Главная Все новости Учет и отчетность Отчетность

Новая декларация по НДС: когда в первый раз подавать и как заполнять?

Приказом №734 Минфин обновил формы декларации по НДС, уточняющего расчета к ней, а также внес изменения в порядок заполнения отчетности по НДС. Что принесли эти изменения и когда будем отчитываться по НДС по новым формам?

Зміни до ПКУ, внесені Законом №466, спричинили внесення змін і до форм звітності з ПДВ та порядків їх заповнення. У зв'язку з цим Мінфін наказом від 02.12.2020 р. №734 виклав у новій редакції дві форми податкової звітності з ПДВ:

 • декларації з ПДВ з додатками;
 • уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Зауважимо, що змін зазнала і форма розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України. Проте насправді в цій формі лише слова "ініціали та прізвище" замінено словами "Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ". Тому в цій статті ми цю форму не розглядаємо, а аналізуватимемо лише ті зміни, яких зазнала звітність з ПДВ для платників цього податку. 

 

З якої дати слід застосовувати нові форми?

Наказ №734 набирає чинності з 1 числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. Наказ було опубліковано в «Офіційному віснику» від 02.02.2021 р. №8, тож зміни запрацюють з 1 березня 2021 року. 

За правилом  п. 46.6 ПКУ до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення. За цим правилом нова форма звітності ПДВ набирає чинності з 1 березня. Відповідно застосовувати її треба, починаючи зі звітування за березень у квітні 2021 року.  

Проте є два нюанси.

По-перше, податківці вже неодноразово всупереч нормам п. 46.6 ПКУ вимагали складати звітність за новою формою одразу ж після того, як вона набирає чинності. Аргументується це тим, що зміни надто важливі, щоб чекати хоча б місяць. На час підготовки цього матеріалу думка податківців ще невідома, тож слідкуватимемо за нею додатково.

По-друге, відповідно до  п. 50.1 ПКУ  уточнюючий розрахунок до декларації подається за тією формою, яка діє на час його подання. Отже, з 1 березня 2021 року набирає чинності нова форма уточнюючого розрахунку до декларації з ПДВ, за якою потрібно буде виправляти помилки. Але для того, щоб це можна було зробити, ДПС повинна встигнути розробити нові шаблони звітності і розмістити їх в електронних сервісах до 1 березня.

 

Що змінилось в декларації з ПДВ?

Декларація з ПДВ тепер містить вісім додатків (раніше було дев’ять!):

 • Додаток 1. Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)
 • Додаток 2. Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)
 • Додаток 3. Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
 • Додаток 4. Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)
 • Додаток 5. Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5)
 • Додаток 6. Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)
 • Додаток 7. Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)
 • Додаток 8. Розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8).

Скорочення кількості додатків спричинено тим, що деякі таблиці з додатку 5 були перенесені до додатку 1, а ті таблиці, що не були перенесені, – скасовані взагалі.  Тому графа декларації «код додатка» вже містить нові позначення додатків. Відповідно змінено і перелік додатків, що наведений після основної частини декларації.

Також до декларації додано окремі рядки для коригування податкових зобов’язань, нарахованих відповідно до п. 198.5 та п. 199.1 ПКУ:

 • Рядок 4.1.1 для ставки ПДВ 20%;
 • Рядок 4.2.1 для ставки ПДВ 7%.

Розшифровка цих рядків наводиться у додатках Д1 та Д6 до декларації.  

Що це означає: до 1 березня і ПЗ, нараховані за п. 198.5 та/або 199.1 ПКУ (при використанні придбаних з ПДВ товарів/послуг, у неоподаткованих або негосподарських операціях), відображаються разом. При цьому  у рядку 4.1 декларації відображаються такі ПЗ, що виникли за ставкою 20%, а у рядку 4.2 – за ставкою 7%.

Починаючи з березня 2021 року коригування (тобто збільшення або зменшення) таких ПЗ треба буде відображати у окремих рядках: 4.1.1 для ставки 20% і 4.2.1 для ставки 7%. У загальному підсумку ПЗ за декларацією значення цих рядків враховуватиметься окремо (тобто у формулі в рядку 9 буде, зокрема, «4.1 + 4.1.1 (-/+) + 4.2 + 4.2.1»). 

Для коригування обсягу неоподатковуваних операцій (таких, що не є об’єктом оподаткування, або звільнених від ПДВ) також додано окремий рядок 5.1.1. Але він не потребуватиме розшифрування в додатках  до декларації.

Зверніть увагу! В цих «коригуючих» рядках відображаються як додатні, так і від’ємні коригування, відповідно, вони можуть мати додатне або від’ємне значення.

Також з декларації прибрано відмітку про перехід на місячний податковий період з поточного звітного (податкового) періоду, яку використовували квартальні платники ПДВ. Оскільки квартальний звітний період скасовано (Законом №466 змінено ст. 202 ПКУ), то і ця відмітка вже не актуальна.

Ідентичні зміни відбулися і у формі УР – додано рядки 4.1.1, 4.1.2 та 5.1.1, змінено перелік додатків після основної частини УР.

 

Поєднання додатка Д1 та колишнього додатка Д5

Найбільш суттєвою зміною, що стосується додатків до декларації з ПДВ, стало скасування розшифровки податкових зобов’язань з додатку Д5 та поєднання цього додатку з додатком Д1.

З березня 2021 р. розшифровка складу податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ, а також їх коригувань відображаються в додатку Д1!

І при цьому треба звернути увагу на одну особливість: податкові зобов’язання за тими ПН та РК, які мають статус зареєстрованих в ЄРПН на дату подання декларації, взагалі не розшифровуються в додатках!  

Тобто в таблиці 1 додатку Д1 платник податку зазначає лише розшифровку  тих ПЗ, які він зазначив в декларації, але ПН/РК на них на момент подання декларації ще не зареєстрував. За умови, коли податкові накладні вже зареєстровані в ЄРПН, розшифровки податкових зобов’язань за такими ПН є зайвою інформацією.

Таким чином, додаток Д1 тепер має назву «Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)».

У додатку Д1 відображаються:

 • податкові зобов’язання, що включені до рядка 1 декларації, які містяться в незареєстрованих податкових накладних (таблиця 1.1). До цієї таблиці включаються ПЗ тільки за тими ПН, які залишаються незарееєстрованими на дату подання декларації. За загальним правилом п. 201.10 ПКУ, податкові накладні за звітний місяць повинні бути зареєстрованими до 15 числа наступного місяця. Строк подання декларації – 20 число. Якщо платник ПДВ не встиг вчасно зареєструвати всі свої податкові накладні, йому потрібно подивитися, які з них залишаються незареєстрованими саме на момент подання декларації, і саме їх включити до таблиці 1.1. Наприклад, якщо платник відображає в декларації 10 податкових накладних, з яких сім було зарестровано вчасно до 15 числа, дві було зареєстровано із порушенням строку 17 числа, а одна ПН так і залишається незареєстрованою на кінець дня 20 числа. Тоді ця одна ПН і потрапляє до таблиці 1.1 додатка Д1;
 • коригування податкових зобов'язань згідно зі ст. 192п. 198.5 та п. 199.1ст. 208 ПКУ на збільшення ПЗ з ПДВ, які не зареєстровані постачальником на дату подання декларації (таблиця 1.2). Таблиця 1.2 за формою та за принципом заповнення аналогічна таблиці 1.1, різниця тільки в окремому відображенні коригувань ПЗ за ст. 192п. 198.5п. 199.1 та ст. 208 ПКУ (коригування ПН, складених на вартість послуг від нерезидентів);
 • розшифровки податкового кредиту з ПДВ, які раніше, наводилися у колишньому додатку Д5 (таблиця 2.1). Форма та порядок заповнення цієї таблиці не змінилися, тож податківці будуть проводити зіставлення податкового кредиту платника ПДВ з податковими зобов’язаннями його постачальників, як і раніше;
 • коригування податкового кредиту згідно зі ст. 192 ПКУ (таблиця 2.2). Тут теж без змін.

Увага! Коригування податкових зобов’язань постачальника у бік зменшення тепер не будуть відображатися у розшифровках. РК на зменшення податкових зобов’язань складаються постачальником та реєструються в ЄРПН покупцем. І тільки після реєстрації таких РК покупцем постачальник може зменшити свої податкові зобов’язання, включивши такі РК в свою декларацію. Незареєстровані РК на зменшення ПЗ постачальника взагалі не можуть бути відображені в його декларації, тому і в додатку Д1 місця їм не знайшлося.

 

Зміни в інших додатках до декларації з ПДВ

Одна зміна є у додатку Д4 «Заява на повернення сум бюджетного відшкодування»: з’явився новий реквізит для платників ПДВ, які заявили суму ПДВ до відшкодування, а потім змінилися реквізити їх банківського рахунку. Тепер такі платники можуть надати відомості щодо змінених реквізитів у додатку Д4, поданому у період зміни реквізитів. Це дасть змогу уникнути непорозумінь при поверненні суми бюджетного відшкодування у разі зміни поточного рахунку такого платника податку, зазначеного в раніше поданій ним заяві у додатку 4 до податкової декларації з ПДВ.

Якщо ж платника ПДВ на цей момент вже було виключено з Реєстру платників ПДВ, він має право подати повідомлення у довільній формі щодо зміни банківського рахунку. Таке повідомлення подається в електронній формі з електронним підписом керівника і головного бухгалтера.

 

Зміни у Порядку заповнення податкової звітності з ПДВ

Разом з формами податкової звітності з ПДВ змінено і порядок її заповнення. Зміни мають формальний характер, принципи і загальний порядок складання звітності залишилися такими, як раніше.

По-перше, з Порядку №21 прибрано всі згадки про квартальний звітний період, якого вже немає.

По-друге, весь текст Порядку №21 приведено у відповідність до нових форм податкової звітності.

І по третє, варто звернути увагу на зміну до абзацу другого пункту 9 розділу ІІІ Порядку №21 – з нього виключено слова "(у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації)". Ці слова раніше означали, що пусті додатки до декларації з ПДВ або УР не подавалися. Проте, на нашу думку, виключення цих слів є суто формальним і навряд чи податківці вимагатимуть подавати декларацію з усіма 8 додатками, навіть, пустими.

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ к полному тексту материала возможен только для зарегистрированных пользователей. Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте - пожалуйста, авторизуйтесь.

Если пока нет - зарегистрируйтесь прямо сейчас: это просто, не требует Ваших персональных данных и займет не более одной минуты.

Что еще дает регистрация?

Автор:
Егорова Юлия
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Отчетность
Теги:
Бланки , Отчетность , НДС , Налоговая отчетность , Декларация

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 17

Новости по теме

Консультации по теме