Головна Усі новини Облік та звітність Автоматизація

Порядок обміну е-документами з контролюючими органами буде спрощено

Механізм приєднання суб’єктів електронного документообігу до договору про визнання електронних документів буде спрощено. Це передбачено проектом нового Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами

23 січня 2020 року ДПСУ оприлюднила проект наказу Мінфіну, яким викладено в новій редакції Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами (завантажити).

Його розроблено з метою удосконалення та спрощення механізму обміну електронними документами з контролюючими органами. Зокрема:

 • спрощується механізм приєднання суб’єктів електронного документообігу (СЕД) до договору про визнання електронних документів (далі – Договір). Передбачено, що СЕД приєднується до Договору шляхом надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі (стандарті) з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг;
 • виключаються такі форми документів, пов’язаних з приєднанням до Договору або припиненням дії Договору, як Заява про приєднання до Договору та Заява про припинення дії Договору,
 • уточнюється перелік підстав для відмови у приєднанні до Договору та підстав щодо припинення дії Договору.

 

 Порядок укладання Договору

Юридичні особи, самозайняті особи, податкові агенти, контролюючі органи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування набувають статусу СЕД з дати приєднання до Договору, примірну форму якого визначено у додатку 1 до цього Порядку. 

Приєднання до Договору здійснюватиметься шляхом надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі (стандарті) з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг. Підтвердженням про приєднання автора до Договору є отримання автором відповідної квитанції про прийняття контролюючим органом такого документа.

Фізичні особи, які не є самозайнятими особами, автоматично вважаються СЕД та мають право подавати електронні документи до контролюючих органів виключно з використанням кваліфікованого електронного підпису або інших визначених законодавством засобів, що дають змогу однозначно ідентифікувати особу.

 

Підставами для відмови у приєднанні до Договору є:

 1.  відсутність автора на обліку в контролюючому органі;
 2. невідповідність даних підписувача першого електронного документа даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) щодо керівника автора;
 3. наявність у Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
 4. наявність в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків підписувача першого електронного документа (керівника) у зв’язку зі смертю.

 

Для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, автор повідомляє про таких осіб контролюючий орган, на обліку в якому перебуває, шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису (далі – Повідомлення) в електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

До Повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів. На сформоване Повідомлення першими накладаються кваліфіковані електронні підписи усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них – кваліфікований електронний підпис керівника і останньою – печатка (за наявності).

Перша квитанція, що формується за результатами автоматизованої перевірки Повідомлення, надсилається автору протягом двох годин з часу його отримання контролюючим органом, в іншому разі – протягом перших двох годин наступного операційного дня.

Друга квитанція формується автоматично та є підтвердженням про прийняття або повідомленням про неприйняття в контролюючому органі Повідомлення.

 

Дія Договору та пов’язаних з ним Повідомлень припиняється за наявності однієї з таких підстав:

 • отримання інформації від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг про завершення строку чинності (або скасування) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа керівника;
 • отримання інформації з Єдиного державного реєстру про зміну керівника, сторони Договору;
 • отримання інформації з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи;
 • наявність в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про зняття з обліку самозайнятої особи як платника податків у контролюючому органі;
 • наявність у Державному реєстрі інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків автора (підписувача) електронного документа у зв’язку зі смертю.

 

У день припинення дії Договору контролюючий орган повідомляє автора про припинення дії Договору (із зазначенням причини) шляхом направлення автоматично сформованого повідомлення в Електронний кабінет або на електронну адресу, внесену до облікових даних автора, із зазначенням дати припинення за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. 

 

Коли набере чинності новий Порядок?

Згідно з проектом, цей наказ набере чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування

Договори про визнання електронних документів, що на день набрання чинності цим наказом будуть чинними, будуть діяти надалі до виникнення вищезазначених підстав (п. 5 розділу ІІІ нового Порядку).

Зауваження та пропозиції до проекту наказу приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення:

 • на адресу розробника: поштову – 04053, Львівська площа, буд. 8, Державна податкова служба України, Департамент податкових сервісів та електронну – t.tarasenko@sfs.gov.ua,
 • на адресу Державної регуляторної служби України – 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, буд. 9/11.
Автор:
Волос Наталія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Автоматизація
Теги:
Електронний документ , ДПСУ

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 2

Новини по темі

Консультації по темі