• Посилання скопійовано

Куди нотаріусу подавати єдину звітність при розташуванні контори за іншою адресою, ніж основне місце обліку?

Якщо робоче місце (контора) нотаріуса розташоване на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання, єдину звітність нотаріус подає до ДПС за основним місцем обліку

Куди нотаріусу подавати єдину звітність при розташуванні контори за іншою адресою, ніж основне місце обліку?

ДПС у Запорізькій області зазначає, що відповідно до пункту 172.4 статті 172, пункту 173.4 статті 173пункту 174.4 статті 174 розділу IV ПКУ нотаріус щокварталу в порядку, встановленому розділом ІV ПКУ для податкового розрахунку, подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про посвідчені ним протягом звітного кварталу договори купівлі-продажу (міни) між фізичними особами, включаючи інформацію про ціну таких договорів та розмір сплаченого податку у розрізі кожного договору.

Згідно з підпунктом 14.1.180 пункту 14.1 статті 14 розділу I, пункту 51.1 статті 51 розділу II, підпункту 168.4.5 пункту 168.4 статті 168пункту 176.2 статті 176 розділу IV ПКУ стосовно помічників (консультантів) приватного нотаріуса або інших працівників, які перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом, такий нотаріус є податковим агентом та зобов’язаний подавати до контролюючого органу за основним місцем обліку (своїм місцем проживання) Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з розбивкою по місяцях звітного кварталу.

Відповідно до пункту 49.1 статті 49пункту 65.1 статті 65 розділу II та пунктів 178.1, 178.4 статті 178 розділу IV ПКУ приватний нотаріус як самозайнята особа зобов’язаний стати на облік (зареєструватись) у контролюючому органі за місцем свого постійного проживання та подавати до 1 травня року, що настає за звітним до такого органу річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного року.

З урахуванням положень статті 63, статті 65 розділу II та пункту 6.8 розділу VI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 приватний нотаріус підлягає взяттю на облік в контролюючих органах:

  • за місцем проживання, якщо місце проживання (реєстрації відповідно до паспортного документа) та місце розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса (відповідно до реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності) знаходяться на території однієї адміністративно-територіальної одиниці.
  • за місцем проживання (основне місце обліку) та місцем розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса (неосновне місце обліку), тобто якщо робоче місце нотаріуса знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання, то нотаріус повинен стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням свого робочого місця. При цьому до контролюючого органу за неосновним місцем обліку приватний нотаріус подає інформацію, перелік якої визначений пунктом 172.4 статті 172пунктом 173.4 статті 173 та пунктом 174.4 статті 174 розділу IV ПКУ.

Інші обов’язки податкового агента та платника податку на доходи фізичних осіб приватний нотаріус виконує за основним місцем обліку.

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 Розрахунок подається до контролюючого органу за основним місцем обліку.

При цьому нотаріуси за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса щокварталу подають до контролюючого органу інформацію про видачу свідоцтва про право на спадщину в порядку, встановленому розділом ІІ Порядку. У такому самому порядку нотаріуси подають інформацію про посвідчення договорів дарування.

Згідно з 1 розділом ІІІ Порядку у рядках заголовної частини Розрахунку зазначаються, зокрема: у рядку 032 «Кодифікатор адміністративно – територіальних одиниць та територій територіальних громад» заголовної частини Розрахунку зазначається код Кодифікатора адміністративно – територіальних одиниць та територій територіальних громад за місцезнаходженням платника податку на доходи фізичних осіб або його відокремленого підрозділу, якщо Розрахунок подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ; у рядку 033 заголовної частини Розрахунку зазначаються дані про відокремлений підрозділ податкового агента (повне найменування відокремленого підрозділу), якщо Розрахунок подається податковим агентом за відокремлений підрозділ.

Якщо робоче місце нотаріуса розташоване на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання, за який він стає на облік за неосновним місцем обліку, такий нотаріус подає окремий Розрахунок із зазначенням в рядку 033 заголовної частини Розрахунку найменування робочого місця та/або тип об’єкта (контора, офіс, приміщення) та адресу, за якою воно знаходиться, та додаток 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Розрахунку по цьому робочому місцю (конторі).

Таким чином, незважаючи на те, що робоче місце (контора) нотаріуса знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання, Розрахунок нотаріус подає до контролюючого органу за основним місцем обліку (місцем проживання). Однак у такому випадку він подає два окремих Розрахунки з додатками 4ДФ, а саме: 

  • з інформацією про нараховані доходи найманим працівникам, де у рядку 032 у зазначає код органу самоврядування, який є адміністративним центром територіальної громади (за КАТОТТГ) за місцем свого постійного проживання;
  • з інформацією про посвідчені договори купівлі-продажу або спадщини (подарунку), де у рядку 032 зазначає код органу самоврядування, який є адміністративним центром територіальної громади за КАТОТТГ за місцезнаходженням свого робочого місця (контори) та у рядку 033 вказує найменування робочого місця та/або тип об’єкта (контора, офіс, приміщення) та адресу, за якою воно розташоване.

Джерело: ДПС у Запорізькій області

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»