Важливі теми
  • Посилання скопійовано

Як великому платнику надати документи в е-формі при проведенні документальної перевірки ДПС?

Підтвердженням прийняття та реєстрації або відхилення ДПС електронних документів (інформації) великих платників є повідомлення, яке направляється платнику податків у вигляді е-документа

Як великому платнику надати документи в е-формі при проведенні документальної перевірки ДПС?

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків розповідає, що порядок надання документів великим платником податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки затверджено наказом Мінфіну від 07.11.2011 р. №1393 із змінами та доповненнями (далі – Порядок).

Платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки. Такий обов’язок виникає у платника податків після початку перевірки (п. 3.1 Порядку).

Великий платник податків (далі – ВПП)відповідно до п. 85.2 ПКУ зобов’язаний також надати електронні документи (інформацію) ВПП з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг не пізніше двох робочих днів, наступних за днем отримання запиту контролюючого органу, у встановленому цим пунктом форматі (абзац перший п. 3.2 Порядку).

Електронні документи (інформація) ВПП надаються у форматі XML у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA), який представляє собою електронний файл стандартизованої структури, що містить експортовані з вихідної системи обліку дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань, а також інформацію щодо змін у фінансово-господарському стані суб’єкта господарювання за певний період. Структура надання електронних документів (інформації) ВПП (стандартний аудиторський файл (SAF-T UA)) наведена у додатку до Порядку (абзац другий п. 3.2 Порядку).

Формування електронного документа (інформації) ВПП завершується накладанням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки (за наявності) посадових осіб ВПП у такому порядку: першим – кваліфікований електронний підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або кваліфікований електронний підпис керівника; другою – кваліфікована електронна печатка ВПП (за наявності) (абзац перший п. 3.3 Порядку).

Електронний документ (інформація) ВПП підписується з дотриманням вимог Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Мінфіну від 06.06.2017 р. №557, зареєстрованого в Мінюсту 03.08.2017 р. за №959/30827 (абзац другий п. 3.3 Порядку).

Після накладання кваліфікованого електронного підпису ВПП здійснює зашифрування електронного документа (інформації) ВПП (п. 3.4 Порядку).

Електронні документи (інформація) ВПП надсилаються до контролюючого органу засобами телекомунікаційного зв’язку (п. 3.5 Порядку).

При прийманні електронних документів (інформації) ВПП від платника податків контролюючим органом здійснюється їх розшифрування, перевіряється кваліфікований електронний підпис, визначається відповідність електронного документа (інформації) ВПП, надісланого засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженому формату (абзац перший п. 3.6 Порядку).

При надходженні електронних документів (інформації) ВПП засобами телекомунікаційного зв’язку здійснюється також їх автоматизована перевірка відповідно до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Мінфіну від 06.06.2017 р. №557, зареєстрованого в Мінюсту 03.08.2017 р. за №959/30827 (абзац другий п. 3.6 Порядку).

Підтвердженням прийняття та реєстрації або відхилення контролюючим органом електронних документів (інформації) ВПП є повідомлення, яке направляється платнику податків у вигляді електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку. У разі неодержання від контролюючого органу протягом двох робочих днів повідомлення про прийняття і реєстрацію або про відхилення електронного документа (інформації) ВПП відправник вживає додаткових заходів з використанням інших засобів зв’язку для одержання від адресата відповідного повідомлення (абзац перший п. 3.7 Порядку).

У разі одержання від контролюючого органу повідомлення про відхилення електронного документа (інформації) ВПП відправником вживаються заходи для усунення причин відхилення і забезпечення повторного відправлення цього документа. Підтвердження факту одержання від контролюючого органу повідомлення щодо електронного документа (інформації) ВПП ВПП не здійснюється (абзпц другий п. 3.7 Порядку).

У випадку виникнення у посадових осіб контролюючого органу під час проведення перевірки необхідності у розгляді і дослідженні електронних документів (інформації) ВПП, не наданих платником податків, ВПП зобов’язаний забезпечити доступ посадових осіб контролюючого органу до електронних документів (інформації) ВПП за місцезнаходженням платника податків та його підрозділів (при проведенні документальних виїзних перевірок) або додатково надати електронні документи (інформацію) ВПП, що належать або пов’язані з предметом перевірки, на вимогу контролюючого органу, не пізніше двох робочих днів, наступних за днем отримання запиту контролюючого органу, в порядку та обсязі, визначених у цьому запиті (п. 3.8 Порядку).

Джерело: ДПС по роботі з великими платниками податків

Рубрика: Право і відповідальність/Контролюючі органи і перевірки

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Контролюючі органи і перевірки»