Головна Усі новини Оподаткування Податок на прибуток

Продаєте невиробничий ОЗ: що з податковими різницями?

Для цілей застосування пп. 138.2 ПКУ сума виручки, отриманої від продажу необоротних активів, визначається без врахування ПДВ

Податківці у підкатегорії 102.23.02 "ЗІР" зауважили, що у разі продажу об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів згідно з пп. 138.2 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об’єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу.

Абзацом п’ятим пп. 138.3.2 ПКУ встановлено, що терміни «невиробничі основні засоби», «невиробничі нематеріальні активи» означають відповідно основні засоби, нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.

Відповідно до абз. 1 п. 5 П(С)БО 15, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб, зокрема, сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів (пп. 6.1 П(С)БО 15).

У п. 34 П(С)БО 7 зазначено, що фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’заних з вибуттям основних засобів.

Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу відповідно до п. 3.10 Методичних рекомендацій №433 зі змінами та доповненнями, включається до складу інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та відображається у статті «Інші операційні доходи» звіту про фінансові результати.

Враховуючи зазначене, для цілей застосування пп. 138.2 ПКУ сума доходу (виручки), отриманого(ої) від продажу необоротних активів, визначається без врахування ПДВ.

Джерело
Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс
Рубрика:
Оподаткування / Податок на прибуток
Теги:
Основні засоби , Податкова консультація , Податок на прибуток , Податкові різниці

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі