступне порушення (наразі – 100% вартості).

 

Звертаємо увагу: покупець зможе поскаржитися до ДФС щодо порушення правил розрахунку продавцем. А на продавця чекатимуть перевірка та штраф.

 

Наостанок – ще одне роз’яснення від ДФС та аналітика від редакції
Позицію податківців щодо отримання довідки від постачальника електроенергії, якщо відключення було зовнішнім, та заповнення КОРО у такому разі – читайте тут («Законодавством чітко роз'яснено дії суб'єктів господарювання під час тимчасового відключення електроенергії. Наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. №547 "Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій" не передбачено здійснювати запис в КОРО про відсутність електроенергії. Стосовно отримання довідок про відключення електроенергії повідомляємо, що порядок їх використання для підтвердження використання РК законодавством не передбачено»).

А про те, як складати видаткові касові ордери у різних ситуаціях за новим Положенням №148 фахівці редакції розповіли у цій аналітиці.

***

Наразі це все.
Більше новин на тему каси та РРО ви знайдете тут, а консультацій – ось тут.

До зустрічі!
Ваш «Дебет-Кредит»

Доступ до повного тексту цієї новини можливий лише для передплатників пакетів «Експерт», «Профі» та «Тематичні розсилки від редакції». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Тематичні розсилки» становить лише 49 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
«Дебет-Кредит»
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Тематичні розсилки / Каса і РРО
Теги:
Каса , РРО

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 0

Новини по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?