Головна Усі новини Оподаткування ПДВ

Нові коди УКТ ЗЕД: з якої дати застосовувати?

Пертурбації з набранням чинності Законом №674 призвели до того, що в багатьох платників податків виникає запитання, з якої дати застосовуються нові коди УКТ ЗЕД. Проаналізуймо, що кажуть стосовно цього податківці в IПК ДПСУ від 01.09.2020 р. №3658/IПК/99-00-05-06-02-06 та №3659/IПК/99-00-05-06-02-06

Коли набрав чинності Закон №674?

Навіть на це, здавалось би, просте запитання, немає однозначної відповіді.

Сам Закон №674, точніше, пункт 1 його статті 3, стверджує, що цей Закон набирає чинності з 1 липня 2020 року.

Так би воно й мало бути і так би було простіше для всіх, якби десь у ланцюжку проходження закону від проєкту до чинного нормативно-правового акта не стався збій. Не показуватимемо пальцем, але прийнятий 04.06.2020 р. Закон був спрямований на підпис Президентові 16.06.2020 р., а от повернутий із підписом від Президента аж 01.07.2020 р. – у день, коли він уже мав бути офіційно опублікований і чинний.

 

Чому коди за 2013 рік – версії 2012 року, а за 2020 рік – 2017 року?

Це не для того, щоб нас заплутати, тобто заплутування – лише побічний ефект. Річ у тім, що коди Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності складено на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів, яку розробляє Всесвітня митна організація. Попереднє, п'яте видання Гармонізованої системи з'явилося 2012 року і стало основою для УКТ ЗЕД версії 2012 року, затвердженої в 2013 році Законом №584. Натомість останнє, шосте видання Гармонізованої системи вийшло в 2017 році, на його основі і було розроблено УКТ ЗЕД версії 2017 року, затверджену в 2020 році Законом №674.

 

Наслідки зволікання з підписанням до останнього дня, дозволеного статтею 94 Конституції, були не те щоб трагічні, але не надто приємні.

По-перше, про набрання чинності Законом №674 з 01.07.2020 р. можна було забути. Прецеденти підписання Президентом законів у день їх прийняття Верховною Радою були, а от випадків офіційного опублікування в день підписання якось не пригадується. Тож і Закон №674 був офіційно опублікований щойно 2 липня.

По-друге, зволікання з підписанням Закону і, відповідно, його запізніле опублікування не дали змоги підготуватися до його запровадження.

А по-третє, виникає ще таке запитання: якщо закон, який мав набрати чинності 1 липня, офіційно опублікований щойно 2 липня, – він чинний з 2 чи з 3 липня?

I щодо цього теж є різні позиції. Одна з них представлена в базі даних «Законодавство України» на сайті Верховної Ради, де написано, що остання подія в історії Закону – набрання чинності – відбулася 02.07.2020 р., тобто днем офіційного опублікування.

До речі, якщо спір дійде до суду, то для суду визначальною буде саме дата 02.07.2020 р.

Але в ситуації з УКТ ЗЕД ця позиція не позбавлена недоліків. Адже митниця працює цілодобово, з перервами тільки на перезмінку. Тому навіть якщо припустити, що Закон №674 набрав чинності з 02.07.2020 р., то почати застосовувати його з цієї дати ніяк неможливо: адже до моменту його опублікування вже минув деякий час, датований цією самою датою.

Тому серед тих, хто має справу з УКТ ЗЕД на практиці, є друга позиція – що Закон №674 застосовується з 00 годин 03.07.2020 р.

Саме ця позиція і висловлена в коментованій IПК від 01.09.2020 р. №3659/IПК/99-00-05-06-02-06, а до податківців – митниками в листі ДМСУ від 02.07.2020 р. №08-4/16-01-02/7/7302, на який ця IПК й посилається. Тобто в день офіційного опублікування Закону №674 митниця видала листа, що застосовуватися він починає з опівночі наступного дня.

 

Що сказала митниця

Зазначений Закон офіційно опубліковано у газеті «Голос України» №109 від 02.07.2020 р.

Відповідно до статті 94 Конституції України та частини першої статті 2 Митного кодексу України закони України з питань митної справи, нормативно-правові акти з питань митної справи, видані Кабінетом Міністрів України та центральним органом виконавчої влади, набирають чинності через 45 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим законом або нормативно-правовим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування.

Враховуючи вищевикладене, Закон України «Про Митний тариф» набирає чинності з 00 годин 3 липня 2020 року.

Лист ДМСУ від 02.07.2020 р. №08-4/16-01-02/7/7302

 

I ще попереднього дня, коли Закон №674 вже було підписано, але ще не опубліковано, митниця затвердила Перехідні таблиці для зручнішого використання УКТ ЗЕД 2017 року.

Зрештою, ще до появи коментованої IПК ДПСУ писала про це в інформаційному листі від 10.08.2020 р. №14 (див. «ДК» №33-34/2020), а ми – в статті «Нові коди УКТ ЗЕД» у «ДК» №33-34/2020.

I, до речі, ані Закон №674 не набрав чинності повністю, ані Закон №584 не втратив чинності повністю: деякі нові коди починають застосовуватися щойно з 01.01.2021 р.

 

Що змінюється в УКТ ЗЕД з 01.01.2021 р.?

До 01.01.2021 р. для сигар та сигарил застосовується єдиний код УКТ ЗЕД 2012 року 2402 10 00 00. З 01.01.2021 р. цей код перестає застосовуватися, а сигари та сигарили отримують окремі коди в межах позиції 2402 10 00: сигари – 2402 10 00 10, сигарили – 2402 10 00 90. Самі ставки мита не змінюються і становлять 10%.

З 01.01.2021 р. перестає застосовуватися код 2403 99 90 00, а в межах позиції 2403 99 90 з'являються нові коди 2403 99 90 10 – тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням, 2403 99 90 90 – інший. Ставки мита, знову-таки, не змінюються і становлять 1,8 євро за 1 кг, хоча для ТВЕНів запроваджується додаткова одиниця вимірювання та обліку – тисяча штук.

З 01.01.2021 р. перестає застосовуватися код 3824 90 97 90, натомість з'являється код 3824 99 96 20 – рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Ставка мита становитиме 3% на відміну від 0% для старого коду 3824 90 97 90, а додатковою одиницею вимірювання та обліку буде літр.

 

Яка підстава – Закон чи лист митниці?

Проте листами державних органів не може встановлюватися, з якого моменту починає діяти закон. Натомість ані в коментованій IПК №3659/IПК/99-00-05-06-02-06, ані в листі ДМСУ №08-4/16-01-02/7/7302 немає посилання на норму закону, якою було би встановлено, чому Закон №674 починає діяти не з дня опублікування, а з 00 годин наступного дня. Єдина більш-менш підхожа норма в тому, що можна було би назвати «мотиваційною частиною» цих листа й IПК, – це пункт 1 статті 2 МКУ.

Але в цьому пункті нічого не говориться про «00 годин наступного дня», а лише що закони з питань митної справи «набирають чинності через 45 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим законом або нормативно-правовим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування».

То що ж, митники і податківці це з пальця висмоктали?

Ні, просто не змогли правильно послатися на відповідну норму МКУ.

Посилатися слід було не на частину 1 статті 2 МКУ, а на частину 3 цієї статті: «Закон України або інший нормативно-правовий акт з питань митної справи, який набирає чинності з дня офіційного опублікування, вважається чинним з 0 годин дня, наступного за днем офіційного опублікування зазначеного закону України або нормативно-правового акта».

Хоча... У цій статті ще ж є частина 5, де сказано: «Якщо день набрання чинності законом України або іншим нормативно-правовим актом з питань митної справи визначено конкретною датою, цей закон або акт вважається чинним з 0 годин зазначеної дати».

Осьдечки й камінь спотикання. Адже день набрання чинності Законом №674 встановлено ним самим – 1 липня 2020 року. I якби Президент України не ставився недбало до своїх конституційних обов'язків і підписав Закон №674 трохи раніше, щоб він був опублікований хоча б 30 червня (це був вівторок, цього дня «Голос України» виходить), закон почав би діяти з 0 годин 1 липня відповідно до ч. 5 ст. 2 МКУ.

Але так не сталося, Закон №674 був офіційно опублікований пізніше зазначеної дати, тож до нього має бути застосовано ч. 3 ст. 2 МКУ – «вважається чинним з 0 годин дня, наступного за днем офіційного опублікування».

А не послалася митниця на цей пункт, гадаємо, тому, що дата набрання чинності визначена в самому Законі №674, тож за формальними критеріями ч. 3 ст. 2 МКУ не може до нього застосовуватися. З цієї самої причини митники і податківці говорять не «вважається чинним», як сказано в МКУ, а «засто-совується».

 

До чого тут податкова?

На перший погляд може здатися, що жодної проблеми немає: до 3 липня ми застосовували старі коди УКТ ЗЕД версії 2012 року, а з 3 липня – коди УКТ ЗЕД версії 2017 року.

I проблеми й не було б, якби коди Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, як і говорить її назва, застосовувалися лише для зовнішньоекономічної діяльності – тобто на митниці.

Але відповідно до пп. «і» п. 201.1 ПКУ код УКТ ЗЕД є обов'язковим реквізитом податкової накладної, а отже, стосується всіх платників ПДВ, у тому числі СГ, які є платниками ПДВ у зв'язку з переміщенням товарів чи послуг через митний кордон України.

А це вже сфера відповідальності ДПСУ.

 

У чім проблема?

Кількість запитів на IПК з цього питання та на нашій «гарячій лінії» свідчить про те, що проблема є.

Так, більшість кодів залишилася незмінною. Але якщо коди версії 2012 року і 2017 року різні, постає запитання: який код зазначати в ПН при продажу після 03.07.2020 р. товару, який був імпортований до цієї дати і в митній декларації на який зазначено коди УКТ ЗЕД версії 2012 року?

У коментованій IПК №3659/IПК/99-00-05-06-02-06 податківці дають таку відповідь на це запитання: «Починаючи з 03.07.2020 р. у разі здійснення операції з постачання на митній території України товару, ввезеного на митну територію України до 02.07.2020 р. (включно), у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2012 року), що був вказаний у митній декларації, оформленій при його ввезенні на митну територію України».

Усе б гаразд, але «мотиваційна частина» цієї IПК не містить жодної аргументації на користь такого висновку. Тим часом податківці не завжди вважали саме так. Наприклад, в IПК ДФСУ від 12.04.2018 р. №1545/6/99-99-15-03-02-15/IПК вони писали, що в РК «зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД... чинний на час складання такого розрахунку коригування».

А от у листі ДФСУ від 09.12.2016 р. №26713/6/99-99-15-03-02-15 висловлюється та сама позиція, що й у коментованій IПК: «При здійсненні платником ПДВ операції з постачання товару (транспортного засобу) на митній території України, попередньо ввезеного на митну територію України, у графі 3 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» податкової накладної зазначається код УКТ ЗЕД, вказаний у митній декларації, відповідно до якої здійснювалося митне оформлення такого товару при його ввезенні на митну територію України, у тому числі і у випадку, якщо на дату постачання товару вказаний у митній декларації код УКТ ЗЕД змінився».

А отже, висновок з цього такий: ДПС не має сталої позиції з цього питання, тому найбезпечніше буде отримати власну IПК. Адже від блокування ПН/РК через різні коди УКТ ЗЕД тепер не застрахований ніхто.

 

А тепер – про електромобілі

Даруйте, не про електромобілі, а «транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома)». Хоча сподіваємося, що невдовзі замість цього лінгвістичного покруча знову почне застосовуватися термін «електромобіль», так само як замість «знаки для товарів та послуг» знову повернувся термін «торговельна марка», про що ми писали в «ДК» №36/2020.

Iмпортери електромобілів мають окремий клопіт. Пунктом 64 підрозділу 2 розділу XX ПКУ передбачено тимчасове (до 31.12.2022 р.) звільнення від ПДВ імпорту та постачання на митній території України електромобілів за кодами 8703 90 10 10 УКТ ЗЕД.

Але це код УКТ ЗЕД версії 2012 року. В УКТ ЗЕД версії 2017 року такі ТЗ класифікуються за кодами 8703 80 10 10 та 8703 80 90 10.

Чи діє звільнення від ПДВ з огляду на те, що коди 8703 80 10 10 та 8703 80 90 10 у п. 64 підрозд. 2 розд. XX ПКУ не згадуються?

Податкова в IПК №3658/IПК/99-00-05-06-02-06 лояльно поставилася до цього запитання і сказала, що звільнення від ПДВ, передбачене для коду 8703 90 10 10, після набрання чинності Законом №674 поширюється на нові коди 8703 80 10 10 та 8703 80 90 10 УКТ ЗЕД версії 2017 року.

 

За що проголосувала Рада

2. У підрозділі 2 розділу ХХ «Перехідні положення»:

1) у пункті 64 слова та цифри «31 грудня 2022» замінити словами та цифрами «31 грудня 2025», слова «та з постачання» замінити словами та знаками «та/або постачання», а слова та цифри «товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні, а також операції із ввезення на митну територію України товарів, зазначених у товарних підкатегоріях 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 40 88 00 згідно з УКТ ЗЕД.)» замінити словами та цифрами «товарних позиціях 8701 20, 8702-8705 (крім 8702 90 90 10) згідно з УКТ ЗЕД.»;

Пункт 2 законопроєкту від 14.05.2020 р. №3476

 

Знову ж, єдиним нормативним обґрунтуванням такого підходу в цій IПК є Перехідні таблиці, які мають лише довідковий характер. А отже, і тут порятунком може бути лише власна індивідуально податкова консультація. Щоправда, ДПС говорить про законопроєкт №3806, який має внести зміну до ПКУ і виправити ситуацію. Проте зазначений проєкт ще тільки на розгляді в комітеті. Натомість тим часом у першому читанні прийнято проєкт №3476, який подовжує пільгу з ПДВ до 31.12.2025 р., але не тільки для електромобілів, а й для колісних тракторів і автомобілів з ДВЗ. Ще довше звільнення від ПДВ, аж до 31.12.2028 р., за цим проєктом стосуватиметься не імпорту готових електромобілів, а товарів для їх виробництва самим імпортером. Тролейбуси і товари для їх виробництва під пільгу не підпадатимуть.

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Андрій Поритко
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / ПДВ
Теги:
ПДВ , ЗЕД

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі