Головна Усі новини Держрегулювання Інше

Чи включаються до Реєстру неприбутківців недержавні пенсійні фонди

Міністерство фінансів України розглянуло питання включення недержавних пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій

Хто такі недержавні пенсійні фонди?

Суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, є недержавні пенсійні фонди, страхові організації, банківські установи, засновники, вкладники, учасники, адміністратори пенсійних фондів, компанії з управління активами, зберіганні пенсійних фондів (п. 2 статті 2 Закону № 1057).

 

Недержавні пенсійні фонди (далі - пенсійні фонди) мають статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), провадять діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснюють пенсійні виплати учасникам фонду у визначеному Законом  № 1057 порядку. До того ж, пенсійні фонди створюються на підставі рішення засновників та не мають на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між засновниками.

 

Чи включаються недержавні пенсійні фонди до Реєстру неприбуткових

Мінфін у листі від 14.07.2017 р. № 11210-09-10/18926 зазначив, що відповідно до пп. 133.4.1 ПКУ не є платником податку на прибуток неприбуткове підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає вимогам, визначеним у цьому підпункті ПКУ.

Однією з таких вимог є заборона розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Крім того, пп. 133.4.2 ПКУ визначено, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Таким чином, вимоги ПКУ до установчих документів в частині заборони розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) неприбуткової організації для пенсійних фондів є такою, що узгоджується з положеннями Закону № 1057 по суті, оскільки цей закон визначає заборону розподілу прибутку між засновниками пенсійного фонду, а також відповідає засадам недержавного пенсійного забезпечення, які полягають в отриманні додаткових пенсійних виплат виключно учасниками пенсійних фондів.

Усі новини про «неприбутківців» – у вашій поштовій скриньці!

Нова тематична розсилка від редакції. Ви точно нічого не пропустите

Підписатись

Хочете подивитись, як це виглядає?

Проте у Мінфіні зауважують, що потребують узгодження на законодавчому рівні визначення поняття «учасник пенсійного фонду», наведене в Законі № 1057 та абзаці третьому підпункту 133.4.1 ПКУ.

Крім того, необхідно узгодити порядок передачі активів пенсійних фондів, у разі їх ліквідації. Так, у ПКУ встановлено вимогу до установчих документів неприбуткових організацій як неплатників податку на прибуток, яка стосується передачі активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходів бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) (абзац четвертий пп. 133.4.1 ПКУ).

А Законом № 1057 визначено спеціальний порядок здійснення операцій з пенсійними активами та коштами при ліквідації пенсійних фондів, який, зокрема статтею 9, визначений як вимога до статутів пенсійних фондів. Так, статтею 18 Закону № 1057 встановлюється, що пенсійні кошти передаються відповідно до заяв учасників пенсійного фонду, що ліквідується, а саме:

  • до іншого пенсійного фонду, з яким учасником фонду буде укладено пенсійний контракт,
  • або до банку, в якому буде відкрито пенсійний депозитний рахунок,
  • або до страхової організації, з якою учасником банку буде укладено договір страхування довічної пенсії, якщо учасник фонду досягнув пенсійного віку.

При цьому, лише якщо учасник фонду в установлені строки не подав письмової заяви та копії пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка, або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією, зазначені пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією для всіх таких учасників фонду, на умовах та в порядку, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Такий порядок передачі активів при ліквідації пенсійного фонду не узгоджується з положеннями ПКУ. А отже врегулювання цього питання передбачає внесення законодавчих змін, оскільки установчі документи пенсійних фондів відповідно до вимог Закону № 1057 не можуть містити обмеження щодо передачі пенсійних коштів у разі їх ліквідації виключно до інших пенсійних фондів. Зазначене підтримується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Таким чином, відповідно до ПКУ пенсійні фонди як неприбуткові організації могли перебувати в Реєстрі неприбуткових установ та організацій до 1 липня 2017 року.

Слід зазначити, що з метою законодавчого врегулювання питання включення недержавних пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій Міністерством фінансів України розроблено проект Закону України №6534-1 "Про внесення змін до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (щодо врегулювання питання включення пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій)".

 

Порядок оподаткування коштів, які нагромаджуються в системі недержавного пенсійного забезпечення

Мінфін у листі зауважує, що такий порядок має особливості, у тому числі в частині оподаткування податком на прибуток.

Так, пп. 141.6.2 ПКУ передбачається звільнення від оподаткування суми коштів у вигляді внесків, що надходять до платників податку, які здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків та осіб, які уклали договори страхування відповідно до Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення», а також осіб, які уклали договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду відповідно до зазначеного Закону.

Отже, ПКУ передбачає звільнення від оподаткування суми коштів у вигляді внесків, що надходять до суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення, які є платниками податку на прибуток.

Автор:
«Дебет-Кредит»
Джерело
Мінфін
Рубрика:
Держрегулювання / Інше
Теги:
Неприбуткові установи , Пенсійний фонд , Податок на прибуток , Законопроекти

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі