• Посилання скопійовано

Нюанси виправлення помилок у декларації з податку на прибуток: розʼяснення від ДПС

Уточнюючу декларацію з податку на прибуток слід подавати за формою декларації, яка діє на момент її подання. Але залежно від виду помилок існують різні правила складання уточнюючої. Про це розповіли податківці у своєму розʼясненні

Нюанси виправлення помилок у декларації з податку на прибуток: розʼяснення від ДПС

Управління оподаткування юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області поінформувало, з якими запитаннями найчастіше зверталися платники податків Львівщини за телефонами «гарячої лінії».

 

Добрий день. Скажіть, будь ласка, за якою формою декларації слід подавати уточнюючу декларацію з податку на прибуток?

Уточнюючу декларацію з податку на прибуток слід подавати за формою декларації з податку на прибуток, яка діє на момент її подання (п. 50.1 ПКУ).

На сьогодні форму декларації затверджено Наказом Мінфіну від 20.10.2015 №897, останні зміни до якої було внесено Наказом Мінфіну від 04.01.2024 №6. Ідентифiкатор форми документа – J0100125.

 

При поданні декларації з податку на прибуток за 2023 рік підприємство не здійснювало коригування на різниці, але в декларації не було заповнено інформацію щодо рішення про незастосування різниць. Які наслідки такої помилки та чи потрібно її виправляти?

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ про прийняте рішення щодо незастосування коригувань на різниці, передбачені розділом ІІІ ПКУ, платник податку на прибуток повинен був зазначити у податковій звітності. 

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період не перевищує 40 мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених пп. 140.4.8 та пп. 140.5.16 ПКУ).

Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний період не перевищує 40 мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених пп. 140.4.8 та пп. 140.5.16 ПКУ), визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік у такій безперервній сукупності років.

Форму податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджено наказом МФУ від 20.10.2015 №897.

Зазначена форма декларації містить поле «Наявність рішення», де проставляється позначка, та поруч у графі «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці» зазначаються реквізити (дата і номер) розпорядчого документа підприємства, яким затверджене відповідне рішення.

Спосіб самостійного виправлення помилки передбачений у п. 50.1 ПКУ. Для цього підприємству слід подати уточнюючу податкову декларацію за 2023 рік (у шапці декларації проставляється позначка біля графи «Уточнююча»).

У такій уточнюючій декларації заповнюються всі дані, включно з даними граф щодо прийнятого рішення про незастосування різниць.

 

Надайте, будь ласка, відповідь на запитання: Чи подається фінансова звітність з виправленими показниками до додатка ВП до податкової декларації з податку на прибуток підприємств?

Якщо помилку допущено у фінансовій звітності, необхідно подати до податкових органва виправлену фінансову звітність. При цьому в таблиці 3 додатка ВП потрібно зазначити, які форми виправленої фінансової звітності за уточнюваний період подаються (у відповідних клітинках). 

 

Прошу сказати, якщо до уточненої декларації не подається уточнена фінансова звітність (наприклад, виправлення помилки здйснюється через 44-й рахунок), чи може це бути причиною неприймання уточнюючої податкової звітності?

Подання фінансової звітності як додатка до уточнюючої декларації з податку на прибуток є обов’язковою умовою, оскільки фінансова звітність є невід’ємною частиною.

При заповненні уточнюючої декларації проставляються відмітки про наявність поданих додатків, зокрема додатка ФЗ, платник подає пояснення у довільній формі зі зазначенням допущених помилок.

 

Підкажіть, будь ласка, чи застосовують штраф та пеню у разі самостійного виправлення помилок удекларації з податку на прибуток у 2024 році?

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків i зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 69 пiдрозд. 10 розд. ХХ ПКУ Перехідних положень.

Відповідно до вказаних норм, у разі самостійного виправлення платником податків помилок, визначених ст. 50 ПКУ, що призвели до заниження податкового зобов'язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ПКУ, та пені.

 

Прошу сказати, у разі неподання до органу ДПС фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств (звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) чи застосовується штраф за таке неподання?

У разі неподання до органу ДПС фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств (звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) як її невід’ємної частини така податкова звітність не визнається податковою декларацією.

Неподання або несвоєчасне подання платником податку на прибуток тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 грн – за кожне неподання/несвоєчасне подання (п. 120.1 ПКУ); або 1 020 грн – повторне неподання/несвоєчасне подання протягом року (п. 120.1 ПКУ).

 

Наше підприємство є платником податку на прибуток. Відповідно до пп. 140.4.4 ПКУ перенесено збитки минулих звітних періодів та відображено в рядку 3.2.4 додатка РІ декларації з податку на прибуток за 2023 рік. Підкажіть, будь ласка, чи треба було нашому підприємству разом з  додатком РІ подаватити додаток ПП?

Якщо ваше підприємство за звітний період отримало прибуток і зменшує прибуток на суму збитків минулих років в рядку 3.2.4 додатка РІ, то додаток ПП треба подавати обов’язково, де розрахувати пільгу з податку на прибуток за кодом 11020301.

Якщо за звітний період підприємство в рядку 02 декларації з податку на прибуток задекларувало збитки і платник зменшує прибуток на суму збитків минулих років в рядку 3.2.4 додатка РІ, то додаток ПП подавати не потрібно, а пільга не розраховується.

Джерело: ДПС у Львівській області

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»