Важливі теми
  • Посилання скопійовано

Звіт про відповідність резидента Дія.Сіті: коли та як подавати?

Резидент Дія.Сіті зобов'язаний щороку не пізніше 1 червня року, наступного за звітним, подавати до уповноваженого органу звіт про відповідність за період з 1 січня по 31 грудня попереднього року

Звіт про відповідність резидента Дія.Сіті: коли та як подавати?

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платника податків нагадує, що відповідно до ст. 13 розділу II Законом України 1667-ІХ «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» резидент Дія Сіті зобов'язаний забезпечити безперервну та повну відповідність усім вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону, протягом усього строку резидентства.

Резидент Дія Сіті зобов'язаний подати до уповноваженого органу не пізніш як в останній день шостого календарного місяця, наступного за календарним місяцем, у якому набуто статусу резидента Дія Сіті:

  1. звіт про відповідність усім вимогам, визначеним ч. 1 ст. 5 цього Закону (у разі набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до ч. 3 ст. 5 цього Закону – вимогам, визначеним п. 14 і 5 ч. 1 та п. 3 ч. 3 ст. 5 цього Закону), за підсумками трьох повних календарних місяців, наступних за місяцем, у якому набуто статус резидента Дія Сіті (початковий звіт про відповідність);
  2. незалежний висновок, наданий суб'єктом аудиторської діяльності за підсумками перевірки тверджень резидента Дія Сіті, викладених у його початковому звіті про відповідність (не застосовується до резидентів Дія Сіті, які набули такий статус відповідно до ч. 3 ст. 5 цього Закону).

У разі виявлення уповноваженим органом розбіжностей між інформацією, зазначеною в початковому звіті про відповідність резидента Дія Сіті, який набув такий статус відповідно до ч. 3 ст. 5 цього Закону, та даними фінансової звітності резидента Дія Сіті, поданої у встановленому законом порядку, уповноважений орган подає до такого резидента Дія Сіті запит щодо надання незалежного висновку суб'єкта аудиторської діяльності за результатами перевірки тверджень, викладених у початковому звіті про відповідність резидента Дія Сіті.

Запит щодо надання незалежного висновку надсилається уповноваженим органом в електронній формі на адресу електронної пошти резидента Дія Сіті, зазначену в реєстрі Дія Сіті, протягом 15 робочих днів з дня отримання від резидента Дія Сіті початкового звіту про відповідність або протягом 15 робочих днів з дня подання відповідної фінансової звітності у встановленому законом порядку.

Резидент Дія Сіті зобов'язаний подати незалежний висновок на запит уповноваженого органу протягом 60 днів з дня отримання такого запиту.

Резидент Дія Сіті зобов'язаний щороку не пізніше 1 червня року, наступного за звітним, подавати до уповноваженого органу звіт про відповідність вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону, за період з 1 січня до 31 грудня попереднього календарного року (річний звіт про відповідність).

Перший річний звіт про відповідність подається за період з дня набуття статусу резидента Дія Сіті до 31 грудня відповідного календарного року.

До річного звіту про відповідність додається незалежний висновок, поданий суб'єктом аудиторської діяльності за результатами перевірки тверджень резидента Дія Сіті, викладених у його річному звіті про відповідність.

Звіт про відповідність має включати:

1) запевнення про відповідність резидента Дія Сіті всім вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону;

2) твердження про розмір середньої місячної винагороди працівникам та гіг-спеціалістам (у разі залучення) за кожен календарний місяць звітного періоду;

3) твердження про середньооблікову кількість працівників та гіг-спеціалістів (у разі залучення) резидента Дія Сіті за підсумками кожного календарного місяця звітного періоду;

4) твердження про розмір частки кваліфікованого доходу резидента Дія Сіті, отриманого за звітний період, у загальному доході резидента Дія Сіті, отриманому за звітний період;

5) твердження про розмір доходу резидента Дія Сіті, що набув статусу відповідно до ч. 3 ст. 5 цього Закону, визначеного відповідно до пп. 2 п. 292.1 ПКУ, за кожен з таких періодів:

  • звітний період (для початкового, першого річного та другого річного звітів про відповідність);
  • календарний рік, що передує року, в якому подається звіт про відповідність, та календарний рік, що передує року, в якому подано заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті (для початкового звіту про відповідність).

Незалежний висновок має бути поданий суб'єктом аудиторської діяльності, який відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.

Джерело: Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»