Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

Складаєте фінзвітність за МСФЗ та примітки до неї: як зазначити у декларації з прибутку?

Примітки до фінзвітності можуть подаватись у складі фінансових звітів як додаток до них у самостійно обраному вигляді. При цьому позначка про подання приміток до фінзвітності у таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності» не проставляється

Податківці у підкатегорії 102.23.02 «ЗІР» наголосили, що відповідно до п. 46.2 ПКУ платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до цього пункту платниками податку на прибуток та неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною.

Частиною 6 ст. 11 Закону України від 16.07.1999 р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №996) визначено, що фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами.

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. №897 зі змінами та доповненнями, передбачає заповнення таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності».

Зокрема, формами фінансової звітності є Типова форма фінансової звітності №5 «Примітки до річної фінансової звітності», затверджена наказом Мінфіну від 29.11.2000 р. №302 (далі – Наказ № 302), яка складається та подається згідно з п. 7 Наказу №302 всіма підприємствами, крім банків, бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, юридичних осіб, які відповідно до Закону №996 визнані мікропідприємствами, малих підприємств, непідприємницьких товариств, підприємств, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та Типова форма фінансової звітності №5-дс «Примітки до річної фінансової звітності», затверджена наказом Мінфіну від 29.11.2017 р. №977 (далі – Наказ №977), яка застосовується відповідно до п. 2 Наказу №977 суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Для підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, не встановлено окремої форми приміток до фінансової звітності.

Згідно з п. 7 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» примітки до фінансових звітів містять інформацію на додаток до поданої у звіті про фінансовий стан, звіті (звітах) про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, звіті про зміни у власному капіталі та звіті про рух грошових коштів. Примітки надають описові пояснення чи детальніший аналіз статей, поданих у цих фінансових звітах, а також інформацію про статті, які не відповідають вимогам визнання в цих звітах.

Отже, якщо фінансова звітність складається за міжнародними стандартами, то примітки до фінансової звітності можуть подаватись у складі фінансових звітів як додаток до них у самостійно обраному вигляді (письмове пояснення, таблиця, графік тощо). При цьому позначка про подання приміток до фінансової звітності у таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності» не проставляється.

Джерело
Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Податок на прибуток , Фінансова звітність , Декларація

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі