Головна Усі новини Оподаткування Податок на прибуток

Асоціація кредитних спілок надає майно в оренду: податкові наслідки

Чи правомірно отримання асоціацією кредитних спілок – неприбуткової організації сум відшкодування (компенсації) комунальних та експлуатаційних (житлових) послуг (витрат) за користування приміщенням від співвласників такого приміщення та орендаря? Консультує ДФС

Коментар до ІПК від 20.05.2019 р. №2245/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Нагадаємо, що пп. 133.4.1 ПКУ визначено, що неприбутковою організацією є організація, що одночасно відповідає таким вимогам:

  • утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи яких (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні ЦКУ), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 ПКУ;
  • установчі документи яких (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
  • внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

А от що стосується віднесення асоціацій до неприбуткових організацій у ПКУ окрема норма. Відповідно до пп. 133.4.6 ПКУ до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені асоціації.

Податківці також наголошують, що обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Це передбачено пп. 133.4.2 ПКУ.

 

Чим може займатися асоціація кредитних спілок як неприбутківець?

Організаційні, правові та економічні засади створення та діяльності кредитних спілок, їх об’єднань, права та обов’язки членів кредитних спілок та їх об’єднань визначаються Законом №2908-ІІІ.

Відповідно до п. 1 ст. 24 Закону №2908 кредитні спілки мають право на добровільних засадах створювати асоціації кредитних спілок.

Пунктом 3 ст. 24 Закону №2908 встановлено, що асоціація кредитних спілок утримується виключно за рахунок внесків кредитних спілок – своїх членів і не здійснює підприємницької діяльності, за винятком отримання пасивних доходів у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань та роялті.

Тобто: асоціація має право розміщувати вільні кошти на депозитних рахунках у банківських установах та в об’єднаній кредитній спілці. Може бути інвестором в інші юрособи та отримувати дивіденди. Може надавати у користування об’єкти інтелектуальної власності та отримувати за це роялті.

Але, як зазначили податківці в ІПК, надання приміщень в оренду, а також отримання будь-яких відшкодувань (компенсацій) комунальних витрат та експлуатаційних (житлових) послуг (витрат) за користування приміщенням, Законом №2908 для кредитних спілок та асоціацій кредитних спілок не передбачено.

А слід розуміти, що порушення асоціацією кредитних спілок, що перебуває в Реєстрі неприбуткових установ та організацій, вимог Закону №2908 може бути підставою для виключення такої асоціації з цього Реєстру. Які це має наслідки, податківці не вказали, тому нагадаємо про них ми.

 

Втрата статусу неприбутковості

Така асоціація зобов'язана буде подати протягом 20 к. д. за результатами місяця порушення Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Він подається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою, якщо таке визнання відбулося пізніше) до останнього дня місяця вчинення порушення. Це передбачено пп. 133.4.3 ПКУ і в такому Звіті треба зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів. Як бачимо з роз’яснення податківців, таким нецільовим використанням активів вони вважають отриману всупереч Закону №2908 орендну плату.

Така неприбуткова організація виключається ДФС з Реєстру неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення. З цього ж дня така асоціація-порушник стає платником податку на прибуток.

Тому за період з першого дня місяця, наступного за місяцем вчинення порушення, до 31 грудня звітного року така неприбуткова організація зобов'язана щокварталу:

  • подавати декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком) (протягом 40 календарних днів за звітним кварталом);
  • сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду (строк – 10 календарних днів після граничного строку звітування);
  • подавати фінансову звітність разом з декларацією з податку на прибуток, бо вона є невід'ємною її частиною.

А вже з наступного звітного року така неприбуткова організація подає декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток за загальними правилами.

Автор:
Русанова Ганна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / Податок на прибуток
Теги:
Неприбуткові установи

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі