Главная Все новости Госрегулирование Другое

Утвержден новый механизм ведения реестра выданных векселей

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила Порядок ведения реестра выданных векселей, который регулирует состав, порядок и сроки внесения информации в реестр выданных векселей и предоставление соответствующей информации векселедержателю

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 18.10.2017 р. №774 затвердила Порядок ведення реєстру виданих векселів, - інформує "Вісник. Офіційно про податки".

Документ регулює склад, порядок і строки внесення інформації до реєстру виданих векселів та надання відповідної інформації векселедержателю.

Реєстр виданих векселів  — сукупність даних на паперових носіях та/або в електронному вигляді про видані векселедавцем (трасантом) переказні векселі та прості векселі.

Витяг з реєстру виданих векселів — інформація, що міститься у реєстрі за певний звітний період, та/або інформація за окремо виданим векселем (векселями).

Зазначений реєстр веде векселедавець (трасант). Він має внести до Реєстру інформацію щодо складання векселя, платежу, погашення, прострочення, пролонгації, протесту у неплатежі за векселем та іншу інформацію, передбачену формою Реєстру, не пізніше трьох робочих днів з дня вчинення відповідної дії чи настання події.

Зазначений реєстр ведеться українською мовою у хронологічному порядку в міру виникнення фактів видачі переказного та/або простого векселя. У разі ведення Реєстру в паперовій формі він має бути прошитий, аркуші — пронумеровані, кількість аркушів у Реєстрі має бути засвідчена підписом керівника векселедавця — для юросіб або підписом векселедавця — для фізосіб.

У разі ведення Реєстру в електронній формі векселедавець (трасант) має забезпечувати за потреби його друк на паперовому носії. Роздрукована паперова форма Реєстру має бути прошита, аркуші — пронумеровані, кількість аркушів — засвідчена підписом керівника векселедавця — для юросіб або підписом векселедавця — для фізосіб.

При веденні Реєстру в електронній формі векселедавець (трасант) повинен забезпечити такі умови його ведення, за яких інформація з Реєстру буде доступна тільки для читання та які унеможливлять внесення будь-яких змін до Реєстру. Копії електронних масивів (файлів) мають зберігатися в інших приміщеннях і систематично поновлюватися на дату подання фінансової звітності.

Для ідентифікації інформації щодо юридичних та/або фізичних осіб — нерезидентів, яка вноситься до Реєстру, допускається додаткове зазначення цієї інформації мовою держави, в якій зареєстровано нерезидента.

Водночас виправлення в Реєстрі не допускаються.

Векселедавець (трасант) повинен вжити всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та прихованому виправленню записів у Реєстрі та забезпечити його належне зберігання протягом установленого строку.

Строк зберігання Реєстру не може бути меншим, ніж строк векселів, інформація про які у ньому розміщена. Якщо на дату подання фінансової звітності всі векселі у Реєстрі вже погашені, такий Реєстр може вважатися закінченим і зберігається протягом строку, встановленого законодавством.

Джерело
Вестник. Официально о налогах
Рубрика:
Госрегулирование / Другое
Теги:
Вексель

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме