• Посилання скопійовано

Остаточний розрахунок ЄСВ самозайнятими особами при звітуванні за рік: на що звернути увагу?

Податківці розповіли, яким чином та в який термін проводиться остаточний розрахунок ЄСВ самозайнятими особами, якщо суми ЄСВ сплачені поквартально, а термін подання Додатка ЄСВ 1 у складі річної декларації про майновий стан і доходи – до 1 травня року

Остаточний розрахунок  ЄСВ самозайнятими особами при звітуванні за рік: на що звернути увагу?

Податківці у підкатегорії 201.04.03 ЗІР зауважили, що абзацом 3 ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ встановлено, що платники ЄСВ, зазначені, зокрема, у п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464, – особи, які проводять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ.

Згідно з пп. 4 п. 2 розд. ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати ЄСВ, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 № 449, обчислення сум ЄСВ особами, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється на підставі даних річних податкових декларацій. При цьому враховуються місяці, протягом яких така особа отримувала дохід (прибуток)

Базою нарахування ЄСВ для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ, встановленої Законом № 2464.

При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 2 частини першої ст. 7 Закону № 2464).

Пунктом 164.1 ПКУ встановлено, що базою оподаткування для доходів, отриманих від провадження незалежної професійної діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається відповідно до п. 178.3 ПКУ, згідно з яким оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

У разі неотримання довідки про взяття на облік собою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат.

Згідно з п. 178.6 ПКУ фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації, в якій поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності повинні зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, а також відомості про суми ЄСВ, нарахованого на доходи від провадження незалежної професійної діяльності в розмірах, визначених відповідно до Закону № 2464 (п. 178.7 ПКУ).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону № 2464 платники ЄСВ, зокрема, зобов’язані подавати звітність про нарахування ЄСВ у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до контролюючого органу за основним місцем обліку платника ЄСВ у строки та порядку, встановлені ПКУ.

Згідно з пп. 1 п. 6 розд. І Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 (далі – Наказ № 859), особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають додаток ЄСВ 1 «Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» (далі – Додаток ЄСВ 1) у складі податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої Наказом № 859, яка подається платниками, за звітний період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розд. IV ПКУ.

Водночас, п. 57.1 ПКУ встановлено, що платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ.

Порядок нарахування, обчислення і сплати ЄСВ визначається Законом № 2464, а в частині адміністрування регулюється ПКУ, та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує фінансову політику (частина четверта ст. 8 Закону № 2464).

Законом № 2464 не визначено терміну проведення остаточного розрахунку ЄСВ особами, які проводять незалежну професійну діяльність, проте оскільки зазначена категорія осіб подає звітність у складі Декларації у строки та порядку, встановлені ПКУ, то на них, відповідно, розповсюджуються загальні норми п. 57.1 ПКУ, оскільки зазначене не суперечить ч. 1 ст. 2 Закону № 2464 та відповідає приписам ч. 4 ст. 8 Закону № 2464.

Враховуючи викладене, суми ЄСВ, сплачені особами, які провадять незалежну професійну діяльність, протягом року (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня звітного року, та до 20 січня року, наступного за звітним роком), враховуються такими платниками при остаточному розрахунку ЄСВ за календарний рік, який обчислюється згідно з даними, зазначеними у Декларації.

Платники формують та подають Додаток ЄСВ 1 у складі Декларації до 1 травня року, наступного за звітним, та сплачують ЄСВ протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку.

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»