Головна Усі новини Оподаткування Загальні положення

Платимо податки або ЄСВ: як зазначити призначення платежу правильно?

Податківці нагадали вимоги до заповнення поля «Призначення платежу» платіжного доручення при сплаті податків і зборів, а також ЄСВ

ДПС у Кіровоградській області розповідає, що порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, визначені наказом Мінфіну від 24.07.2015 р. №666 (із змінами і доповненнями).

При сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні помилково або надміру зарахованих коштів поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

поле №1 – друкується службовий код (знак) «*» (ознака платежу);

поле №2 – друкується розділовий знак «;» та код виду сплати (формат ссс – тризначнечисло);

поле №3 – друкується розділовий знак «;» та код платника, а саме:

податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті або запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії);

поле №4 – друкується розділовий знак «;» та роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля «Призначення платежу» електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу «;» не допускається.

У разі сплати платежу до бюджету в іноземній валюті обов'язково вказується код класифікації доходів бюджету.

поля №5 – 7 – друкується розділовий знак «;», поля не заповнюються.

При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між цифрами та службовими знаками, між словами та службовими знаками.

Приклади заповнення поля «Призначення платежу» в платіжному дорученнь:

1) сплата суми грошового зобов'язання з податку на прибуток підприємством, що має код за ЄДРПОУ 20120559:

*;101;20120559;податок на прибуток за 2 кв.;;;

1 – службовий код ("*"); 2 – код виду сплати ("101" – сплата суми податків і зборів / єдиного внеску); 3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату (підприємство , що має код за ЄДРПОУ 20120559); 4 – друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу; 5 – не заповнюється; 6 – не заповнюється; 7 – не заповнюється;

2) сплата коштів у рахунок податкового боргу підприємством, що має код за ЄДРПОУ 30611145:

*;140;30611145; сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу з податку на прибуток;;;

1 – службовий код ("*"); 2 – код виду сплати ("140" – сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу / заборгованості з єдиного внеску; 3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату (підприємство, що має код за ЄДРПОУ 30611145); 4 – друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу; 5 – не заповнюється; 6 – не заповнюється; 7 – не заповнюється.

Перелік кодів видів сплати наведений у додатку до Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок.

Під час сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, єдиного внеску з використанням єдиного рахунку реквізити «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюються так:

поле №1 – заповнюється сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою ",", копійки позначаються двома знаками. Якщо сума розрахункового документа виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляються два нулі "00". Значення поля має бути більше нуля;

поле №2 – заповнюється розділовий знак ";" та код платника, а саме:

заповнюється податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті або запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії) (має 8 – 10 знаків у символьному форматі);

поле №3 – заповнюється розділовий знак ";" та код класифікації доходів бюджету / технологічний код єдиного внеску (має 8 цифр);

поле №4 – заповнюється розділовий знак ";" та код адміністративно-територіальної одиниці за КОАТУУ (має 10 цифр);

поле №5 – заповнюється розділовий знак ";" та номер рахунку для зарахування коштів до відповідного бюджету / рахунку для зарахування єдиного внеску (має 29 знаків у символьному форматі);

поле №6 – заповнюється розділовий знак ";" та код одержувача (має 8 цифр);

поле №7 – заповнюється розділовий знак ";" та дата податкового повідомлення-рішення / рішення / вимоги / та/або рішення щодо єдиного внеску, за яким здійснюється сплата (формат – ДД.ММ.РРРР). Пробіли (пропуски) недопустимі (наприклад, 01 січня 2021 року подається у вигляді 01.01.2021). Заповнюється платником податків / єдиного внеску у разі сплати грошових зобов'язань / єдиного внеску, визначених на підставі податкових повідомлень-рішень / рішень / вимог / та/або рішень щодо єдиного внеску. При цьому поля №3 – №6 не заповнюються;

поле №8 – заповнюється розділовий знак ";" та номер податкового повідомлення-рішення / рішення / вимоги/ та/або рішення щодо єдиного внеску, за яким здійснюється сплата. Заповнюється платником податків / єдиного внеску у разі сплати грошових зобов'язань / єдиного внеску, визначених на підставі податкових повідомлень-рішень / рішень / вимог та/або рішень щодо єдиного внеску. При цьому поля №3 – №6 не заповнюються;

поле №9 – заповнюється розділовий знак ";", код ознаки платежу та виключно платником податків, який сплачує авансові внески з податку на прибуток під час виплати дивідендів або податок, який утримується під час виплати доходів нерезидентам з кодом ознаки "5";

поле №10 – заповнюється розділовий знак ";", код ознаки платежу та виключно платником податків, який сплачує акцизний податок під час придбання марок або під час погашення податкового векселя з кодом ознаки "6";

поле №11 – заповнюється розділовий знак ";" та роз'яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля реквізиту «Призначення платежу» електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу ";" не допускається;

поле №12 – заповнюється розділовий знак ";" та органами Казначейства та/або територіальними органами ДПС. Таке поле неактивне під час заповнення його платником податків / єдиного внеску;

поле №13 – заповнюється розділовий знак ";" та органами державної виконавчої служби та/або територіальними органами ДПС у разі перерахування стягнутих сум на єдиний рахунок. Таке поле неактивне під час заповнення його платником податків / єдиного внеску;

поле №14 – заповнюється розділовий знак ";" та символьний знак "#". Зазначення знака "#" є обов'язковим.

Під час заповнення полів не допускаються пропуски (пробіли) між цифрами та службовими знаками, між словами та службовими знаками.

Приклад заповнення реквізиту «Призначення платежу» для стягнення територіальними органами ДПС з підприємства, яке має податковий номер 00993390, коштів у рахунок погашення податкового боргу на єдиний рахунок:

25000,00;00993390;11021000;;UA9889999800000331136009050009;37979758;;;;;стягнення податкового боргу за рішенням суду від 20.01.2020 №910/784/19;;F;#

де, 1 (25000,00) – сума коштів, яка стягується з платника податків на єдиний рахунок у рахунок погашення податкового боргу; 2 (00993390) – податковий номер платника податків, з рахунку якого здійснюється стягнення податкового боргу; 3 (11021000) – код класифікації доходів бюджету, на який спрямовуються кошти; 4 – не заповнюється;

5 (UA9889999800000331136009050009) – номер бюджетного рахунку для зарахування коштів до відповідного бюджету; 6 (37979758) – код одержувача; 7-10 – не заповнюється; 11 (стягнення податкового боргу за рішенням суду від 20.01.2020 №910/784/19) – роз'яснювальна інформація про призначення платежу; 12 – не заповнюється; 13 (F) – код ознаки платежу "F" – стягнуто територіальними органами ДПС під час вжиття заходів з погашення податкового боргу; 14 (#) – символьний знак "#".

Сплата за кожним видом платежу може оформлятись як окремим документом на переказ, так і одним документом на переказ декілька одержувачам коштів. У разі визначення декількох одержувачів коштів, суми, зазначені в полі №1 «Призначення платежу», мають відповідати загальній сумі переказу за розрахунковим документом, а інформація про податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України в полі №2 «Призначення платежу» повторюється за кожним таким одержувачем.

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Джерело
ДПС у Кіровоградській області
Рубрика:
Оподаткування / Загальні положення
Теги:
Єдиний податок

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі