• Посилання скопійовано

Чи необхідно подавати Звіт про КІК та копії фінансової звітності КІК, що зареєстровані у рф?

Податківці розповіли, чи необхідно подавати Звіт про контрольовані іноземні компанії та копії фінансової звітності КІК, що зареєстровані у російській федерації, республіці білорусь за 2022 і 2023 роки

Чи необхідно подавати Звіт про КІК та копії фінансової звітності КІК, що зареєстровані у рф?

Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків розповідає, що відповідно до пп. 39-2.1.2 ПКУ контролюючою особою є фізична особа або юридична особа – резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії.

Також згідно з пп. 39-2.1.6 ПКУ особа вважається такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, у разі якщо така особа має можливість здійснювати суттєвий або вирішальний вплив на рішення такої юридичної особи щодо укладення угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від юридичного оформлення такого впливу.

Тож поняттям контролю охоплюються не лише ознаки юридичного контролю, а й фактичного.

Пунктом 39-2.5 ПКУ встановлено вимоги щодо складання та подання Звіту про контрольовані іноземні компанії (далі – Звіт). Зокрема, пп. 39-2.5.2 ПКУ передбачено, що контролюючі особи зобов’язані подавати Звіт до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22.05.2003 №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05.10.2017 №2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

До Звіту обов’язково додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, такі копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії подаються разом із річною декларацією про майновий стан і доходи або податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період.

Згідно з пп. 39-2.5.4 ПКУ, якщо контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії та/або здійснення розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії до дати граничного строку подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, така контролююча особа подає Звіт за скороченою формою, який містить лише відомості, передбачені пп. «а» – «в» пп. 39-2.5.3 ПКУ.

Контролююча особа зобов’язана подати повний Звіт до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком. У разі якщо відповідно до такого звіту загальний оподатковуваний дохід, об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи збільшується, така особа до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком, подає уточнюючу річну декларацію про майновий стан і доходи або податкову декларацію з податку на прибуток підприємств. У такому разі штрафні санкції та/або пеня не застосовуються.

Наказом Мінфіну від 25.08.2022 №254 затверджено форму Звіту, скорочену форму Звіту, Порядок заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скорочену форму Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу.

Водночас відповідно до пп. 69.1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності та/або документів (повідомлень), у тому числі передбачених ст. 39 і 39-2, п. 46.2 ПКУ, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у пп. 69.1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, Перелік документів, що підтверджують неможливість платника податків – юридичної особи, зокрема щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента, та Перелік документів, що підтверджують неможливість платника податків – фізичної особи, зокрема самозайнятої особи, своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента, затверджені наказом Мінфіну від 29.07.2022 №225, який набрав чинності 06 вересня 2022 року.

Враховуючи викладене, платнику податків потрібно подати за 2022 і 2023 роки належним чином заповнені Звіти про КІК із завіреними належним чином копіями фінансової звітності КІК, податкові декларації та додатки КІК (у разі відсутності рішення контролюючого органу про неможливість виконання обов’язків цим платником податків).

Відповідну інформацію розміщено 17.04.2024 на вебпорталі ДПС за посиланням: Головна/Прес-центр/Новини/Інформаційний лист №3/2024: Щодо окремих питань запроваджених правил про контрольовані іноземні компанії/питання 2.7.

Джерело: ДПС по роботі з великими платниками податків

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»