Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

Особливості декларування податку на прибуток для суб’єктів літакобудування

Краще пізно, ніж ніколи... Податківці розповіли суб’єктам літакобудування у новому листі про нюанси декларування податку на прибуток

ДФСУ у листі від 01.03.2018  р. № 6191/7/99-99-15-02-01-17  нагадує, що Законом № 2245 розширено коло платників, що користуються пільгами для суб’єктів літакобудування. 

Звільнення від оподаткування прибутку підприємств – суб’єктів літакобудування  поширюватиметься на усіх суб’єктів, що підпадають під дію норм ст. 2 Закону № 2660-ІІІ.

За попередньою редакцією ПКУ пільгу було запроваджено з 1 січня 2017 року для підприємств – суб’єктів літакобудування, які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них.

Зміни, внесені до положень п. 41 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ Законом №2245, застосовуються до податкових періодів, починаючи з 01 січня 2017 року.

Порядок здійснення контролю за використанням вивільнених коштів підприємств – суб’єктів літакобудування, на які поширюється дія норм ст. 2 Закону №2660 та які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів і двигунів до них, затверджено постановою КМУ від 07.06.2017 року № 476 (далі – Порядок).

Цей Порядок застосовується суб’єктами літакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасові заходи державної підтримки, перелік яких затверджено постановою КМУ від 09.06.2010 року № 405 (із змінами).

Суми вивільнених коштів визнаються як отримане цільове фінансування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або М(С)ФЗ та відображаються в бухгалтерському обліку підприємств в установленому порядку на окремому рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

Платники податку ведуть окремий облік та визначають окремо прибуток, отриманий від діяльності за кодом виду економічної діяльності за ДК 009:2010, на рівні класів 30.30, 51.21, 71.12, 71.20, 72.19 та 85.59.

При цьому використання таких коштів має бути пов’язане з діяльністю платника податку, прибуток від якої звільняється від оподаткування.

Вивільнені кошти (суми податку, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні платника податку) використовуються на:

  • науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи з літакобудування;
  • створення чи переоснащення матеріально-технічної бази;
  • збільшення обсягу виробництва;
  • запровадження новітніх технологій.

Платник податку зобов’язаний збільшити податкове зобов’язання з податку на прибуток:

  • на суму вивільнених коштів, які залишилися невикористаними платником на цілі, визначені Порядком, за результатами звітного (податкового) періоду, в якому спливає 1095 днів з дати закінчення звітного (податкового) періоду, за результатами якого платник податку залишив такі кошти у своєму розпорядженні, а також нарахувати пеню відповідно до Кодексу;
  • у разі виключення платника податку з переліку суб’єктів літакобудування, щодо яких запроваджувалася пільга з податку на прибуток підприємств, такий платник зобов’язаний нараховувати податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств з першого календарного дня звітного (податкового) періоду, у якому сталося таке виключення;
  • у разі порушення напрямів цільового використання вивільнених коштів, визначених у Порядку. При цьому податкове зобов’язання збільшується з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення. Штрафні санкції та пеня застосовуються відповідно до Кодексу.

Платники податку подають Звіт про цільове використання вивільнених коштів за формою та порядком, що затверджуються спільним наказом Мінфіну і Мінекономрозвитку.

Слід зазначити, що наразі не затверджено нову форму Звіту про цільове використання вивільнених коштів, пов’язаних із звільненням від оподаткування прибутку підприємств – суб’єктів літакобудування.

Водночас відповідно до п. 46.6 ПКУ, якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Враховуючи зазначене вище, підприємства – суб’єкти літакобудування, визначені ст. 2 Закону № 2660, які скористались у 2017 році пільгою з податку на прибуток, передбаченою п. 41 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, можуть скористатись чинною на сьогодні формою Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2011 р. № 1685.

Звіт подається разом із декларацією з податку на прибуток за 2017 рік у строки, передбачені для подання декларації, а саме граничний строк його подання за підсумками 2017 року є 01 березня 2018 року. 

У полі 5 заголовної частини форми Звіту зазначається код пільги 11020365 згідно із Довідником № 85/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 31.12.2017 р.

Якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам ПКУ з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

У разі необхідності платник податків може подати разом з такою  декларацією доповнення до неї, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

Отже, відповідно до п. 46.4 ПКУ податківці рекомендують підприємствам – суб’єктам літакобудування разом з декларацією з податку на прибуток подати доповнення з поясненням напрямів використання вивільнених коштів, зробивши відмітку у полі декларації «Наявність доповнення» та заповнивши рядки поля щодо змісту доповнення, зокрема для податкових декларацій в електронній формі.

Автор:
«Дебет-Кредит»
Джерело
ДФСУ
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Звітність , Податок на прибуток , Декларація

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 1

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?