Головна Усі новини Право і відповідальність Контролюючі органи і перевірки

Оприлюднено єдину методику розроблення критеріїв для планових перевірок органів держнагляду

Опубліковано постанову КМУ, якою затверджено нові методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та уніфікованих форм актів, що складаються за результатами перевірок

Як ми повідомляли минулого тижня, 10 травня Кабмін ухвалив рішення, яким запроваджується ризик-орієнтований підхід в діяльності інспекційних органів. На той час тексту самої постанови ще не було.

Тепер же він з'явився. Отже, постановою КМУ від 10.05.2018 р. №342 затверджено:

 

1) Методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Ця Методика встановлює єдиний підхід до розроблення органами державного нагляду (контролю) критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Критерії переглядатимуться не рідше ніж один раз на три роки.

Під час розроблення критеріїв визначатимуться:

1) сфера державного нагляду (контролю), у якій застосовуються критерії, відповідні цілі державного нагляду (контролю) та оцінка ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності;

2) найменування органу державного нагляду (контролю), уповноваженого здійснювати заходи державного нагляду (контролю) у відповідній сфері;

3) вичерпний перелік критеріїв;

4) чіткі, зрозумілі та вимірювані показники критеріїв, за якими визначається ступінь ризику;

5) кількість балів, що нараховується за кожним показником критеріїв;

6) шкала балів із зазначенням діапазонів балів, які відповідають високому (від 41 до 100 балів), середньому (від 21 до 40 балів) та незначному (від 0 до 20 балів) ступеню ризику;

7) положення щодо періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Віднесення суб’єкта господарювання до одного з трьох ступенів ризику (високий, середній, незначний) буде здійснюватися з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями у відповідній сфері відповідно до шкали балів.

Щороку не пізніше 15 жовтня поточного року, що передує плановому, перелік буде оновлюватися шляхом:

- здійснення перерахунку сум балів, нарахованих суб’єктам господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері, за результатами державного нагляду (контролю) за попередній рік;

- включення до нього суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у наступному плановому періоді;

- розташування всіх включених до нього суб’єктів господарювання у порядку зменшення сум балів, нарахованих кожному суб’єкту.

Відомості про перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності із зазначенням ступеня ризику від провадження ними господарської діяльності, будуть оприлюднювати на офіційному веб-сайті відповідного органу державного нагляду (контролю).

 

  • Методику розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).

Цієї методикою також буде встановлено єдиний підхід до розроблення форм актів, що складатимуться за результатами перевірок.

Уніфіковану форму акту перевірки розробить орган державного нагляду (контролю) та вона буде оприлюднена на його офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її затвердження. Складатиметься вона з:

1) титульного аркуша;

2) переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю);

3) переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю);

4) опису виявлених порушень вимог законодавства;

5) переліку питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю);

6) пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного за його результатами акта;

7) оцінки суб’єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід державного нагляду (контролю);

8) місця для підписів посадових осіб органу державного нагляду (контролю), керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи, а також третіх осіб, які брали участь у заході державного нагляду (контролю).

 

На кого поширюється дія Методики з органів держнагляду, а на кого - ні

Цієї методики мають дотримуватися всі органи держнагляду, на яких поширюється дія норми ст. 5 Закону №877. Але окремі органи, встановлені ч. 4 ст. 2 Закону №877, здійснюють перевірки у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами. При цьому вони мають виконувати вимоги, зокрема, ч. 1-4 ст. 5 Закону №877.

Тож ці органи держнагляду повинні мати затверджені критерії та форму акту, але встановленій методиці їх критерії не повинні відповідати. Такими органами є:

  • ДФС; 
  • Держпраці (в межах перевірок дотримання трудового законодавства); 
  • Держатомрегулювання; 
  • Держархбудінспекція; 
  • Нацкомфінпослуг; 
  • Державіаслужба.

Усі інші органи держнагляду мають розробити свої критерії на підставі Методики та затвердити уніфіковані форми актів щодо результатів перевірок. Весь перелік органів держнагляду можна передивитися на сайті Пілотного модулю планування заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС>>

Ця постанова набере чинності через місяць з дня її опублікування. Офіційне опублікування відбулося 12 травня 2018 року в "Ур'ядовому кур'єрі" №89. Тому Методика запрацює вже з 12 червня 2018 року.

Автор:
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Право і відповідальність / Контролюючі органи і перевірки
Теги:
Перевірки

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?