Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

ФОП та форма №20-ОПП: правила, умови, винятки

На численні прохання користувачів вебпорталу та наших передплатників ми зібрали та відповіли на питання щодо правил та умов подання ФОПами форми №20-ОПП

Останнім часом з’являється багато питань щодо подання фізособами-підприємцями повідомлення за формою 20-ОПП.  

Кому з них та в які терміни слід подати таке повідомлення до органу ДПС? Чи впливає таке подання на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки? Чи потрібно подавати повідомлення, якщо відомості про право власності та право оренди (користування) міститься в Реєстрі речових прав та є загальнодоступними, зокрема, й для податкових органів?

З цими та іншими питаннями ми спробуємо розібратись далі у цій статті.

Для початку нагадаємо, які основні умови подання ФОП повідомлення за формою № 20-ОПП згідно з ПКУ.

Так, відповідно до п. 63.3 ПКУ з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом ПКУ.

Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.

Заява про взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку подається у відповідний контролюючий орган протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об'єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню.

Відповідно до п. 7.2 Порядку №1588, дані заяви про взяття на облік за неосновним місцем обліку (йдеться про №17-ОПП та №20-ОПП) вносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

 

Який порядок подання форми №20-ОПП та яка відповідальність за його порушення?

Зважаючи на наведене вище, існує обов’язок подання повідомлення органу ДПС про майно, яке використовується у госпдіяльності підприємця. Причому строк для подання повідомлення у формі №20-ОПП встановлюється від дати виникнення зв’язку з госпдіяльністю, зокрема, з реєстрації майна або прав на такого ФОП (як права власності, так і права користування). Право власності підтверджується інформацією з Реєстру речових прав. А право користування - належним документом, у т.ч. укладенням письмового договору про користування майном (його частиною), договорами оренди, позички тощо.

Форма повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП) затверджена наказом Мінфіну від 09.12.2011 №1588 (додаток 10 до пункт 7.2 Порядку №1588). Та минулого року наказом Мінфіну від 24.06.2020 р №323 були внесені зміни до форми №20-ОПП.

Отже, з 27 липня 2020 року запрацювали новації щодо такого повідомлення органам ДПС: уточнено, що у повідомленні за формою №20-ОПП надається інформація про всі об'єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду.

З 23 травня 2020 року за неподання форми №20-ОПП на ФОП чекатиме штраф 340 грн (п. 117.1 ПКУ). Проте протягом карантину цей штраф не застосовується!  

 

Чи залежить подання форми № 20-ОПП від розміру площі нерухомості (60 кв. м чи більше)?

Ні. Адже не варто плутати подання повідомлення за формою №20-ОПП з наданням пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановленими пп. 266.4.1 ПКУ.

Дійсно, у фізосіб база оподаткування цим податком зменшується на надану у цьому пункті пільгу (для квартири, будинку чи для різних типів нерухомості одочасно).  Але, не забувайте: якщо житлове приміщення фізична особа (власник) використовує з метою одержання доходів (надає в оренду, лізинг, позичку, використовує у підприємницькій діяльності), то така фізособа позбавляється пільги зі сплати податку та оплачує його, виходячи зі загальної площі нерухомості житла, яке їй належить (пп. 266.4.3 ПКУ).

А сама площа нерухомості для цілей подання  форми №20-ОПП значення не має. Адже в цьому повідомленні треба вказати як об’єкти оподаткування, так і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, яке виникає у зв’язку з провадженням господарської діяльності. Тобто йдеться про майно та дії загалом (без поділу на площі). При цьому сума податків в цьому повідомленні не визначається - форма №20-ОПП має суто інформативний характер про такі об’єкти.

 

Права власності та речові права (оренда, користування) вказуються в Реєстрі речових  прав. Чи виникає обов’язок з подання повідомлення №20-ОПП за наявності відповідної інформації в Реєстрі, які є загальнодоступними?

Зауважимо, що у Реєстрі речових прав державний реєстратор (або нотаріус при  вчиненні угод з переходом права власності на нерухомість) вносить відповідні відомості про власника приміщення (будівлі, споруди, житла) та іншу, визначену законом інформацію про такі приміщення/угоди до Реєстру.

Щодо земельної ділянки, то право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав  - внесення відповідних відомостей до Реєстру речових прав (ст. 125 Земельного кодексу України).

Проте на сьогодні є ще значна кількість об’єктів нерухомості, які досі відсутні в реєстрі (як ті, що перебувають у власності, так і ті, що є у користуванні, в оренді, позички тощо).

При цьому п. 63.3 ПКУ щодо обов’язку подання повідомлення за формою №20-ОПП не ставить такі дії у залежність від того, чи наявні відповідні об’єкти в Реєстрі речових прав, чи відомості про речові права на такі об’єкти.

Приписи п. 63.3 ПКУ пов’язують строк подання форми №20-ОПП до органу ДПС (10 робочих днів) з моментом реєстрації рухомого або нерухомого майна чи відкриття об'єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню. Тобто або придбання житлової/комерційної нерухомості у власність чи укладення договорів користування ними.

Тому реєстрація нерухомості чи речових прав на неї у Реєстрі речових прав та подання форми №20-ОПП до органів ДПС — це дві окремі дії, передбачені різними нормативно-правовими актами та мають різні наслідки, мету та призначення. Органи ДПС можуть лише звірити дані, вказані у формі №20-ОПП, з даними Реєстру речових прав, якщо для цього виникли підстави чи сумніви.

 

Про які саме об’єкти оподаткування ФОП мають повідомляти органи ДПС?

Відповідно до п. 22.1 ПКУ об'єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об'єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку.

За приписами п. 23.1 ПКУ, базою оподаткування визнаються конкретні вартісні, фізичні або інші характеристики певного об'єкта оподаткування.

База оподаткування - це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання.

Коли ми говоримо про об’єкти оподаткування ФОП, то:

1) для ФОП на загальній системі оподаткування за приписами п. 177.2 ПКУ об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця;

2) об’єкт оподаткування для платників єдиного податку першої-третьої групи визначений у ст. 292 ПКУ.

Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків (п. 8.2 Порядку №1588).

У повідомленні за формою №20-ОПП надається інформація про всі об'єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду (п. 8.4 Порядку № 1588).

На нашу думку, для виконання ФОП обов’язку з подання форми № 20-ОПП, об’єкт оподаткування має бути пов’язаний з отриманням доходу ФОП та відповідати наведеним вище статтям ПКУ, а також такий дохід має бути підтверджений документально: тобто йдеться про об’єкт, який впливає на дохід ФОП або пов’язаний з його отриманням. А це означає, що предмет договору користування майном (оренди тощо) або власне нерухоме майно, про яке ПКУ вимагає подати повідомлення за формою 20-ОПП, має використовуватись у госпдіяльності ФОПа.

 

Чи подавати форму №20-ОПП щодо житлової нерухомості за місцем реєстрації ФОПа в ЄДР? Чи стосується це комерційної нерухомості як адреси реєстрації ФОПа в ЄДР?

В одній з останніх ІПК від 25.11.2020 р. №4833/ІПК/99-00-04-05-03-06 органи ДПС вказали, що за п. 8.1 розділу VIII Порядку №1588 платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку.

Якщо місце проживання ФОП є місцем, де провадиться підприємницька діяльність, або воно пов’язане зі здійсненням підприємницької діяльності, то фізична особа - підприємець повинна подати повідомлення №20-ОПП у порядку та строки, визначені пунктом 8.4 розділу VIII Порядку № 1588, у якому повідомити про місце проживання як про об’єкт оподаткування.

На нашу думку, це не зовсім правильно — не потрібно плутати місце реєстрації та місце провадження госпдіяльності.

Місце реєстрації ФОПа — це адреса місця реєстрації фізособи (яка має намір стати підприємцем), яка вказана у паспорті або ID-картці. У вимушених переселенців - це адреса, що вказана у довідці переселенця, як тимчасове місце реєстрації. Якщо фізособа, яка має намір стати підприємцем, проживає в гуртожитку або хоче зареєструвати ФОП в офісі, фізособа може обрати пункт «Інша адреса» (відповідне пояснення можна побачити, якщо, наприклад, реєстрація ФОПа відбувається через “Дію”) та вказати адресу, яка відрізняється від вказаної у паспорті або ID-картці.

Отже, можливі дві різні ситуації:

Варіант 1. Коли ФОП реєструється за адресою, яка вказана у паспорті або ID-картці, а для переселенців — тимчасова реєстрація переселенця.

Варіант 2. При реєстрації ФОП може вказати іншу адресу, якою може бути адреса офісу, орендованого приміщення, іншої квартира, частини нежитлового чи житлового приміщення (за договором чи без такого).

Тому подання форми № 20-ОПП ніяк не пов’язане з датою та адресою реєстрації фізособи як підприємця, якщо ми говоримо про Варіант 1.

Натомість, оскільки подання повідомлення №20-ОПП пов’язане зі створенням саме об’єкта оподаткування (йдеться, наприклад, про комерційну нерухомість чи інше орендоване нерухоме майно), то, на нашу думку, у разі обрання Варіанту 2 як місце реєстрації подати повідомлення за формою №20-ОПП все ж потрібно.

Увага! З варіанту реєстрації ФОПа за іншою адресою, ніж  вказана у паспорті або ID-картці, є винятки — про них далі.

 

Чи обов'язково подавати форму №20-ОПП, якщо ФОП як фізособа зареєстрований у квартирі (житловому будинку), проте не є власником такої житлової нерухомості (власником є, наприклад, дружина, батьки, дід, бабуся тощо)?

Варто звернути увагу, що факт тимчасової реєєстрації (прописки) фізособи (чи ФОПа) у квартирі, де він не є власником, вказує на два моменти:

1) або йдеться про переселенця — тоді працює Варіант 1, вказаний у попередньому запитанні-відповіді;

2) або йдеться про тимчасову реєстрацію (прописку) за іншим місцем проживання, ніж власне житло (власником є, наприклад, дружина, батьки, дід, бабуся, третя особа), а за відсутності такого — у разі зміни місця проживання (основного місця реєстрації за паспортом чи ID-карткою). Для таких випадків можливе або укладення договору оренди, користування тощо, чи з інших причин (шлюб чи цивільний шлюб).

Отже, якщо йдеться про тимчасову реєстрацію за місцем проживання (у паспорті проставляється відмітка або видається довідка форми 13, для тих, хто користується “Дією” - реєстрація місця проживання додана до інформації українського та закордонного паспорта) , все залежить від відносин з власником такого майна.

На нашу думку, якщо така тимчасова реєстрація відрізняється від місця реєстрації ФОПа за даними ЄДР, то:

1) у разі використання такого житла для проживання (де ФОП не є власником, а лише має реєстрацію за цією адресою) подавати повідомлення за формою 20-ОПП не потрібно (тут ми говоримо саме про ситуацію, коли  власником є, наприклад, дружина, батьки, дід, бабуся);

2) якщо йдеться про договір оренди, де зазначено, що житло орендується для проживання у ньому без використання для здійснення підприємницької діяльності (мета оренди), також повідомлення за формою №20-ОПП подавати не потрібно,

3) якщо квартира орендується для інших цілей, ніж проживання, і це прямо прописано у договорі оренди/користування, то повідомлення за формою №20-ОПП подати необхідно.

До всіх наведених вище випадків слід зауважити: якщо така адреса буде фігурувати у візитках, інших рекламних оголошеннях про надання послуг, у договорах зі замовниками (ІТ-послуги, дизайн, інжиніринг чи фріланс), то вищенаведені три випадки користування ФОПом квартирою, власником якої він не є, але зареєстрований за цією адресою (іншою, ніж у паспорті чи ID-картці), цілком може бути визнано органами ДПС як місце провадження діяльності та застосований штраф під час перевірки. Це певний ризик, на який слід зважати, проте судова практика з цього питання наразі відсутня.

Тому у всіх договорах, візитках, вебсайтах, інших відкритих джерелах краще вказувати адресу ФОПа за даними ЄДР або подати повідомлення за формою №20-ОПП щодо такої квартири (адреса якої відрізняється від паспорта чи ID-картки).

 

Чи обов'язково подавати форму №20-ОПП, якщо ФОП є власником квартири (її частини) як фізособа та надає послуги (інжиніринг, дизайн, технічне консультування), провадить іншу підприємницьку діяльність у цій квартирі (наприклад, продає товари (надає послуги) через Інтернет, надає різні ІТ-послуги чи є фрілансером)?

Тут ситуація спірна.

З одного боку, саме право власності на квартиру не вказує на факт її використання у госпдіяльності її власником. А те, що у такий квартирі здійснюється госпдіяльність у вигляді надання  послуг, продажу товарів чи фрілансу, ще треба документально довести!

Втім, коли ми говоримо про продаж товарів із тимчасовою необхідністю його зберігання у квартирі, тут варто враховувати ризики. Органи ДПС можуть зацікавитись місцями зберігання товару, що продається ФОПом. І за відсутності підтверджуючих документів можливі кілька варіантів розвитку подій: або податківці вважатимуть, що товар зберігається у квартирі ФОП, і скасують йому пільгу з податку на нерухомість (вимагатимуть доплатити), або податківці поставлять під сумнів сам факт існування придбаних і проданих товарів, а це означає, що відповідні угоди мають ризик бути визнаними нікчемними з відповідним донарахуванням податків, зборів.

 

Чи обов'язково подавати форму №20-ОПП, якщо ФОП користується послугами коворкінгу (офіційна оплата послуг коворкінгу з підприємницького рахунку)?

Зауважимо, що термін “коворкінг” новий для України та чітко не визначений у чинному законодавстві, зокрема, й в ПКУ чи ЦКУ/ГКУ.

На практиці ж коворкінг містить у собі досить різні форми. Умовно, це може бути й приймальня, так званий «хот-деск» (hot desk) або гарячий стілець (де знайшов місце - там і працюєш), кухня з безкоштовною кавою, чаєм та іншими напоями, ресторан-їдальня, яка конвертується у сцену, зона для відпочинку і мобільний магазин, де за допомогою додатку можна купити їжу, закуски та напої тощо.

Що позбавляє коворкинг статусу договірних відносин з оренди приміщення (де саме приміщення чітко визначене та окреме виділене для певних цілей, вказаних у договорі).

Тому, навіть якщо ФОП отримує постійну карту-ключ до такого офісу, ми переконані, що подавати повідомлення за формою №20-ОПП по такому коворкинг-офісу не потрібно. Для прикладу: якщо ФОП постійно користується службою таксі UBER та оплачує його через мобільний додаток, то це не означає, що такий ФОП має подати повідомлення за формою №20-ОПП на таке рухоме майно (ТЗ).

Втім, ми не виключаємо претензій від органів ДПС, хоча переконані, що ця проблема буде вирішена на користь ФОП.

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Канарьова Наталія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Звітність , Підприємці , 20-OПП

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі