• Посилання скопійовано

Проміжною фінзвітністю є Баланс та Звіт про фінрезультат. Мінфін вніс зміни до НП(С)БО 1 та 2

Змінами уточнено, що підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за НП(С)БО, складають проміжну фінансову звітність наростаючим підсумком з початку звітного року у складі Балансу та Звіту про фінансові результати

Проміжною фінзвітністю є Баланс та Звіт про фінрезультат. Мінфін вніс зміни до НП(С)БО 1 та 2

Мінфін наказом від 20.06.2018 р. №564 (зареєстрований в Мін'юсті від 16.07.2018 р. за №817/32269) вніс зміни до:

 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Зокрема, уточнено, що:

  1. національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - це нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі), розроблений на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку;
  2. підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за НП(С)БО, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі Балансу та Звіту про фінансові результати;
  3. фінансова звітність - це звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства;
  4. консолідована фінансова звітність - це фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці;
  5. чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - дохід, що визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у тому числі платежів від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості) наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.

 

НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність»

Згідно з оновленим п. 2 НП(С)БО 2, норми цього положення застосовуються групою юридичних осіб (група підприємств), яка складається з підприємства, що контролює інші підприємства (материнське (холдингове) підприємство), та дочірніх підприємств (крім групи підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, або групи підприємств, у якій підприємство, що контролює інші підприємства (материнське (холдингове) підприємство), складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Підприємства, що контролюють інші підприємства (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідованої фінансової звітності, якщо разом із контрольованими підприємствами їхні показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:

  • балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро;
  • середня кількість працівників - до 50 осіб.

 

А що з новими формами звітів - Звіт про платежі на користь держави та Звіт про управління?

Нагадаємо, що проектом наказу передбачалося у додатках до цих НП(С)БО затвердити нові форми звітів: Звіт про платежі на користь держави та Звіт про управління. Про це ми писали тут>>

Проте затвердженими наказами їх запровадження не прописали і звіти не затвердили.

 

Коли набирають чинності зміни?

Наказ №564 набере чинності з дня його офіційного опублікування. Офіційно опублікований в  «Офіційному віснику України»  №59 (03.08.2018).

***

Читайте також: 

Автор: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/П(С)БО і план рахунків

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «П(С)БО і план рахунків»