Головна Усі новини Облік та звітність П(С)БО і план рахунків

Мінфін підкоригує Інструкцію №291 та п'ять П(С)БО

Мінфін оприлюднив проект змін до Інструкції №291, а також П(С)БО 7, 8, 9, 10, 11. Таким чином, вони приводяться у відповідність до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності

12 серпня 2019 року Мінфін оприлюднив проект свого наказу «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» (завантажити).

Цей документ підготовлено з метою приведення деяких нормативно-правових актів Мінфіну з бухгалтерського обліку у відповідність до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, зокрема: МСФЗ для малих та середніх підприємствМСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». 

 

Які нормативні документи з бухобліку зазнають змін?

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». У п. 12 уточнюється, що довгострокова дебіторська заборгованість відображається в балансі за її, теперішньою вартістю (тобто прибрано уточнення "на яку нараховуються проценти"). 

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». З нього виключено розділ «Особливості бухгалтерського обліку нематеріальних активів установами». А по тексту Положення слова «підприємство/установа» у всіх відмінках замінено словом «підприємство» у відповідних відмінках.

П(С)БО 9 «Запаси». Крім суто "косметичних" змін, виключено розділ «Особливості бухгалтерського обліку запасів установами».

Інструкція №291У розділі «Клас 5. Довгострокові зобов’язання» уточнено, що рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про:

  • заборгованість підприємства банкам за отриманими від них кредитами, яка не є поточним зобов'язанням (заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу);
  • заборгованість підприємства щодо зобов'язань із залученням позикових коштів (крім кредитів банків) (виключено уточнення "на які нараховуються відсотки");
  • суму податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки; заборгованість за виданими довгостроковими векселями й розповсюдженими облігаціями.

П(С)БО 11 «Зобов’язання»З цього Положення виключено п. 8, згідно з яким зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід було розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існувала угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове. Крім того, за оновленим п. 19 у примітках до фінансової звітності наводиться інформація про перелік і суми зобов’язань, що включені до статей балансу «Інші довгострокові зобов’язання», «Інші поточні зобов’язання».

П(С)БО 7 «Основні засоби» також зменшився на один розділ. Виключено розділ «Особливості бухгалтерського обліку основних засобів установами». Крім того, прибрано норму, згідно з якою первісна (переоцінена) вартість об'єкта основних засобів може бути збільшена на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством, з відображенням у бухгалтерському обліку в порядку, передбаченому пунктами 19-21 Положення (стандарту) 7 (абзац четвертий п. 16).

 

Коли наберуть чинності ці зміни?

Згідно з текстом проекту цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування

Наразі зауваження та пропозиції до проекту наказу можна надавати протягом 20 днів з дня його оприлюднення у письмовій та/або електронній формі за адресою: Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2 або 04071, м. Київ,  вул. Межигірська, 11, e-mail: [email protected]

Автор:
Волос Наталія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / П(С)БО і план рахунків
Теги:
МСФЗ , П(С)БО , Облік

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі