• Посилання скопійовано

Нюанси подання копії фінзвітності разом зі звітом КІК: розʼяснює ДПС

Норми діючого законодавства не передбачають переклад на українську мову фінансової звітності, яку складено іноземною мовою, а також її апостилювання та нотаріального засвідчення

Нюанси подання копії фінзвітності разом зі звітом КІК: розʼяснює ДПС
Податківці у підкатегорії 102.20.01. ЗІР підкреслили, що відповідно до пп. 392.5.2 ПКУ контролюючі особи зобов’язані подавати Звіт про контрольовані іноземні компанії (далі – Звіт) до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (далі – Закон № 851) та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (далі – Закон № 2155).

До Звіту в обов’язковому порядку додаються засвідчені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії (далі – КІК), що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний (податковий) рік.

Наказом Мінфіну від 25.08.2022 № 254 затверджено форму Звіту та Порядок заповнення Звіту, скороченої форми Звіту і подання до контролюючого органу (далі – Порядок).

Звіт складається із заголовної частини, загальних відомостей про контролюючу особу, відомостей про КІК та додатків до Звіту (абз. 1 п. 8 розд. І Порядку).

У графі 35 розд. «Інформація про додатки, що додаються до звіту та є його невід’ємною частиною» Звіту проставляється відмітка щодо подання копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, завіреної належним чином (подається у довільній формі) (п. 35 розд. ІІ Порядку).

Враховуючи те, що Звіт подається в електронному вигляді, копії фінансової звітності, які є додатком до Звіту та невід’ємною його частиною, подаються в електронному вигляді у довільній формі у форматі pdf.

Норма пп. 392.5.2 ПКУ зумовлює необхідність урахування платниками податків стандартів оформлення документів, визначених національним стандартом як нормативним документом відповідно до ст.1, 23 Закону України від 05 червня 2014 року № 1315-VII «Про стандартизацію».

Порядок засвідчення копій документів визначений п. 5.26 Національного стандарту України Державна уніфікована система документації, Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163:2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 № 144, який набрав чинності 01.09.2021.

Пунктом 5.26 Національного стандарту «Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163:2020) передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії. У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки «Для копій».

Отже, особа, яка є підписантом фінансової звітності, проставляє відмітку про засвідчення копії такого документа.

Водночас Законом № 851 визначено, що електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили.

Одним із таких реквізитів є електронний підпис, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб’єктами електронного документообігу. Накладання електронного підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону № 2155, завершує порядок створення електронного документа.

Таким чином, контролююча особа зобов’язана подати до контролюючого органу копії фінансової звітності КІК, засвідчені відповідно до вимог пункту 5.26 Національного стандарту «Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163:2020) разом зі Звітом засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів № 851 та № 2155, та такий документ матиме юридичну силу, вважатиметься належним чином засвідченим, оскільки особа, яка накладає електронний підпис, засвідчує достовірність інформації, що міститься в електронному документі, зокрема у фінансовій звітності КІК.

Звертаємо увагу, що норми діючого законодавства не передбачають переклад на українську мову фінансової звітності, яку складено іноземною мовою, а також її апостилювання та нотаріального засвідчення.

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»