• Посилання скопійовано

Податкова декларація з плати за землю: звітуємо за 2024 рік

Як визначити об’єкт оподаткування для декларації з плати за землю? Для кого діють пільги у 2024 році? У які строки та за якою формою подається декларація у 2024 році?

Податкова декларація з плати за землю: звітуємо за 2024 рік

Про що складається декларація з плати за землю

Плата за землю включає земельний податок та орендну плату за землю (пп. 265.1.3 ПКУ).

Земельний податок – це обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів (пп. 14.1.72 ПКУ).

Орендна плата для цілей розд. XII ПКУ – це обов’язковий платіж за користування земельною ділянкою державної або комунальної власності на умовах оренди (пп. 14.1.136 ПКУ).

 

Хто подає декларацію?

Нарахування фізичним особам сум земельного податку з підстав, визначених пп. «в», «г», «д» п. 286.1 ПКУ, проводиться контролюючими органами (п. 286.5 ПКУ). Отже, вони декларацію не подають.

Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які використовують земельні ділянки на правах власності, постійного користування та/або оренди земельної ділянки (земельних ділянок), подають до контролюючого органу за місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію з плати за землю.

Однак платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку першої – третьої груп для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що розташоване на таких земельних ділянках, в оренду (найм), позичку, на іншому праві користування) та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва (пп. 297.1 ПКУ).

А ще у 2024 р. платники, які використовують земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком відповідно до ст. 283 ПКУ, не подають декларацію з плати за землю. Цей вид пільги виключено з довідника пільг, тому платник навіть якщо і захоче подати, то не зможе. Адже немає технічної можливості це зробити.

 

Хто має пільги із земельного податку?

Якщо платник має пільгу, то він веде облік сум таких пільг та відображає інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається контролюючому органу у строки, встановлені ПКУ. Про це ми писали тут.

Перелік постійних пільг для фізосіб наведено у ст. 281 ПКУ. Зараз ми їх наводити не будемо, адже це не стосується теми статті. Для юросіб пільги прописано у ст. 282 ПКУ. А у ст. 283 та 283-1 ПКУ зазначено, за які земельні ділянки не сплачується податок і як підтвердити те, що певна земельна ділянка підпадає під пільгу (та з якої дати).

Не слід забувати і про тимчасові пільги, встановлені на час воєнного стану. Зокрема, 06 травня 2023 року набрав чинності Закон України від 11.04.2023 №3050-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» (далі – Закон №3050), яким внесено зміни, зокрема, до пп. 69.14 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Змінами встановлено, що починаючи з 01 січня 2023 року, за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, які включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (далі – Перелік територій), плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) не нараховується та не сплачується за період з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, в якому було завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території. Дати початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації визначаються відповідно до даних Переліку територій.

Перелік територій, затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 №309 (далі – Наказ №309), має застосовуватися під час справляння плати за землю на відповідних територіях.

 

Форма і строки звітування

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) щороку подають контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік не пізніше 20 лютого поточного року.

Щодо форми податкової декларації з плати за землю, то відповідно до Наказу Мінфіну від 26.09.2023 №520 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)» додано нові версії бланків, які застосовуються з 01.01.2024.

Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується до бюджету рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (п. 287.3 ПКУ).

Звісно, такі строки діють щодо земельного податку. Адже орендна плата за землю сплачується з урахуванням умов договору оренди. Невиконання умов договору може стати причиною його розірвання.

 

Порядок заповнення Податкової декларації з плати за землю

Окремої інструкції заповнення декларації немає. У звітності є посилання та розшифрування рядків, що допомагають платнику зорієнтуватись та заповнити декларацію, а також окремі консультації ДПС. Наприклад, можна скористатися запропонованим податківцями алгоритмом та ось цим роз’ясненням. Звісно, до форми декларації час від часу вносяться зміни, але вони не є кардинальними, і щодо більшості показників навіть минулорічні консультації будуть корисними.

Структура декларації:

 • заголовна частина;
 • розділ І «Розрахунок суми земельного податку»;
 • розділ ІІ «Розрахунок суми орендної плати»;
 • розділ ІІІ «Розрахунок (уточнення) суми податкового зобов’язання.

Звертаємо увагу, що обчислення земельного податку та орендної плати проводять окремо. Про що саме подається декларація, проставляється примітка у її заголовній частині.

Платнику необхідно подати декларацію щодо земельного податку, заповнивши заголовну частину, розділ І та розділ ІІІ та окремо – щодо орендної плати, заповнивши заголовну частину, розділ ІІ та розділ ІІІ.

Платник самостійно обирає період звітування, зокрема місяць або рік.

 

Заголовна частина

1. Порядковий номер.

Номер декларації зазначається починаючи з 1, у порядку зростання кількості з початку року. Окремо проставляємо нумерацію для декларацій, в яких нараховується податкове зобов’язання із земельного податку та окремо для орендної плати.

Нумерація є суцільною для одного виду зобов’язання, тобто звітна, нова, звітна, уточнююча нумеруються у порядку зростання.

2. Тип декларації:

01 Звітна. Ставимо відмітку, коли:

02 Звітна нова. Ставимо відмітку, коли:

 • необхідно провести уточнення до настання граничного терміну подання декларації.

03 Уточнююча**. Ставимо відмітку, коли:

У такому випадку плата за землю декларується не за весь рік, а починаючи з місяця, у якому вона виникла.

Отже, реквізит «Починаючи з» заповнюємо за місяць, в якому платник набув право власності/користування на земельну ділянку.

Однак при цьому слід врахувати, що відбувається – набуття нового права оренди чи продовження оренди тієї самої земельної ділянки за новим договором.

Наприклад, до однієї ОТГ відносять дві сільські ради. Платник подав декларацію щодо договорів із сільською радою 1 до 20 лютого 2024 р. У квітні укладено новий договір із сільською радою 2. Платник до 20.05.2024 має подати уточнюючу декларацію, у якій зазначити цей новий договір оренди. Якщо новий договір платник уклав із сільською радою 1 щодо ділянки, про яку вже звітував, то він мав би зазначити лише уточнення щодо договору, на підставі якого він показував користування цією ділянкою до кінця року (вказати, що укладено і новий договір, який діє з квітня).

Складаючи уточнюючу, необхідно вказати і номер попередньої декларації, що уточнюється.

1.1 За ___ рік. Зазначається рік, за який подається декларація.

1.2 За ____________ місяць. Зазначається місяць, за який подається декларація, в разі обрання щомісячного звітування. 

2. Платник. Наводиться повне (або скорочене за даними ЄДР) найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові ФОПа) за реєстраційними документами. 

3. Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта. Юрособи тут зазначають ЄДРПОУ, а ФОПи – РНОКПП (у разі відмови – дані паспорта).

4. Код виду економічної діяльності (КВЕД) основного виду.

Зазначається основний КВЕД, зазначений у ЄДР.

5. Податкова адреса. Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про яке містяться в ЄДР. 

Податковою адресою ФОПа визнається місце його проживання, за яким він береться на облік як платник податків у контролюючому органі.

6. Найменування відповідного контролюючого органу, до якого подається податкова декларація. Платник плати за землю подає податкову декларацію до контролюючого органу за місцезнаходженням адміністративного центру територіальної громади, на території якої розташовані земельні ділянки, в якому суб’єкт господарювання перебуває на обліку платником такого податку (за основним та/або неосновним місцем обліку).

7. Код території територіальної громади за місцезнаходженням земельної(их) ділянки(ок) за КАТОТТГ. Зазначається код за КАТОТТГ території територіальної громади, повноваження якого поширюються на адміністративно-територіальні одиниці, на території яких розташована (і) земельна (і) ділянка (и). За кожним таким кодом за КАТОТТГ складається окрема податкова декларація.

 

Розділ І «Розрахунок суми земельного податку»

Його заповнюють таким чином:

1. № з/п. Наводиться порядковий номер запису. 

2. Категорія земельних ділянок. Інформація щодо цільового призначення земельних ділянок має відповідати інформації, зазначеній у правовстановлюючих документах. Проставляється номер арабським цифрами згідно з класифікатором видів цільового призначення КМУ від 28.07.2021 №821.

3. Документи, які засвідчують/підтверджують право власності/користування /право на земельну частку. 

Вид права:

 • 1 –власність;
 • 2 – постійне користування;
 • 3 – оренда;
 • 4 – право на земельну частку (пай). 

Вказують серію та номер правовстановлюючого документа. 

4. Державна реєстрація прав власності/користування (у разі наявності). Зазначається дата державного акта на земельну ділянку та номер (за наявності).

5. Період володіння/користування. Зазначається кількість повних та частка неповних місяців, розрахована за формулою: кількість днів володіння або користування у місяці/загальна кількість днів у місяці. Дані про частку неповних місяців вказують з чотирма десятковими знаками.

6. Кадастровий номер земельної ділянки – зазначається за наявності.

7. Місце розташування об’єкта оподаткування. Код КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці, де розташована земельна ділянка. Адреса (згідно із правовстановлюючими документами).

8. Площа земельної ділянки. Зазначається у гектарах, якщо земельна ділянка розташована за межами населеного пункту, кв.м, – якщо в межах. 

9. Нормативна грошова оцінка:

 • одиниці площі земельної ділянки (грн/га або грн/кв.м) – НГО з урахуванням коефіцієнтів індексації від останньої НГО;
 • одиниці площі ріллі АРК або області (грн/га) – зазначається НГО 1 га середнє значення по області, якщо відсутня нормативна оцінка земельної ділянки.

Звертаємо увагу, що коефіцієнт індексації за 2023 р. – 1,051. Він застосовується при визначенні НГО для декларації за 2024 р. 

10. Ставка податку %. Зазначається ставка податку відповідно до рішення органу місцевого самоврядування. Зі ставками на 2024 рік можна ознайомитися тут.

11. Річна сума земельного податку. Річна сума земельного податку визначається за формулою к. 12 або к. 13 х к. 14 або к. 156 х к. 17 / 100) / 12 (к. 7 + к. 8) (к. – колонка декларації).

12. Податкова пільга. Зазначається:

 • код пільги відповідно до довідника;
 • дата початку користування у звітному періоді – число, місяць, рік початку та закінчення користування пільгами у форматі дд.мм.рррр. У разі коли строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду. 
 • та сума пільги – сума пільги, розрахована пропорційно до періоду користування пільгою. 

13. Річна сума земельного податку (до сплати).

 

Розділ ІІ «Розрахунок суми орендної плати»

Цей розділ заповнюють таким чином: 

1. № з/п. Номер за порядком.

2. Категорія земельних ділянок. Інформація щодо цільового призначення земельних ділянок має відповідати інформації, зазначеній у правовстановлюючих документах. Проставляється номер арабським цифрами згідно з класифікатором видів цільового призначення КМУ від 28.07.2021 №821.

3. Документи, які засвідчують/підтверджують право користування. Дата і номер договору оренди земельної ділянки частки (паю).

4. Державна реєстрація прав користування (у разі наявності). Дата, час державної реєстрації договору оренди (іншого речового права). Дата і номер державної реєстрації договору оренди земельної ділянки (номер запису про інше речове право).

5. Дата закінчення терміну дії договору оренди. Дата закінчення терміну дії договору, вказана в договорі. Якщо в договорі вказано загальний термін дії договору, наприклад 7 років, то необхідно самостійно розрахувати дату закінчення починаючи з дати початку дії договору.

6. Період користування. Зазначається кількість повних місяців та частка неповних, розрахована за формулою: кількість днів користування у місяці/загальна кількість днів у місяці. Дані про частку неповних місяців вказують з чотирма десятковими знаками.

7. Кадастровий номер земельної ділянки – зазначається за наявності.

8. Місце розташування об’єкта(ів) оподаткування. Код КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці, де розташована земельна ділянка. Адреса (згідно із правовстановлюючими документами).

9. Площа земельної ділянки. У гектарах заповнюють, якщо за межами населеного пункту, кв.м, – якщо в межах. 

10. Нормативна грошова оцінка:

 • одиниці площі земельної ділянки (грн/га або грн/кв.м) – НГО з урахуванням коефіцієнтів індексації від останньої НГО;
 • одиниці площі ріллі АРК або області (грн/га) – зазначають НГО 1 га середнє значення по області, якщо відсутня нормативна оцінка земельної ділянки.

Визначення НГО, як ми зазначали вище, з урахуванням коефіцієнта індексації за 2023 р.

11. Розмір ставки орендної плати (%). Визначається відповідно до даних договору оренди земельної ділянки.

12. Річна сума орендної плати. Річна сума земельного податку визначається за формулою к. 12 або к. 13 х к. 14 або к. 156 х к. 17 / 100) / 12 (к. 7 + к. 8) (к. – колонка декларації).

 

Розділ ІІІ «Розрахунок (уточнення) податкового зобов’язання

При першому поданні річної декларації (звітної) заповнюють тільки колонку 3 «Нараховано на звітний період, усього» з розбивкою за місяцями (січень – грудень). Річна сума дорівнює значенню розділу І Річна сума земельного податку або розділу ІІ Річна сума орендної плати.  

Дані про збільшення або зменшення цих сум заповнюються у разі подання декларації з уточненнями.

 

Приклад заповнення. Підприємство використовує земельні ділянки державної та комунальної власності за договором оренди зі Степанівською сільською радою. 

Договір від 12.10.2023 (№45900169, дата реєстрації 12.10.2023). Дата закінчення договору оренди – 12.10.2040. Площа – 6,9545 га. Розмір орендної плати – 12% від НГО = 175907,12 грн.

Кадастровий номер земельної ділянки – 3525888300:02:000:0504.

Договір від 08.01.2021 (№25863170, дата реєстрації 09.01.2021). Дата закінчення договору оренди – 08.01.2029. Площа – 8,01 га. Розмір орендної плати – 10% від НГО = 116913,96 грн. 

Кадастровий номер земельної ділянки – 3525888300:02:000:0401.

НГО враховує коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки за 2023 р. – 1,051. 

Також у власності підприємства є земельна ділянка, яка не використовується для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Кадастровий номер земельної ділянки – 3525888300:02:000:0105.

Право власності підтверджує витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (№64900100, дата реєстрації 02.01.2024, НГО = 203000,00 грн, площа – 6,4584 га).

Підприємство 16.02.2024 подало дві звітні декларації, одну для нарахування орендної плати, іншу – для нарахування орендної плати за землю.

Зразок заповнення податкової декларації з плати за землю – орендна плата

Зразок заповнення податкової декларації з плати за землю – земельний податок

Автор: Пантюхова Анна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»