Головна Усі новини Право і відповідальність Контролюючі органи і перевірки

Дізнайтеся, чи прийдуть до вас податківці на планову перевірку. Оновлено критерії відбору

Мінфін наказом від 26.03.2018 р. №386 виклав у новій редакції Порядок формування плану-графіку податкових перевірок. Що саме змінилося у структурі графіку та його створенні? Як оновили критерії відбору платників? Про все це у статті

Загальні положення

Як й раніше, план-графік документальних планових перевірок на поточний рік повинен бути оприлюднено на сайті ДФС до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. До того ж правила оновлення річного плану-графіка залишилися незмінними. Оновлення плана-графіка здійснюється у разі його коригування.

Затверджений план-графік є обов'язковим для виконання всіма підрозділами територіальних органів ДФС.

 

Структура плану-графіка

Оновлений план-графік також містить чотири розділи.  А саме:

 • Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб.
 • Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів.
 • Розділ III. Документальні планові перевірки платників податків - фізичних осіб.
 • Розділ IV. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

З огляду на зміст оновленої форми графіку, змінився тільки один розділ - розділ ІІІ. Раніше він мав назву «Документальні планові перевірки самозайнятих осіб». Після змін – «Документальні планові перевірки платників податків – фізичних осіб». Тобто в цьому розділі будуть зазначатися не тільки підприємці та особи, які займаються незалежною діяльністю, а ще й звичайні фізособи.

Розділ III плану-графіка тепер поділяється на три групи:

 • I група - платники податків - фізичні особи, у яких обсяг доходу за рік не перевищує 20 млн грн;
 • II група - платники податків - фізичні особи, у яких обсяг доходу за рік становить 20 млн грн або більше та не перевищує 100 млн грн;
 • III група - платники податків - фізичні особи, у яких обсяг доходу за рік перевищує 100 млн грн.

Як і раніше, розділ I плану-графіка має підрозділи А, Б та С. Зміст підрозділів залишився без змін. Вони затверджені п. 2 розд. ІІ Порядку № 524.

Розділ II плану-графіка й надалі має п'ять груп:

 • I група - банки;
 • II група - страховики;
 • III група - торговці цінними паперами;
 • IV група - інші небанківські установи;
 • V група - постійні представництва та представництва нерезидентів.

Розділ IV плану-графіка залишився без змін та поділяється на три групи:

 • I група - великі платники - платники податків - юридичні особи, які мають чисельність найманих працівників понад 250 осіб;
 • II група - середні платники - платники податків - юридичні особи, які мають чисельність найманих працівників від 50 до 250 осіб;
 • III група - малі платники - платники податків - юридичні особи, які мають чисельність найманих працівників менше 50 осіб.

До того ж у групах розділів I, II, IV плану-графіка розподіл платників - юридичних осіб не змінився та проводиться за категоріями, встановленими ст. 55 ГКУ.

 

Критерії відбору платників податків

Розділ І та ІІ графіку. Порядок відбору до плану-графіка юросіб встановлено розділом ІІІ Порядку №524.

По-перше, до розділів I, II плану-графіка включаються:

 • платники податків реального сектору економіки, які провадять фінансово-господарську діяльність, сплачують податки та взяті на облік в контролюючих органах як платники податків за основним місцем обліку;
 • або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
 • або які знаходяться у стані зміни свого місцезнаходження.

По-друге, формування переліку платників податків до розділів I, II плану-графіка проводиться за критеріями ризиків згідно з вимогами п. 5 розд. ІІІ Порядку №524. При коригуванні плану-графіка враховуються показники за останній звітний період, який визначається окремо для кожного показника. Наприклад, для розрахунку показника залишку від’ємного значення різниці між сумою ПЗ з ПДВ  та сумою податкового кредиту, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, буде розраховуватись за місяць чи за квартал – залежноі від звітного періоду платника ПДВ, щодо якого визначається показник.

Усе про перевірки і перевіряючих – у вашій поштовій скриньці!

Нова тематична розсилка від редакції. Ви точно нічого не пропустите

Підписатись

Хочете подивитись, як це виглядає?

А при формуванні плану-графіка на наступний рік враховуються показники за результатами діяльності платника податків за 9 місяців поточного року. Якщо податковим (звітним) періодом для податку на прибуток платника податків є календарний рік, при плануванні враховуються показники за попередній рік.

За Порядком №524 до плану-графіка включаються платники податків, які за результатами господарської діяльності мають найбільші ризики несплати до бюджету податків та зборів, платежів.

До підрозділу А насамперед включаються платники податків, які мають не менше трьох критеріїв високого ступеня ризику та обсяги доходів або обсяги постачання для:

 • ДФС у Дніпропетровській, Київській областях, місті Києві, що дорівнюють або більше 100 млн грн;
 • ДФС у Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Харківській областях - дорівнюють або більше 50 млн грн;
 • Офісу великих платників податків - дорівнюють або більше 10 000 млн грн;
 • інших ГУ ДФС - дорівнюють або більше 20 млн грн (у розрахунку на рік).

Критерії відбору для всіх розділів графіку встановлено п. 5 розд. ІІІ Порядку № 524.

У всіх нових критеріях ступеню ризику відсутні критерії, які стосувалися спецрежимників з ПДВ, оскільки їх вже виключено із ПКУ.

Критерії відбору платників податків - юридичних осіб високого ступеня ризику можна переглянути тут.

У новій редакції п. 5 розд. ІІІ Порядку №524 ці показники розширено. А саме:

 • різниця між собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не перевищує 10% собівартості реалізованої продукції;
 • декларування експортних та/або імпортних операцій без фактичного здійснення таких операцій;
 • зростання удвічі та більше кредиторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) протягом двох попередніх (звітних) років при зростанні запасів;
 • сума інших операційних витрат, витрат на збут та адміністративних витрат перевищує собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);
 • інші операційні витрати перевищують суму матеріальних затрат та витрат на оплату праці.

Цю інформацію (крім інформації про безтоварні експортно-імпортні операції) можна дізнатися із фінансової звітності платника податків. Тож податківці тепер будуть займатися детальним аналізом фінзвітності, зокрема, щодо відображеної кредиторської заборгованості за товари,  собівартості реалізованої продукції та операційних витрат.

До того ж наявність інформації щодо двох або більше показників, які свідчать про доведення платника податків до банкрутства, вже не є показником високого ступеню ризику. Наявність від’ємного значення з податку на прибуток протягом двох кварталів для «квартальників», а  при річному звітуванні з податку на прибуток – протягом одного звітного періоду стали показником середнього ступеню ризику.

Критерії середнього ступеня ризику юросіб дивіться тут.

Всі старі показники критеріїв залишилися та з'явилося ще 5 нових. Крім від’ємного значення з податку на прибуток, ними є:

 • наявність розбіжностей між обсягами задекларованих у деклараціях з ПДВ  ПЗ та ПК з ПДВ та обсягами за даними ЄРПН на 5% та більше;
 • наявність негативних рішень комісії ДФС в системі автоматизованого моніторингу відповідності ПН критеріям оцінки ступеня ризику, достатніх для зупинення реєстрації ПН протягом трьох звітних періодів;
 • інші операційні витрати більше інших операційних доходів;
 • наявність в СЕА РП від'ємного ліміту пального;
 • невідповідність даних звітності РРО та обсягів постачання, зазначених у деклараціях з ПДВ.

Критерії незначного ступеня ризику залишилися без змін. Їх можна завантажити ось тут.

Для учасників ЗЕД критерії встановлено п. 6 розд. ІІІ Порядку № 524.

Для проведення перевірок у банках та небанківських установах критерії визначено п. 7 та 8 розд. ІІІ Порядку № 524.

Критерії відбору платників податків - постійних представництв та представництв нерезидентів встановлено пп. 1-3 п. 9 розд ІІІ Порядку №524.

До  високого ступеня ризику таких платників тепер  також відноситься:

 • рівень зростання податку на прибуток нижчий на 50% та більше за рівень зростання доходів платника податків, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування;
 • здійснення виплати доходів (відсотки, роялті, лізингові платежі тощо) нерезидентам.

Критерії середнього (пп. 2 п. 9 розд ІІІ Порядку № 524) та незначного (пп. 3 п. 9 розд ІІІ Порядку № 524)  ступеня ризику для нерезидентів залишилися незмінними.

 

Розділ ІІІ графіку. Порядок відбору до плану-графіка платників податків - фізичних осіб для цього розділу змінився. До розділу III плану-графіка відбираються платники податків - фізичні особи, які мають ризики несплати податків і зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

До плану-графіка насамперед включаються платники податків - фізичні особи, які мають найбільші ризики несплати до бюджету податків та зборів, платежів.

Пп. 1 п. 4 розд. IV Порядку №524 затверджено критерії відбору платників податків - фізичних осіб.

Для відбору фізосіб-підприємців та осіб-«незалежників» до старих критеріїв високого ступеня додали нові, які стосуються ПДВ та митного оформлення. Зокрема, показниками високого ступеня ризику тепер вважається:

 • наявність розбіжностей між обсягами задекларованих у деклараціях з ПДВ ПЗ та ПК  та обсягами за даними ЄРПН на 5% та більше;
 • невідповідність обсягів імпортних операцій задекларованим у деклараціях з ПДВ обсягам ввезення на митну територію України товарів, необоротних активів на 5% та більше;
 • невідповідність обсягів експортних операцій задекларованим у деклараціях з ПДВ обсягам експортних операцій на 5% та більше;
 • оформлення митних декларацій у митних режимах за кодами 31, 51, 74, 80, 81 згідно з класифікатором митних режимів, затвердженим наказом №1011, зі звільненням від оподаткування митними платежами;
 • наявність виплат доходів (прибутків) у грошовій або негрошовій формах на користь нерезидентів;
 • наявність прийнятих контролюючим органом рішень про коригування митної вартості товарів, рішень про визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД, карток відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення підприємства;
 • наявність протоколів про порушення митних правил, встановлених статтями 469, 470, 472, 474, 478, 480 - 485 МКУ, які свідчать про порушення митних правил посадовими особами платника податків, декларантами;

Критерії середнього ступеня ризику затверджені пп. 2 п. 4 розд. IV Порядку №524. Порывняно зі старими у нових немає такого показника, як ввезення на митну територію України підакцизних товарів в обсягах понад 50% задекларованої суми доходу за рік.

Із Критеріїв незначного ступеня ризику (пп. 3 п. 4 розд. IV Порядку №524) виключено показник: обсяг операцій із пов’язаними особами перевищує 20% задекларованої в податковій звітності вартості документально підтверджених витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування. Тобто його приведено у відповідність до норм розд. ІІІ ПКУ.

 

Розділ ІV графіку. Порядок відбору до плану-графіка роботодавців не змінився. Критерії відбору роботодавців затверджені п. 4 розд. V Порядку № 524.

 

Коли нові правила та критерії відбору запрацюють

Оскільки Наказом №386 не встановлено окремих норм щодо початку застосування оновленої редакції Порядку №524, то податківці будуть мати право оновлювати план-графік на 2018 рік вже з дати набрання чинності Наказу  №386 (з дня його опублікування).

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Русанова Ганна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Право і відповідальність / Контролюючі органи і перевірки
Теги:
Перевірки , ДФСУ

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?