Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

Затверджено порядок обміну електронними документами з контролюючими органами

Порядок визначає основні організаційно-правові засади обміну електронними документами між суб’єктами електронного документообігу

Мінфін наказом від 06.06.2017 р.  № 557 (зареєстрований в Мін'юсті 03.08.2017 р.) затвердив Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, який визначає основні організаційно-правові засади обміну електронними документами між суб’єктами електронного документообігу.

Відповідно втратить чинність наказ ДПАУ від 10.04.2008 р. №233 «Про подання електронної податкової звітності».

У Порядку прописано, що електронний документообіг здійснюватиметься відповідно до законодавства та на підставі договору, що визначає взаємовідносини суб’єктів електронного документообігу.

Суб’єкти електронного документообігу, які здійснюють його на договірних засадах, самостійно визначатимуть режим доступу до електронних документів, що містять конфіденційну інформацію, та встановлюватимуть для них систему (способи) захисту. 

 

Порядок створення та надсилання електронних документів

Зазначено, що автор створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням надійного засобу ЕЦП, керуючись цим Порядком, а також договором (крім фізичних осіб, які не є самозайнятими особами).

Обов’язкові реквізити електронних документів визначаються законодавством.

Контроль за введенням даних, їх повнотою та достовірністю при створенні електронного документа покладається на його автора.

Створення електронного документа завершується накладанням на нього ЕЦП підписувача (підписувачів), електронної печатки (за наявності), як передбачено для аналогічного документа в паперовому вигляді.

Після накладання ЕЦП автор здійснює шифрування електронного документа з дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень та надсилає його у форматі (стандарті) засобами телекомунікаційного зв’язку до адресата протягом операційного дня.

При надсиланні електронних документів слід враховувати встановлені законодавством граничні строки для їх подання.

Електронні документи, відправлені автором після закінчення строку, встановленого законодавством для подання аналогічних документів в паперовому вигляді, вважаються поданими з порушенням строків їх подання.

Електронні форми документів у форматі за стандартом на основі специфікації eXtensibleMarkupLanguage (XML) оприлюднюватимуться на офіційному веб-порталі ДФС.

Якщо адресатом буде контролюючий орган, то після надходження електронного документа здійснюватиметься його автоматизована перевірка (у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо електронний документ надійшов після закінчення операційного дня або за 1 годину до його закінчення).

Перша квитанція надсилається автору електронного документа протягом двох годин з часу його отримання контролюючим органом, в іншому разі - протягом перших двох годин наступного операційного дня. У ній повідомляється про результати такої перевірки. У разі негативних результатів автоматизованої перевірки - повідомляється про неприйняття електронного документа із зазначенням причин. У такому випадку друга квитанція не формується. На першу квитанцію накладається електронна печатка контролюючого органу, здійснюється її шифрування та надсилання автору електронного документа. Другий примірник першої квитанції в електронному вигляді зберігається в контролюючому органі.

 

Якщо автору протягом встановленого строку після відправки електронного документа не надійшла перша квитанція, електронний документ вважається не одержаним адресатом.

 

Не пізніше наступного робочого дня з моменту формування першої квитанції, якщо інше не встановлено законодавством та цим Порядком, формується друга квитанція. Вона є підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або повідомленням про неприйняття в контролюючому органі електронного документа. В другій квитанції зазначаються реквізити прийнятого (зареєстрованого) або неприйнятого (із зазначенням причини) електронного документа, результати обробки в контролюючому органі (дата та час прийняття (реєстрації) або неприйняття, реєстраційний номер, дані про автора та підписувача (підписувачів) електронного документа та автора квитанції).

На другу квитанцію накладається електронна печатка відповідного контролюючого органу, здійснюється її шифрування та надсилання автору електронного документа. Другий примірник другої квитанції зберігається в контролюючому органі.

У разі наявності другої квитанції про прийняття електронного документа датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа контролюючим органом вважаються дата та час, зафіксовані у першій квитанції.

Якщо автором надіслано до контролюючих органів кілька примірників одного електронного документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), оригіналом вважається електронний документ, надісланий останнім до закінчення граничного строку для подання такого документа, за умови, що його було сформовано правильно та прийнято (зареєстровано), про що автору надійшла друга квитанція про прийняття.

Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник такого документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з ЕЦП підписувача (підписувачів). Оригінал має забезпечувати підтвердження його цілісності та справжності у порядку, визначеному законодавством (у визначених законодавством випадках може бути пред’явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій копії).

 

Коли набере чинності цей Порядок та що з попередніми договорами?

Наказ набере чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування. Опублікований 15.09.2017 р. в "Офіційному віснику України" № 72. Таким чином, Наказ набере чинності 15 листопада 2017 року.

Договори про визнання електронних документів, що на день набрання чинності цим наказом будуть чинними, продовжать діяти до виникнення підстав, визначених п. 14 розділу ІІІ Порядку, а саме:

  • отримання інформації від АЦСК про завершення строку чинності (або скасування) посиленого сертифіката керівника;
  • отримання інформації з ЄДР про зміну керівника;
  • отримання інформації з ЄДР про державну реєстрацію припинення юрособи;
  • наявність в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про зняття з обліку самозайнятої особи як платника податків в контролюючому органі;
  • наявність у Державному реєстрі інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків підписувача Заяви про приєднання до Договору (керівника) у зв’язку зі смертю.
Автор:
«Дебет-Кредит»
Джерело
Мінфін
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Електронна звітність , Електронний документ

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 5

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?