• Посилання скопійовано

Документи на придбання товару: потрібні ФОПу чи ні?

Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики надав роз’яснення щодо обліку товарних запасів ФОП, підтвердження доходів і витрат первинними документами тощо. Розгляньмо це роз’яснення і прокоментуємо його

Документи на придбання товару: потрібні ФОПу чи ні?

Коментар до листа Комітету ВРУ від 29.06.2021 р. № 04-32/12-2021/211661

За роз’ясненням Комітету, ФОП – платники ЄП і неплатники ПДВ, які не продають технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, лікарські засоби та вироби медичного призначення, ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, не зобов’язані вести облік товарних запасів та підтверджувати їх походження первинними документами для цілей контролю за дотриманням законодавства у сфері застосування РРО.

Проте позиція ДПС щодо цього є іншою: податківці вимагають від ФОП наявності первинних документів на придбаний товар, а якщо він їх не надає, вони вважають, що ФОП придбав ці товарі у фізособи без сплати ПДФО та військового збору або отримав безоплатно.

Обидва ці підходи вимагають сплати ПДФО та військового збору з вартості товару:

  • у першому разі ФОП є податковим агентом гіпотетичного продавця-фізособи і має доплатити за нього ПДФО та ВЗ,
  • у другому – повинен самостійно оподаткувати свій дохід у вигляді безоплатно отриманого товару єдиним податком.

Хто ж правий – Комітет чи податківці? 

 

Позиція редакції

Незважаючи на те, що лист Комітету датований червнем (а з того часу з точки зору законодавства багато чого відбулося), він є актуальним і зараз. Як і проблема, яка в ньому розглядається.

Що з того часу змінилося? Нагадуємо, що з 26 листопада діє Порядок ведення товарного обліку для ФОП, який мий аналізували тут.

Новозатверджений товарний облік передбачає таке собі оприбуткування придбаних товарів на підставі певних первинних документів.

Однак оскільки ФОП не ведуть бухоблік, то до них не застосовуються норми Закону про бухоблік, зокрема, ті, які визначають поняття первинного документа. Тому у п. 2 розділу І Порядку №496 надано власне визначення двох «документальних» понять:

  • документи, які підтверджують облік та походження товарів – це Форма ведення обліку товарних запасів, визначена додатком до цього Порядку (далі - Форма обліку), та первинні документи;
  • первинні документи – це опис залишку товарів на початок обліку, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару (найменування суб'єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) або код згідно з ЄДРПОУ суб'єкта господарювання, серія та номер паспорта / номер ID картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару.

Але ситуації, яка розглядається у коментованому листі, ці вимоги не стосуються! Адже, як і влітку, відповідно до п. 12 ст. 3 Закону про РРО товарний облік не зобов’язані вести ФОП-"єдинники", які одночасно:

- перебувають на єдиному податку 1, 2 та 3-ї групи за ставкою 5% (неплатники ПДВ);

- не торгують такими трьома групами товарів:

  • (1) технічно складними побутовими товарами, що підлягають гарантійному ремонту;
  • (2) лікарськими засобами та виробами медичного призначення (ветеринарних препаратів та засобів для лікування тварин це не стосується!);
  • (3) ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Але податківці все рівно вимагають первинки і від таких ФОП. Абсолютно неправомірно, на нашу думку!

По-перше, поняття первинного документа та господарської операції визначені у ст. 1 Закону про бухоблік, який стосується тільки юридичних осіб:

  • первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію;
  • господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни у структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства.

Як бачимо, поняття первинного документа ніяк не стосується фізичних осіб, оскільки вони не здійснюють господарських операцій в розумінні Закону про бухоблік, у них немає активів, зобов’язань, власного капіталу. Іншими словами, фізичні особи первинні документи не складають.

По-друге, у п. 44.1 ПКУ зазначено: для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Як ми з’ясували вище, ведення первинних документів від ФОП закон не вимагає. А що це за «інші документи» для фізосіб – платників єдиного податку?

Відповідь знаходимо у п. 296.1 ПКУ, за яким ФОП-"єдинники" 1 ,2 групи та 3 групи за ставкою 5% ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів. Жодної згадки про облік понесених витрат або про документи на придбання товарів.

Отже, ПКУ вимагає від ФОП тільки ведення обліку доходів. Підтвердження походження товару не вимагається. Тож, на нашу думку, роз’яснення Комітету слід вважати таким, що дійсно ґрунтується на нормах ПКУ.

Але, як відомо, Комітет документальні  перевірки ФОПів не проводить. А податківці - навпаки. І під час перевірки вони покладатимуться на роз’яснення ДПС, а не Комітету при ВРУ. 

Тому не поспішайте радіти і користуватися коментованим листом. Крапку в цій проблемі ставити зарано, а захистити платника податків може лише власна ІПК, отримана в письмовій або в електронній формі. І то – від штрафу та пені (тобто щодо відповідальності), а не від донарахування податків при перевірці, якщо податківці раптом передумають. Тож, доки ДПСУ не змінить свою позицію, краще отримати ІПК і або діяти за нею, або оскаржувати її в суді.

 

Позиція інших експертів

У своєму пості Олександр Зарайський наголосив, що днями в інтернеті був розповсюджений лист Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики (далі - Комітет) за підписом Гетманцева, в якому, зокрема, заначено:

«Це означає, що такі ФОП – платники єдиного податку не повинні підтверджувати документами (в тому числі первинними документами) витрати на придбання товарів/послуг, а повинні вести лише облік доходів з урахуванням вимог п. 44.1 ст. 44 ПК України».

Хотів би зазначити, що вищевказане не відповідає фактичному стану справ.

Вже багато років поспіль, в усіх своїх консультаціях, Державна податкова служба України дотримується позиції відповідно до якої: незалежно від того, чим торгує платник єдиного податку, йому в обов’язковому порядку потрібні документи, що підтверджують придбання товару, яким він торгує, або сировини/матеріалів, з якого цей товар виготовлений.

Як приклад, наведу першу ліпшу консультацію із ЗІР, яку я знайшов відразу.

В ній, зокрема, зазначено: «... згідно з п. 297.3 ст. 297 ПКУ платник єдиного податку виконує передбачені ПКУ функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах. При відсутності первинних документів на товари (роботи, послуги), придбані платником єдиного податку, у разі виявлення факту щодо неутримання податку на доходи фізичних осіб при виплаті доходу громадянам до платників податків застосовуються штрафні санкції, як до податкового агента, передбачені ст. 125 прим. 1 ПКУ, та на суму грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, нараховується пеня згідно з пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ».

У перекладі із податкової мови на звичайну це означає, що якщо у ФОП – платника єдиного податку немає документів, що підтверджують придбання товарів, податкова буде вважати, що такі товари були придбані у звичайних фізичних осіб - не підприємців. І відповідно ФОП має бути стосовно таких міфічних фізосіб податковим агентом та перераховувати до бюджету ПДФО та ВЗ із вартості придбання товарів».

Автор: Єгорова Юлія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Держрегулювання/Готівковий обіг та каса

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Готівковий обіг та каса»