• Посилання скопійовано

Нюанси заповнення додатка ДІЯ до декларації з податку на прибуток

Якщо резидент Дія Сіті зареєстрований платником ПДВ та операції з надання (передачі) майна (робіт, послуг) іншим особам є об’єктом оподаткування ПДВ, то у рядках 24.1 – 24.4 додатка Дія відображається вартість такого майна (робіт, послуг) без ПДВ

Нюанси заповнення додатка ДІЯ до декларації з податку на прибуток

Податківці у підкатегорії 102.02 ЗІР вказали, що відповідно до абз. 2 пп. 137.10.1 ПКУ сума податку, що підлягає сплаті до бюджету резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах за кожною окремою операцією відповідно до п. 135.2п. 137.10 та п. 141.9-1 ПКУ, зменшується на суму податку на доходи нерезидента, нарахованого (сплаченого) резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах за відповідною операцією згідно з п. 141.4 ПКУ.

При цьому сума зменшення не може перевищувати суму податку, розраховану відповідно до п. 135.2п. 137.10 та п. 141.9-1 ПКУ.

Розрахунок податку на операції резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах здійснюється у Додатку Дія до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015  № 897 (далі – Додаток Дія).

Зокрема, у рядку 24 Додатка Дія відображається загальна вартість майна (робіт, послуг), які надані резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах іншим особам.

Показник рядка 24 Додатка Дія є сумарним значенням показників за рядками 24.1 – 24.4 Додатка Дія, в яких відображається вартість наданого майна (робіт, послуг) у розрізі окремих категорій осіб.

Спеціальний режим оподаткування резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах не передбачає особливих умов зі сплати ПДВ.

Для цілей оподаткування ПДВ відповідно до п. 180.1 ст. 180 ПКУ платником ПДВ, зокрема, є будь-яка особа, яка зареєстрована або підлягає реєстрації як платник ПДВ.

У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розд. V ПКУ, у тому числі операцій з постачання товарів/послуг з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі (зокрема, але не виключно шляхом встановлення спеціального застосунку або додатка на смартфонах, планшетах чи інших цифрових пристроях), нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування ПДВ), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групи (п. 181.1 ст. 181 ПКУ).

ПДВ – непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розд. V ПКУ (пп. 14.1.178 ПКУ).

Згідно з абзацом першим п. 5 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Мінфіну від 29.11.1999  № 290 (далі – НП(С)БО 15), дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб, зокрема сума ПДВ, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів (пп. 6.1 п. 6 НП(С)БО 15).

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291, у бухгалтерському обліку для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету призначено рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами». На субрахунку 641 «Розрахунки за податками» ведеться облік усіх бюджетних податків (податок на прибуток, ПДВ тощо).

Зокрема, за кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками» аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість» відображається виникнення податкових зобов’язань з ПДВ, а за дебетом – сума податкового кредиту з ПДВ та суми ПДВ, перераховані до бюджету.

Отже, якщо резидент Дія Сіті – платник податку на особливих умовах зареєстрований платником ПДВ та операції з надання (передачі) майна (робіт, послуг) таким платником іншим особам є об’єктом оподаткування ПДВ, то у рядках 24.1 – 24.4 Додатка Дія відображається вартість такого майна (робіт, послуг) без ПДВ.

Водночас зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (ч. 2 ст. 6 Закону України від 16.07.1999  № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»