Головна Усі новини «Дебет-Кредит» Новини порталу

Наказ Мінфіну від 18.06.2019 №248

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року N 944

Відповідно до підпунктів 230.1.2 - 230.1.4 пункту 230.1 статті 230 розділу VI Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до формату даних та структури Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року N 944, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за N 4/32975, що додаються.

2. Внести зміни до форми довідки про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри та форми довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року N 944, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року N 4/32975, виклавши їх у редакції, що додається.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 липня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О. С.

 

Міністр

О. Маркарова

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
18 червня 2019 року N 248

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 червня 2019 р. за N 676/33647

У розділі II:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Реєстр містить інформацію щодо:

1) виду електронних документів - основні або коригуючі (зазначаються реєстраційні номери основних довідок, які вказуються у позитивних квитанціях, які надсилаються розпоряднику акцизного складу після її реєстрації у Реєстрі згідно із Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року N 557, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за N 959/30827);

2) належності розпорядника акцизного складу пального до юридичної чи фізичної особи - підприємця, яка зазначає податковий номер платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта та яка має відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта;

3) найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця (за наявності);

4) уніфікованого номера акцизного складу пального в Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі - СЕАРП та СЕ), цифрове значення якого має відповідати вимогам частини першої пункту 14 Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв'язку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року N 891 (далі - Порядок);

5) розташованих на акцизному складі пального стаціонарних резервуарів, зокрема:

уніфікованих номерів резервуарів, цифрове значення яких має відповідати вимогам частини другої пункту 14 Порядку (також зазначається під час подання інформації, опис якої встановлено підпунктом 13 цього пункту);

типу (назви) резервуарів у вигляді текстових символів;

серійного (ідентифікаційного) номера резервуарів;

дати події;

типу події: введення резервуара в експлуатацію/виведення з експлуатації резервуара;

ємності резервуарів, розмірність яких позначається в кубічних метрах;

6) рівнемірів, встановлених на резервуарах, зокрема:

назви (моделі) рівнемірів у вигляді текстових символів;

серійних (ідентифікаційних) номерів рівнемірів (також зазначається під час подання інформації, опис якої встановлено підпунктом 13 цього пункту);

дати події;

типу події: встановлення рівноміра на резервуар / вилучення рівноміра з резервуара / опломбування рівнеміра / технічне обслуговування рівнеміра / повірка / калібрування рівнеміра;

похибки вимірювання згідно з технічною документацією на рівнемір відповідно до його метрологічної характеристики;

7) витратомірів, установлених на акцизному складі пального на місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, зокрема:

уніфікованого номера резервуара, який під'єднаний до витратоміра, цифрове значення якого має відповідати вимогам частини другої пункту 15 Порядку;

назви (моделі) витратомірів у вигляді текстових символів;

серійних (ідентифікаційних) номерів витратомірів (зазначається під час подання інформації, опис якої встановлено підпунктом 14 цього пункту);

дати події;

типу події: введення в експлуатацію витратоміра / виведення з експлуатації витратоміра / опломбування витратоміра / технічне обслуговування витратоміра / ремонт витратоміра / повірка витратоміра;

похибки вимірювання згідно з технічною документацією на витратомір відповідно до його метрологічної характеристики;

8) днів, у які акцизний склад не працює, зокрема:

дати дня, з початку якого акцизний склад не працює;

дати дня, до закінчення якого акцизний склад не працює;

9) проведених робіт/послуг із заміни, опломбування, технічного обслуговування, ремонту, повірки, калібрування резервуарів, витратомірів та рівнемірів, зокрема:

типу об'єкта: резервуар/витратомір/рівнемір;

уніфікованого номера резервуара / серійного номера (ідентифікаційного) витратоміра/рівноміра;

дати події;

типу події: розміщення об'єкта в межах акцизного складу / встановлення на резервуар / демонтаж з резервуару / опломбування / технічне обслуговування / ремонт/повірка/калібрування об'єкта;

виконавців робіт/послуг:

податкового номера платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта фізичної особи - підприємця, який має відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта та який виконує роботи / надає послуги;

найменування / прізвища, імені, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця;

місцезнаходження виконавця(ів);

поштового індексу виконавця(ів);

телефону виконавця(ів);

адреси електронної пошти виконавця(ів);

фізичної особи, яка безпосередньо виконує роботи/надає послуги:

прізвища, імені, по батькові (за наявності);

посади виконавця(ів) / фізичної особи, яка безпосередньо виконує роботи / надає послуги;

10) особи, яка формує, підтверджує, що зазначена інформація є достовірною, та надсилає електронні документи для наповнення Реєстру, зокрема:

відображення в цифровій формі податкового номера платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

посада;

11) коду пального за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (позначається у вигляді 10 знаків, зазначається під час подання інформації, опис якої встановлено підпунктами 13 - 18 цього пункту);

12) опису пального за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається під час подання інформації, опис якої встановлено підпунктами 13 - 18 цього пункту);

13) обсягів залишків пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на початок та кінець звітної доби у розрізі резервуарів, розташованих на акцизному складі пального, за показниками рівнемірів (літри, приведені до температури 15° C), зокрема:

ознаки зміни УКТ ЗЕД у зв'язку зі зміною хімічного складу пального в резервуарі (якщо протягом звітної доби змінено код УКТ ЗЕД у резервуарі у результаті зміни хімічного складу пального, вносяться два записи:

у графі 08.4 таблиці 1 Довідки 2 зазначається реєстраційний номер заявки на поповнення обсягу залишку пального із СЕАРП та СЕ, у графі 08.7 або 08.9 - обсяг залишку пального за кодом УКТ ЗЕД до зміни хімічного складу пального, у графі 08.8 або 08.10 зазначається "0";

у графі 08.4 таблиці 1 Довідки 2 зазначається реєстраційний номер заявки на поповнення обсягу залишку пального із СЕАРП та СЕ, у графі 08.7 або 08.9 - "0", у графі 08.8 або 08.10 - обсяг пального за кодом УКТ ЗЕД після зміни хімічного складу пального у результаті зміни хімічного складу пального);

обсягів залишків пального у резервуарах за показниками рівнемірів або за показниками інших вимірювальних приладів (заповнюється з урахуванням підпункту 19 цього пункту) на початок та на кінець доби;

14) загальних обсягів залишків пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на початок та кінець звітної доби на акцизному складі (літри, приведені до температури 15° C), зокрема:

загальний обсяг залишку пального за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД:

на початок доби (підсумок показників графи 08.7 або 08.9 таблиці 1 Довідки 2 за відповідним кодом згідно з УКТ ЗЕД);

на кінець доби (підсумок показників графи 08.8 або 08.10 таблиці 1 Довідки 2 за відповідним кодом згідно з УКТ ЗЕД);

15) добового обсягу реалізованого пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД за звітну добу за показниками витратомірів, встановлених на місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на такому акцизному складі (літри, приведені до температури 15° C), крім абзацу п'ятого цього підпункту, зокрема;

зведених за добу підсумкових даних щодо добового обсягу реалізованого пального з акцизного складу (для розпорядників акцизних складів, на акцизних складах яких здійснюється діяльність з переробки нафти):

за показниками витратомірів, встановлених у місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на такому акцизному складі;

за показниками інших вимірювальних приладів (заповнюється з урахуванням підпункту 19 цього пункту);

добового фактичного обсягу реалізації пального в розрізі кодів товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у літрах, приведених до температури 15° C - для розпорядників акцизних складів, на акцизних складах яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне);

16) загального обсягу реалізованого пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД за звітну добу з акцизного складу (літри, приведені до температури 15° C), зокрема:

зведених за добу підсумкових даних щодо добового обсягу реалізованого з акцизного складу пального (підсумок показників графи 10.5 або 10.6 таблиці 3 Довідки 2 за відповідним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД);

17) добового обсягу отриманого пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД за звітну добу на акцизному складі (літри, приведені до температури 15° C), зокрема:

обсягу залишку пального на акцизному складі на кінець звітної доби;

обсягу залишку пального на акцизному складі на початок звітної доби;

добового обсягу реалізованого пального з акцизного складу;

добового обсягу втраченого на акцизному складі пального, зазначеного в акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

додаткового обсягу пального за добу на акцизному складі, зазначеного в зареєстрованих заявках на поповнення обсягу залишку пального;

добового обсягу отриманого на акцизний склад пального (графи 12.4 - 12.5 + 12.6 + 12.7 - 12.8 таблиці 2 Додатка 2);

18) обсягів залишків пального, що знаходяться на акцизному складі в тарі, балонах, упаковці, щодо добового обсягу отриманого та реалізованого пального в тарі, балонах, упаковці за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на акцизному складі (літри, приведені до температури 15° C), зокрема:

обсягу залишку пального на акцизному складі на початок доби;

обсягу залишку пального на акцизному складі на кінець доби;

добового обсягу отриманого пального на акцизний склад;

добового обсягу реалізованого пального з акцизного складу;

19) визначення даних про обсяги залишків пального та обсяги реалізованого пального під час виходу з ладу, проведення повірки або калібрування рівнеміра чи витратоміра (здійснюється у мірах повної місткості, які мають позитивний результат повірки, проведеної відповідно до законодавства, та/або за допомогою рулетки та метроштока або переносного (портативного) рівнеміра-аналізатора, які мають позитивний результат повірки, проведеної відповідно до законодавства. Застосування такого способу вимірювання може здійснюватися не більше ніж 20 календарних днів поспіль (для акцизних складів, які є місцями роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, - не більше ніж 15 календарних днів поспіль) та не більше чотирьох разів протягом календарного року. Такі засоби визначення обсягів пального також можуть застосовуватися до граничних термінів, передбачених у підпункті 12 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу України, для обов'язкового обладнання акцизних складів витратомірами та рівнемірами);

20) обов'язково заповненої під час складання основної та коригуючої довідок останньої графи усіх таблиць, зокрема:

типу дії: "1" - включення використовується під час заповнення основної та коригуючої довідок, "2" - вилучення використовується під час заповнення коригуючої довідки.

Коригування може бути трьох видів:

вид 1 - вилучення вже наданої інформації: у вибраній таблиці зазначаються дані рядка (у тому числі номер рядка), вказані в основній довідці з урахуванням усіх наданих коригувань, зазначається тип дії "2";

вид 2 - додання нової інформації: у вибраній таблиці зазначається новий номер рядка, заповнюються всі поля цього рядка, зазначається тип дії "1";

вид 3 - зміна раніше наданої інформації: спочатку здійснюється коригування виду 1, потім коригування виду 2;

21) відображення посилань.";

пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Розпорядники акцизних складів, на яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне) до 01 січня 2020 року в Довідці 1 подають інформацію тільки щодо стаціонарних резервуарів з пальним, установлених на акцизному складі.";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Надсилання довідок до Реєстру:

основна Довідка 1 надсилається окремо щодо кожного акцизного складу пального одноразово;

основна Довідка 2 формується після проведення останньої операції з обігу пального у звітній добі, але не пізніше 23 години 59 хвилин цієї доби, до початку здійснення операцій з обігу пального у добу, що настає за звітною добою, та надсилається не пізніше 23 години 59 хвилин доби, що настає за звітною добою;

коригуючі довідки формуються і надсилаються протягом трьох календарних днів з дати виявлення помилки (помилок) у наданій у довідках інформації;

коригуюча довідка подається не частіше одного разу на добу.".

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 листопада 2018 року N 944
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 18 червня 2019 року N 248)

01

Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри1

01.1

основна

 

01.2

коригуюча

 

01.3

дата складання коригуючої довідки

ДД ММ РРРР

02

Порядковий номер коригуючої довідки

 

03

Реєстраційний номер основної довідки2 (заповнюється для коригуючої довідки)

 

04

Суб'єкт господарювання

04.1

юридична особа

 

04.2

фізична особа - підприємець

 

05

Податковий номер платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта3

 

06

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

 

 

07

Уніфікований номер акцизного складу4

 

08

Таблиця 1. Інформація щодо розташованих на акцизному складі пального стаціонарних резервуарів та установлених на них рівнемірів

Інформація щодо стаціонарних резервуарів, установлених на акцизному складі пального

Інформація щодо рівнемірів, установлених на стаціонарних резервуарах

Тип дії (1/2)5

N рядка

уніфіко-
ваний номер резер-
вуара

тип (назва)

серійний (ідентифі-
каційний) номер

дата події

тип події: введення резервуара в експлуа-
тацію/виве-
дення з експлуа-
тації резервуара

ємність, куб. м

назва (модель)

серійний (ідентифі-
каційний) номер

дата події

тип події: встанов-
лення рівноміра на резер-
вуар / вилу-
чення рівноміра з резер-
вуара / оплом-
бування рівнеміра / технічне обслуго-
вування рівнеміра / повірка / калібру-
вання рівнеміра

похибка вимірю-
вання згідно з техніч-
ною докумен-
тацією на рівнемір відпо-
відно до його метроло-
гічної характе-
ристики, відсотки

08.1

08.2

08.3

08.4

08.5

08.6

08.7

08.8

08.9

08.10

08.11

08.12

08.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Таблиця 2. Інформація щодо витратомірів, установлених на акцизному складі пального на місцях відпуску пального наливом з акцизного складу

N рядка

Уніфіко-
ваний номер резер-
вуара, який під'єд-
нано до витра-
томіра

Назва (модель) витра-
томіра

Серійний (ідентифі-
каційний) номер витра-
томіра

Дата події

Тип події: введення в експлуатацію витратоміра / виведення з експлуатації витратоміра / опломбування витратоміра / технічне обслуговування витратоміра / ремонт витратоміра / повірка витратоміра

Похибка вимірювання згідно з технічною документацією на витратомір відповідно до його метрологічної характеристики, відсотки

Тип дії (1/2)5

09.1

09.2

09.3

09.4

09.5

09.6

09.7

09.8

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Таблиця 3. Інформація про дні, в які акцизний склад не працює

N рядка

Дата дня, з початку якого акцизний склад не працює

Дата дня, до закінчення якого акцизний склад не працює

Тип дії (1/2)5

10.1

10.2

10.3

10.4

 

 

 

 

11

Таблиця 4. Інформація щодо проведених робіт/послуг із заміни, опломбування, технічного обслуговування, ремонту, повірки, калібрування резервуарів, витратомірів та рівнемірів

N рядка

Тип об'єкта: резер-
вуар/ рівно-
мір/ витра-
томір

Уніфі-
кований номер резер-
вуара / серій-
ний номер (ідентифі-
каційний) витра-
томіра/ рівно-
міра

Дата події

Тип події:
розмі-
щення об'єкта в межах акциз-
ного складу / встанов-
лення на резер-
вуар / демон-
таж з резер-
вуару / опломбу-
вання / тех-
нічне обслуго-
вування / ремонт/повірка/ калібру-
вання об'єкта

Інформація щодо виконавців робіт/послуг

Тип дії (1/2)5

подат-
ковий номер плат-
ника подат-
ків або серія (за наявн-
ості) та номер пас-
порта2ФОП, який виконує роботи / надає послуги

наймену-
вання / П. І. Б. ФОП

місце-
знаход-
ження

пош-
товий індекс

теле-
фон

адреса елект-
ронної пошти

інформація про фізичну особу, яка безпосередньо виконує роботи / надає послуги

прізвище, ім'я, по батькові

посада

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Інформація про особу, яка формує, підтверджує, що зазначена інформація є достовірною, та надсилає електронні документи для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта3

12.1

 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

12.2

 

Посада

12.3

 

 

____________
1 Основна Довідка надсилається окремо щодо кожного акцизного складу пального одноразово, коригуюча - протягом трьох календарних днів з дати виявлення помилок / виникнення змін у наявній у довідках інформації.

2 Реєстраційний номер основної Довідки, що вказується у позитивній квитанції, яка надсилається розпоряднику акцизного складу після її реєстрації.

3 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

4 Уніфікований номер акцизного складу - уніфікований номер акцизного складу в СЕАРП та СЕ.

5 Колонка обов'язкова для заповнення під час складання основної та коригуючої довідок. Тип дії: "1" - включення використовується під час заповнення основної та коригуючої довідок; тип дії: "2" - вилучення використовується під час заповнення коригуючої довідки.

Коригування може бути трьох видів:

вид 1 - вилучення вже наданої інформації: у вибраній таблиці зазначаються дані рядка (в тому числі номер рядка), вказані в основній довідці з урахуванням усіх наданих коригувань, зазначається тип дії "2";

вид 2 - додання нової інформації: у вибраній таблиці зазначається новий номер рядка, заповнюються всі поля цього рядка, зазначається тип дії "1";

вид 3 - зміна раніше наданої інформації: спочатку здійснюється коригування виду 1, потім коригування виду 2.

 

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 листопада 2018 року N 944
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 18 червня 2019 року N 248)

01

Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального1

01.1

основна

 

01.2

коригуюча

 

01.3

дата складання коригуючої довідки

ДД ММ РРРР

01.4

порядковий номер коригуючої довідки

 

02

Звітна доба

02.1

початок звітної доби

ДД ММ РРРР ГГ:ХВ

02.2

кінець звітної доби

ДД ММ РРРР ГГ:ХВ

03

Реєстраційний номер основної довідки2 (заповнюється для коригуючої довідки)

 

04

Суб'єкт господарювання

04.1

юридична особа

 

04.2

фізична особа - підприємець

 

05

Податковий номер платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта3

 

06

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

 

 

07

Уніфікований номер акцизного складу4

 

08

Таблиця 1. Інформація щодо обсягів залишків пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на початок та кінець звітної доби у розрізі резервуарів, розташованих на акцизному складі пального, за показниками рівнемірів (літри, приведені до температури 15° C)

N ряд-
ка

Код паль-
ного за кодом товар-
ної підкате-
горії згідно зУКТ ЗЕД
(10 знаків)

Опис паль-
ного за кодом товар-
ної підкате-
горії згідно з УКТ ЗЕД

Ознака зміниУКТ ЗЕД у зв'язку зі зміною хіміч-
ного складу паль-
ного в резер-
вуарі5

Уніфіко-
ваний номер резер-
вуара

Серій-
ний (ідентифі-
каційний) номер рівнеміра

Обсяги залишків пального у резервуарах

Тип дії (1/2)7

за показниками рівнемірів

за показниками інших вимірювальних приладів6

обсяг залишку пального в резервуарі на початок доби

обсяг залишку пального в резервуарі на кінець доби

обсяг залишку пального в резервуарі на початок доби

обсяг залишку пального в резервуарі на кінець доби

08.1

08.2

08.3

08.4

08.5

08.6

08.7

08.8

08.9

08.10

08.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Таблиця 2. Інформація щодо загальних обсягів залишків пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на початок та кінець звітної доби на акцизному складі (літри, приведені до температури 15° C)

N ряд-
ка

Код паль-
ного за кодом товар-
ної підкате-
горії згідно зУКТ ЗЕД
(10 знаків)

Опис паль-
ного за кодом товар-
ної підкате-
горії згідно з УКТ ЗЕД

Загальний обсяг залишку пального за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД

Тип дії (1/2)7

на початок доби
(підсумок показників графи 08.7 або 08.9 таблиці 1 цієї Довідки за відповідним кодом згідно з УКТ ЗЕД)

на кінець доби
(підсумок показників графи 08.8 або 08.10 таблиці 1 цієї Довідки за відповідним кодом згідно з УКТ ЗЕД)

09.1

09.2

09.3

09.4

09.5

09.6

 

 

 

 

 

 

10

Таблиця 3. Інформація щодо добового обсягу реалізованого пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД за звітну добу за показниками витратомірів, встановлених на місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на такому акцизному складі (літри, приведені до температури 15° C)

N ряд-
ка

Код паль-
ного за кодом товар-
ної підкате-
горії згідно зУКТ ЗЕД
(10 знаків)

Опис паль-
ного за кодом товар-
ної підкате-
горії згідно з УКТ ЗЕД

Серійний (ідентифі-
каційний) номер витратоміра

Зведені за добу підсумкові дані щодо добового обсягу реалізованого пального з акцизного складу

Тип дії (1/2)7

за показниками витратомірів, встановлених в місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на такому акцизному складі

за показниками інших вимірювальних приладів6

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

 

 

 

 

 

 

 

11

Таблиця 4. Інформація щодо загального обсягу реалізованого пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД за звітну добу з акцизного складу (літри, приведені до температури 15° C)

N ряд-
ка

Код паль-
ного за кодом товар-
ної підкате-
горії згідно зУКТ ЗЕД
(10 знаків)

Опис паль-
ного за кодом товар-
ної підкате-
горії згідно з УКТ ЗЕД

Зведені за добу підсумкові дані щодо добового обсягу реалізованого з акцизного складу пального (підсумок показників графи 10.5 або 10.6 таблиці 3 за відповідним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД)

Тип дії (1/2)7

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

 

 

 

 

 

12

Таблиця 5. Інформація щодо добового обсягу отриманого пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД за звітну добу на акцизному складі (літри, приведені до температури 15° C)

N ряд-
ка

Код паль-
ного за кодом товар-
ної підкате-
горії згідно зУКТ ЗЕД
(10 знаків)

Опис паль-
ного за кодом товар-
ної підкате-
горії згідно з УКТ ЗЕД

Обсяг залишку паль-
ного на акциз-
ному складі на кінець звіт-
ної доби

Обсяг залиш-
ку паль-
ного на акциз-
ному складі на поча-
ток звіт-
ної доби

Добо-
вий обсяг реалізо-
ваного паль-
ного з акциз-
ного складу

Добо-
вий обсяг втраче-
ного на акциз-
ному складі паль-
ного, зазна-
ченого в акциз-
них наклад-
них, зареєст-
рованих в ЄРАН

Додат-
ковий обсяг паль-
ного за добу на акциз-
ному складі, зазна-
чений в зареєст-
рованих заявках на попов-
нення обсягу залишку паль-
ного

Добо-
вий обсяг отри-
маного на акциз-
ний склад паль-
ного (графи 12. 4 - 12.5 + 12.6 + 12.7 - 12.8)

Тип дії (1/2)7

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Таблиця 6. Інформація про обсяги залишків пального, що знаходяться на акцизному складі в трубопроводах, тарі, балонах, упаковці, про добовий обсяг отриманого та реалізованого пального в тарі, балонах, упаковці за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на акцизному складі (літри, приведені до температури 15° C)

N ряд-
ка

Код паль-
ного за кодом товар-
ної підкате-
горії згідно зУКТ ЗЕД
(10 знаків)

Опис паль-
ного за кодом товар-
ної підкате-
горії згідно з УКТ ЗЕД

Обсяг залишку пального на акцизному складі на початок доби

Обсяг залишку пального на акцизному складі на кінець доби

Добовий обсяг отриманого пального на акцизний склад

Добовий обсяг реалізованого пального з акцизного складу

Тип дії (1/2)7

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Інформація про особу, яка формує, підтверджує, що зазначена інформація є достовірною та надсилає електронні документи для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

14.1

 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

14.2

 

Посада

14.3

 

 

____________
1 Основна Довідка формується після проведення останньої операції з обігу пального у звітній добі, але не пізніше ніж 23 години 59 хвилин цієї доби, до початку здійснення операцій з обігу пального у добу, що настає за звітною добою, та подається до ДФС, не пізніше ніж 23 години 59 хвилин доби, що настає за звітною добою. Коригуюча Довідка формується і надсилається протягом трьох календарних днів з дати виявлення помилки (помилок) у наданій у довідках інформації.

2 Реєстраційний номер основної Довідки, що вказується у позитивній квитанції, яка надсилається розпоряднику акцизного складу після її реєстрації.

3 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

4 Уніфікований номер акцизного складу - номер акцизного складу - уніфікований номер акцизного складу в СЕАРП та СЕ.

5 У разі якщо протягом звітної доби змінено код УКТ ЗЕД у резервуарі у результаті зміни хімічного складу пального, вносяться два записи:

у колонці 08.4 таблиці 1 зазначається реєстраційний номер заявки на поповнення обсягу залишку пального із СЕАРП та СЕ, у колонці 08.7 або 08.9 - обсяг залишку пального за кодом УКТ ЗЕД до зміни хімічного складу пального, у колонці 08.8 або 08.10 зазначається "0";

у колонці 08.4 таблиці 1 зазначається реєстраційний номер заявки на поповнення обсягу залишку пального із СЕАРП та СЕ, у колонці 08.7 або 08.9 зазначається "0", у колонці 08.8 або 08.10 - обсяг пального за кодом УКТ ЗЕД після зміни хімічного складу пального у результаті зміни хімічного складу пального.

6 Під час виходу з ладу проведення повірки або калібрування рівнеміра або витратоміра визначення даних про обсяги залишків пального та обсяги реалізованого пального здійснюється у мірах повної місткості, які мають позитивний результат повірки, проведеної відповідно до законодавства, та/або за допомогою рулетки та метроштока або переносного (портативного) рівнеміра-аналізатора, які мають позитивний результат повірки, проведеної відповідно до законодавства. Застосування такого способу вимірювання може здійснюватися не більше ніж 20 календарних днів поспіль (для акцизних складів, які є місцями роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, - не більше ніж 15 календарних днів поспіль) та не більше чотирьох разів протягом календарного року. Такі засоби визначення обсягів пального також можуть застосовуватися до граничних термінів, передбачених у підпункті 12 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу України, для обов'язкового обладнання акцизних складів витратомірами та рівнемірами.

7 Колонка обов'язкова для заповнення під час складання основної та коригуючої довідок. Тип дії: "1" - включення використовується під час заповнення основної та коригуючої довідок; тип дії: "2" - вилучення використовується під час заповнення коригуючої довідки.

Коригування може бути трьох видів:

вид 1 - вилучення вже наданої інформації: у вибраній таблиці зазначаються дані рядка (у тому числі номер рядка), вказані в основній довідці з урахуванням всіх наданих коригувань, зазначається тип дії "2";

вид 2 - додання нової інформації: у вибраній таблиці зазначається новий номер рядка, заповнюються всі поля цього рядка, зазначається тип дії "1";

вид 3 - зміна раніше наданої інформації: спочатку здійснюється коригування виду 1, потім коригування виду 2.

 

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

 
Автор:
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
«Дебет-Кредит» / Новини порталу

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Вам потрібен новий ПКУ?

Тисніть на кнопку >>

Закрити +